مشاوره ایزو : 

مشاوره ایزو  به منظور  ارزیابی فاصله تا اهداف کیفی ، برنامه ریزی و سازماندهی پروژه ، شناسایی و مستند سازی فرآیند ، توسعه و پیاده سازی سیستم ، مستندسازی سیستم مدیریت ، بررسی اسناد ، پیش ارزیابی ها ، پشتیبانی در طی مراحل صدور گواهینامه و ایجاد روند بهبود مستمر می باشد.

 وظایف مشاور ایزو  

پر کردن شکاف دانش و تجربه ، جلوگیری از هرگونه اشتباه جدی در توسعه و اجرای سیستم مدیریت ، بهبود شانس موفقیت برای دریافت گواهینامه ایزو معتبر  .
برنامه ریزی ، مدیریت و پشتیبانی سازمانی و اطمینان از منابع کافی ، برای سریع  در روند توسعه ، سازماندهی و تسهیل اجرای پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت و حل مشکلات، صرفه جویی در وقت و هزینه برای ایجاد یک سیستم مدیریت موثر

 آموزش ، اجرا و ممیزی  استانداردهای سیستم مدیریت

تمرکز ما بر ارائه راه حل های به موقع و مقرون به صرفه برای توسعه ، پیاده سازی ، آموزش و ممیزی نیازهای سیستم شما است.
پیاده سازی و تأیید صلاحیت سیستم های مدیریت  از قبیل سیستم کیفیت ، ایمنی ، زیست محیطی و سیستم های دیگر ، چندان دشوار نیست.
مشکل اصلی در استفاده واقعی از آن به عنوان ابزاری برای بهبود تجارت و دستیابی به حداکثر مزایا به وجود می آید.
هدف ما این است که به شما کمک کنیم سیستم های مدیریت کسب و کار را توسعه دهید که علاوه بر دریافت گواهینامه ایزو، بهبود عملکرد  و رضایت مشتری ، کاهش خطرات تجاری و افزایش سودآوری را برای شما به همراه داشته باشد.
ما به شما کمک می کنیم تا فعالیت های پروژه QMS را برنامه ریزی و سازماندهی کنید ، به شناسایی و مستند سازی فرآیندهای قابل اجرا ، کمک به بهبود فرآیند ، پیشنهاد روش های معیار ، ارائه آموزش های سفارشی در محل برای سطوح مختلف عملکردی در سازمان خود و انجام ممیزی های داخلی بپردازید.
همچنین به شما کمک می کنیم تا بسته به منابع داخلی که در دسترس دارید ، کلیه اسناد و مدارک سیستم مدیریت را تهیه کنید.

و دارای توانمندی و تجربه کافی در ارائه راه حل های نتیجه گرا برای توسعه سیستم ، نیازهای آموزشی یا ممیزی شما هستیم.
به ده ها سازمان در پیاده سازی سیستم های مدیریت موثر با تعدادی استاندارد کمک کرده ایم.
ترکیبی منحصر به فرد از دانش ، تجربه ، ابزارها و مهارت های تعاملی تخصصی را برای کمک به شما در توسعه سیستم هایی فراهم می کنیم.

مزایای مشاوره غیر حضوری 

عدم نیاز به برنامه ریزی و هماهنگی برای برگزاری جلسات
کاهش هزینه های رفت و آمد و اقامت کارشناسان مشاور

مزایای مشاوره حضوری 

شناسایی سازمان ، فرآیندها ، چالش ها و ریسک ها از نزدیک و ارائه راه حل .
امکان برگزاری جلسات حضوری با مدیران و مسئولین سازمان
امکان برگزاری دوره های آموزش استانداردهای کیفیت به صورت حضوری برای مدیران و کارکنان سازمان
همکاری پویا با سازمان