مشاوره ایزو  در یک نگاه

مشاوره ایزو نقش بسیار حیاتی در اثربخشی کلی سیستم مدیریت کیفیت  دارد.با مشاوره ایزو پیاده سازی و تأیید صلاحیت سیستم  مدیریت  از قبیل سیستم کیفیت ، ایمنی ، زیست محیطی و سیستم  دیگر ، چندان دشوار نیست.
مشکل اصلی در استفاده واقعی از آن به عنوان ابزاری برای بهبود تجارت و دستیابی به حداکثر مزایا است .
استخدام یک مشاور ISO می تواند به سازمان شما کمک کند تا به طور کارآمدتر و موثرتری به گواهینامه ایزو دست یابد، در حالی که مزایای دیگری مانند بهبود کارایی، مزیت رقابتی و مدیریت ریسک بهتر را نیز ارائه  دهد.

تعهدات مشاور ایزو 

باید تعهدات  قراردادی را با به کار بردن روشها و اصول متداول فنی و آموزشی به انجام ساند.
با علم و آگاهی از محل کارفرما و موضوع قرارداد آنرا امضا نموده و حق اعتراض بعدی را از هر لحاظ از خود سلب  نماید.
می بایستی کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به کارفرما را محرمانه تلقی نموده و از انتقال آن به غیر خودداری نماید.
متعهد به رعایت زمانبندی و حضور به موقع در محل آزمایشگاه است.
متعهد است که همکاری لازم را تا پایان استقرار الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت با کارفرما داشته باشد.
موظف است، درصورت عدم همکاری مستمر و مناسب نماینده مدیریت که منجر به تاخیر در اجرای پروژه  گردد، مراتب را بصورت مکتوب به نماینده کارفرما اعلام نماید.
ارائه پیشنهاد مورد نیاز اصلاح شرایط محیطی موردنیاز شرکت متقاضی مطابق با استاندارد آزمون و نظارت بر اجرای آن
هماهنگی کامل با مدیر واحد مشاوره مهندسی شرکت کارفرما. ارسال صورتجلسه هر جلسه برگزار شده به نماینده کارفرما.
ارائه فایل مستندات پس از اتمام پروژه به نماینده کارفرما.

مشاور ایزو

خدمات مشاوره ایزو 

خدمات مشاوره ایزو به خدماتی گفته  شود که در جهت کمک به سازمان ها برای دستیابی به گواهینامه ISO هستند.
خدمات مشاور ISO  شامل مجموعه ای از فعالیت ها باشد، مانند:
تجزیه و تحلیل شکاف: یک مشاور  تجزیه و تحلیل شکاف را برای شناسایی مناطقی که یک سازمان برای برآورده کردن استاندارد ISO نیاز به بهبود دارد انجام دهد.
آموزش ISO: مشاور  آموزش ی را در مورد استاندارد ISO و نحوه اجرای آنها به کارکنان ارائه دهند.
مستندسازی: مشاور  به سازمان‌ها کمک کنند تا مستندات لازم مانند خط‌مشی‌ها و رویه‌ها را برای برآوردن الزامات ISO توسعه دهند.
ممیزی داخلی: مشاوران ISO می توانند ممیزی  داخلی را انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند که فرآیندها و رویه سازمان با استاندارد ISO مطابقت دارد.
پشتیبانی صدور گواهینامه ایزو : مشاور در طول فرآیند صدور گواهینامه خارجی پشتیبانی ارائه دهند و به سازمان ها کمک کنند تا برای ممیزی توسط نهاد صدور گواهینامه ISO آماده شوند.
خدمات مشاوره ایزو د به ویژه برای سازمان ی که تازه با استاندارد ISO آشنا شده اند یا برای سازمان  که به تنهایی در تلاش برای دریافت گواهینامه ایزو هستند مفید باشد. هنگام انتخاب مشاور ایزو، مهم است که یک مشاور معتبر و با تجربه انتخاب کنید که شناخت کاملی از استاندارد ISO و فرآیند صدور گواهینامه ایزو  داشته باشد.
از جمله دلایل نیاز به  خرید خدمات مشاوره :  نبود تخصص کافی در سازمان و نیاز به حل مشکلات پروژه  در کمترین زمان ممکن است . 

مشاوره ایزو 9001

مشاوره ایزو 9001 

فرآیند مشاوره ISO 9001 معمولاً شامل چندین مرحله است:
1. تجزیه و تحلیل شکاف: اولین گام ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت فعلی شما (QMS) در برابر الزامات ISO 9001 است. این کار هر حوزه ای را که سازمان شما برای مطابقت با استاندارد نیاز به بهبود دارد، شناسایی می کند.
2. بررسی اسناد: گام بعدی این است که کتابچه راهنمای کیفی سازمان، خط مشی ها، رویه ها و سایر اسناد مربوطه را بررسی کنید تا مطمئن شوید که الزامات ISO 9001 را برآورده می کنند.
3. آموزش: کارکنان سازمان شما باید در مورد الزامات ISO 9001 و نحوه اجرای آنها در کار روزانه خود آموزش ببینند.
4. پیاده سازی: این شامل ایجاد هرگونه تغییر لازم در فرآیندها و رویه  سازمان شما برای برآوردن الزامات ISO 9001 است.
5. ممیزی داخلی: سازمان شما باید ممیزی داخلی انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که QMS آن همچنان الزامات استاندارد را برآورده می کند.
6. بازنگری مدیریت: مدیریت ارشد سازمان شما باید QMS را در فواصل زمانی منظم بازبینی کند تا مطمئن شود که این QMS مؤثر است و همچنان الزامات ISO 9001 را برآورده می کند. دریافت ایزو 9001
7. صدور گواهینامه: مرحله نهایی درخواست صدور گواهینامه از یک سازمان گواهی معتبر است که مطابقت سازمان شما با ایزو 9001 را ارزیابی می کند و در صورت برآورده شدن شرایط، گواهی صادر می کند.
خدمات مشاوره ایزو 9001 می تواند راهنمایی و پشتیبانی را در طول این فرآیند ارائه دهد و به سازمان شما کمک کند تا با استاندارد مطابقت داشته باشد و گواهینامه ایزو 9001 دریافت کند.

گواهینامه ایزو 14001

مشاوره ایزو 14001 

ISO 14001 یک استاندارد بین المللی شناخته شده برای سیستم  مدیریت زیست محیطی (EMS) است. سازمانی که EMS را بر اساس ISO 14001 پیاده سازی می کنند، می توانند عملکرد زیست محیطی خود را بهبود بخشند، مقررات زیست محیطی را رعایت کنند و شهرت خود را به عنوان یک سازمان مسئول و پایدار افزایش دهند.
مشاورایزو14001 می تواند به سازمان ها در پیاده سازی و حفظ یک EMS موثر بر اساس استاندارد ISO 14001 کمک کند. مشاور ایزو 14001 معمولاً در مدیریت محیط زیست تخصص دارند و می توانند در زمینه  زیر راهنمایی کنند:
تجزیه و تحلیل شکاف:

مشاورایزو باید  به سازمان ها کمک کند تا شکاف ها را در شیوه ها و سیستم  مدیریت زیست محیطی فعلی خود در مقایسه با الزامات ISO 14001 شناسایی کنند.
برنامه‌ریزی:

مشاورایزو باید  به سازمان‌ها در تهیه یک برنامه اجرایی برای ایزو 14001، از جمله تعریف محدوده EMS و شناسایی جنبه‌ها و اثرات زیست‌محیطی کمک کند.
مستندسازی:

مشاوران می‌توانند به سازمان‌ها کمک کنند تا اسناد لازم مانند خط‌مشی‌ها، رویه‌ها و دستورالعمل‌ کاری را برای پشتیبانی از اجرای EMS تهیه کنند.
آموزش: مشاور ایزو می توانند در مورد الزامات ISO 14001 و نحوه پیاده سازی و نگهداری EMS به کارکنان و سایر ذینفعان آموزش دهند.
ممیزی:

مشاور ایزو  می توانند ممیزی  داخلی را برای ارزیابی اثربخشی EMS و شناسایی زمینه  بهبود انجام دهند.
صدور گواهینامه ایزو :

مشاوران می توانند سازمان ها را در آماده سازی و دریافت گواهینامه ایزو 14001 از یک نهاد صدور گواهینامه شخص ثالث کمک کنند.
به طور کلی، مشاوره ایزو 14001 می تواند به سازمان ها کمک کند تا یک EMS موثر را پیاده سازی کنند که می تواند عملکرد زیست محیطی آنها را بهبود بخشد، خطرات را کاهش دهد و شهرت آنها را به عنوان یک سازمان مسئول و پایدار افزایش دهد.

گواهینامه ایزو 45001

مشاوره ایزو 45001  

ایزو 45001 یک استاندارد بین المللی برای سیستم  مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای است. این چارچوبی را برای سازمان ها فراهم می کند تا خطرات بهداشت و ایمنی شغلی را شناسایی و مدیریت کنند، حوادث و صدمات محل کار را کاهش دهند و عملکرد کلی ایمنی را بهبود بخشند.
مشاوره ایزو 45001 شامل کار با یک سازمان برای کمک به آنها در پیاده سازی یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای موثر است که الزامات استاندارد ISO 45001 را برآورده می کند. این می تواند شامل موارد زیر باشد:
تجزیه و تحلیل شکاف:

یک مشاور ایزو 45001 می تواند یک ارزیابی اولیه از سیستم مدیریت ایمنی و سلامت موجود سازمان انجام دهد تا مناطقی را که برای برآورده کردن الزامات ISO 45001 نیاز به بهبود دارند، شناسایی کند.
توسعه خط مشی ها و رویه ها:

مشاور  با سازمان برای توسعه خط مشی ها و رویه ی که الزامات استاندارد ISO 45001 را برآورده  کند همکاری کند.
آموزش: مشاور  در مورد سیاست ها و رویه  جدید و همچنین در مورد اهمیت ایمنی و بهداشت شغلی به کارکنان آموزش دهد.
ممیزی  داخلی:

مشاور  ممیزی  داخلی انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمان موثر و مطابق با استاندارد ISO 45001 است.
صدور گواهینامه:

مشاور ایزو 45001 می تواند سازمان را در آماده سازی برای ممیزی  صدور گواهینامه خارجی توسط یک مرجع صدور گواهینامه شخص ثالث کمک کند.
به طور کلی، مشاوره ایزو 45001  به سازمان ها کمک کند تا عملکرد ایمنی و سلامت خود را بهبود بخشند، حوادث و صدمات را کاهش دهند و تعهد خود را به سلامت و ایمنی کارکنان به ذینفعان نشان دهند.

گواهینامه ISO پزشکی ، ایزو تجهیزات پزشکی
مشاوره ایزو 13485 در  تجهیزات پزشکی 

ISO 13485 یک استاندارد سیستم مدیریت کیفیت برای تجهیزات پزشکی است. بسیاری از سازمان ها برای کمک به اجرای ISO 13485 با مشاور همکاری  کنند.

تجزیه و تحلیل شکاف: مشاور ایزو یک تجزیه و تحلیل شکاف را برای تعیین آمادگی سازمان برای صدور گواهینامه ISO 13485 انجام می دهد. این معمولاً شامل بررسی سیستم مدیریت کیفیت موجود سازمان و شناسایی مناطقی است که نیاز به بهبود دارند.

برنامه ریزی: بر اساس تجزیه و تحلیل شکاف، مشاورایزو یک طرح پروژه ایجاد  کند که مراحل مورد نیاز برای پیاده سازی ISO 13485 را تشریح کند. این شامل تعریف محدوده سیستم مدیریت کیفیت، تعیین اهداف کیفیت، و تدوین یک کتابچه راهنمای کیفیت خواهد بود.

مستندسازی: مشاورiso با سازمان همکاری خواهد کرد تا مستندات لازم برای سیستم مدیریت کیفیت، مانند رویه‌ عملیاتی استاندارد، دستورالعمل‌ کاری و فرم‌ها را تهیه کند.

پیاده سازی: مشاورiso  برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت با سازمان همکاری خواهد کرد. این ممکن است شامل توسعه فرآیندها و رویه‌ جدید، آموزش کارکنان و ایجاد معیار جدید برای سنجش عملکرد کیفیت باشد.

ممیزی داخلی: مشاور iso ممیزی  داخلی را انجام خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که سیستم مدیریت کیفیت مطابق با الزامات ISO 13485 عمل  کند.

ممیزی گواهینامه: هنگامی که سازمان تغییرات لازم را اعمال کرد و مطمئن شد که سیستم مدیریت کیفیت به طور موثر کار کند، مشاور ممیزی گواهی را توسط یک نهاد گواهینامه شخص ثالث معتبر ترتیب می دهد.

پشتیبانی پس از صدور گواهینامه: پس از کسب گواهینامه، مشاور ممکن است به ارائه پشتیبانی برای کمک به حفظ سیستم مدیریت کیفیت و اطمینان از انطباق مداوم با الزامات ایزو 13485 ادامه دهد. این ممکن است شامل انجام بازبینی‌ها و ممیزی‌ دوره‌ای، ارائه آموزش و آموزش به کارکنان و کمک به سازمان برای رسیدگی به هرگونه عدم انطباق یا اقدامات اصلاحی باشد.

توجه به این نکته ضروری است که فرآیند مشاوره ایزو 13485 بسته به نیازها و شرایط خاص سازمان می تواند متفاوت باشد. مشاورایزو ممکن است رویکرد خود را برای برآوردن نیاز منحصر به فرد سازمان تنظیم کند و ممکن است در صورت نیاز خدمات اضافی یا جایگزین ارائه دهد. علاوه بر این، مشاور ایزو باید در الزامات ISO 13485 با تجربه و آگاه باشد و باید سابقه موفقیت در کمک به سازمان ها در دستیابی به گواهینامه را داشته باشد.

مشاوره ایزو 27001 

فرآیند دریافت گواهینامه ISO 27001 معمولاً شامل مراحل زیر است:

ایجاد یک چارچوب مدیریتی:

یک چارچوب مدیریتی ایجاد کنید که خط مشی ها، رویه ها و کنترل   لازم برای ایجاد و نگهداری یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) را مطابق با استاندارد ISO 27001 مشخص  کند.

انجام تجزیه و تحلیل شکاف:

برای شناسایی مناطقی که کنترل   امنیتی موجود سازمان با الزامات استاندارد ISO 27001 مطابقت ندارد، یک تجزیه و تحلیل شکاف انجام دهید.

توسعه یک برنامه اجرایی: یک برنامه اجرایی که مراحل لازم برای رفع هر گونه شکاف شناسایی شده در تجزیه و تحلیل شکاف و اجرای کنترل   لازم را مشخص  کند، تهیه کنید.

اجرای کنترل   لازم:

کنترل  مشخص شده در طرح اجرا شامل سیاست ها، رویه ها و کنترل   فنی را اجرا کنید.

انجام ممیزی داخلی:

انجام ممیزی داخلی برای اطمینان از اینکه ISMS به طور موثر و مطابق با استاندارد ISO 27001 عمل کند.

انجام ممیزی صدور گواهینامه:

یک نهاد صدور گواهینامه ایزو معتبر را برای انجام ممیزی صدور گواهینامه ISMS درگیر کنید. ممیزی صدور گواهینامه ایزو شامل بررسی خط مشی ها، رویه ها و کنترل   شرکت و همچنین مصاحبه با پرسنل کلیدی و بررسی اسناد مربوطه خواهد بود.

رسیدگی به هرگونه عدم انطباق:

اگر ممیزی گواهینامه ایزو  هرگونه عدم انطباق را شناسایی کند، شرکت باید این عدم انطباق ها را برطرف کند و شواهدی مبنی بر اقدامات اصلاحی به شرکت صدور گواهینامه ارائه کند.

دريافت گواهينامه iso:

اگر مميزي گواهينامه ایزو موفقيت آميز باشد و شرکت هرگونه عدم انطباق شناسايي شده را برطرف كرده باشد، گواهينامه ISO 27001 را براي شرکت صادر مي شود.

ذکر این نکته ضروری است که اخذ گواهینامه ISO 27001 یک فرآیند مستمر است که مستلزم نظارت، اندازه گیری و بهبود مستمر ISMS است. گواهینامه ایزو باید به طور دوره ای از طریق ممیزی صدور گواهینامه مجدد، معمولاً هر سه سال یکبار تمدید شود.

 

مشاوره  IMS  

فرآیند مشاوره ایزو برای توسعه یک سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) معمولاً شامل مراحل زیر است:
ارزیابی اولیه: مشاورایزو ارزیابی اولیه سیستم‌ها، فرآیندها و رویه‌  مدیریت موجود شرکت را برای شناسایی زمینه‌  همپوشانی و یکپارچگی بالقوه انجام خواهد داد.
برنامه ریزی: بر اساس ارزیابی اولیه، مشاورایزو برنامه ای برای اجرای IMS تهیه خواهد کرد. این طرح محدوده IMS، جدول زمانی اجرا و منابع مورد نیاز را مشخص  کند.
مستندات: مشاورایزو با شرکت همکاری خواهد کرد تا مستندات لازم برای IMS شامل خط‌مشی‌ها، رویه‌ها و دستورالعمل‌  کاری را تهیه کند. این مستندات با الزامات استاندارد  ISO مربوطه هماهنگ خواهد شد.
پیاده سازی: مشاورایزو برای پیاده سازی IMS، از جمله آموزش کارکنان در مورد سیستم جدید و ایجاد هرگونه تغییر لازم در فرآیندها و رویه ها، با شرکت همکاری خواهد کرد.
ممیزی داخلی: مشاورایزو  ممیزی   داخلی IMS را انجام می دهد تا از عملکرد مؤثر و کارآمد آن اطمینان حاصل کند. هر گونه مشکل یا عدم انطباق شناسایی شده در جریان ممیزی بررسی و اصلاح خواهد شد.
صدور گواهینامه: هنگامی که IMS به طور کامل پیاده سازی شد و به طور موثر عمل کرد، شرکت می تواند از یک نهاد صدور گواهینامه معتبر درخواست گواهینامه ایزو  کند. مشاورایزو  می تواند در فرآیند صدور گواهینامه ایزو کمک کند.
بهبود مستمر: مشاورiso با شرکت همکاری خواهد کرد تا یک سیستم بهبود مستمر برای IMS، از جمله بررسی‌  منظم، به‌روزرسانی‌ها و بهبود  سیستم را ایجاد کند.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که فرآیند مشاورهiso  برای توسعه یک IMS بسته به نیازها و الزامات شرکت می تواند متفاوت باشد. مشاور iso باید با شرکت همکاری نزدیک داشته باشد تا فرآیند را با شرایط منحصر به فرد آن هماهنگ کند و اطمینان حاصل کند که IMS با اهداف و مقاصد آن همسو است. علاوه بر این، مشاورiso باید درک کاملی از استاندارد  ISO مربوطه داشته باشد و بتواند راهنمایی و پشتیبانی تخصصی را در طول فرآیند اجرا ارائه دهد.

چندین مزیت مشاوره مجازی نسبت به مشاوره در محل وجود دارد:

1. مقرون به صرفه:

مشاوره ایزو مجازی نیاز به سفر مشاوران به محل مشتری را از بین  برد که هزینه  سفر و سایر هزینه  مرتبط با مشاوره ایزو در محل را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
2. زمان‌بندی انعطاف‌پذیر:

مشاورهiso مجازی انعطاف‌پذیری بیشتری را در زمان‌بندی امکان‌پذیر کند، زیرا جلسات و مشاوره‌ را  در زمانی ترتیب داد که هم برای مشتری و هم برای مشاور راحت باشد. این  به ویژه برای مشاغل با برنامه  فشرده یا کسانی که در چندین منطقه زمانی فعالیت  کنند مفید باشد.
3. دسترسی به طیف وسیع تری از تخصص:

مشاوره مجازی، کسب و کارها را قادر  سازد تا به طیف وسیع تری از مشاوران دارای تخصص تخصصی، بدون توجه به موقعیت مکانی شان دسترسی داشته باشند. این  به ویژه برای مشاغلی که در صنایع خاص یا دارای الزامات خاص گواهینامه ISO فعالیت کنند مفید باشد.
4. افزایش کارایی:

مشاوره ایزو مجازی  کارآمدتر از مشاوره در محل باشد، زیرا نیازی به صرف وقت مشاوران برای رفت و آمد به مکان مشتری و بازگشت به آن را از بین  برد. این  باعث شود زمان بیشتری برای کار مشاوره ایزو صرف شود و  به سرعت بخشیدن به جدول زمانی کلی پروژه کمک کند.
5. مزایای زیست محیطی:

با رفع نیاز مشاوران به سفر به محل مشتری، مشاوره مجازی  به کاهش انتشار کربن کمک کرده و تاثیر مثبتی بر محیط زیست داشته باشد.

به طور کلی، مشاوره مجازی  راهی مقرون به صرفه، انعطاف پذیر و کارآمد برای کسب و کارها برای دسترسی به خدمات مشاوره ایزو باشد و  طیف وسیعی از مزایای را نسبت به مشاوره ایزو سنتی در محل ارائه دهد.

ایزو17025،مشاورایزو17025

مشاوره ایزو 17025 

فرآیند مشاوره ISO 17025 معمولاً شامل چندین مرحله است:
تجزیه و تحلیل شکاف: اولین گام این است که رویه‌ها و رویه‌ آزمایشگاهی فعلی خود را بر اساس الزامات ISO 17025 ارزیابی کنید. با این کار هر منطقه‌ای که آزمایشگاه شما نیاز به بهبود دارد تا با استاندارد مطابقت داشته باشد را شناسایی کند.
بررسی اسناد: گام بعدی این است که کتابچه راهنمای کیفیت آزمایشگاه، روش‌ عملیاتی استاندارد (SOP) و سایر اسناد مربوطه را بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که الزامات ISO 17025 را برآورده کنند.
آموزش: کارکنان آزمایشگاه شما باید در مورد الزامات ISO 17025 و نحوه اجرای آنها در کار روزانه خود آموزش ببینند.
پیاده سازی: این شامل ایجاد هرگونه تغییر لازم در رویه ها و رویه آزمایشگاهی شما برای برآوردن الزامات ISO 17025 است.
ممیزی  داخلی: آزمایشگاه شما باید ممیزی  داخلی انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که اقدامات و رویه  آن همچنان با الزامات استاندارد مطابقت دارد.
تایید صلاحیت: مرحله نهایی درخواست اعتبار از یک سازمان اعتباربخشی شناخته شده است که مطابقت آزمایشگاه شما با ISO 17025 را ارزیابی  کند و در صورت برآورده شدن شرایط، اعتبارسنجی را صادر  کند.
خدمات مشاوره ایزو 17025  راهنمایی و پشتیبانی را در طول این فرآیند ارائه دهد و به آزمایشگاه شما برای دستیابی به انطباق با استاندارد و کسب اعتبار کمک کند.

گواهینامه ایزو 16949

مشاوره ایزو 16949 

ISO/TS 16949 یک استاندارد بین المللی برای مدیریت کیفیت مختص صنعت خودرو بود که اکنون با IATF 16949:2016 جایگزین شده است. استاندارد جدید بر اساس استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 است و شامل الزامات خاص صنعت خودرو است.

خدمات مشاوره ای برای ایزو 16949 (در حال حاضر IATF 16949:2016)  به شرکت  خودروسازی کمک کند تا یک سیستم مدیریت کیفیت مطابق با الزامات استاندارد را پیاده سازی و حفظ کنند. برخی از خدمات کلیدی ارائه شده توسط مشاوران ISO/TS 16949 عبارتند از:

1. تجزیه و تحلیل شکاف:

یک مشاور ایزو  تجزیه و تحلیل شکاف را برای ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت فعلی در برابر الزامات استاندارد و شناسایی زمینه  بهبود انجام دهد.
2. مستندسازی:

مشاور به توسعه و اجرای مستندات لازم برای سیستم مدیریت کیفیت از جمله خط مشی ها، رویه ها، دستورالعمل  کاری و فرم ها کمک کنند.
3. آموزش:

مشاورایزو  در مورد الزامات استاندارد و همچنین نحوه پیاده سازی و حفظ سیستم مدیریت کیفیت به کارکنان آموزش دهند.
4. ممیزی  داخلی:

مشاور ایزو   ممیزی  داخلی را انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند که سیستم مدیریت کیفیت به طور موثر اجرا  شود و هرگونه عدم انطباق را شناسایی  کند.
5. اقدام اصلاحی:

مشاور iso  به توسعه و اجرای برنامه  اقدام اصلاحی برای رسیدگی به هرگونه عدم انطباق شناسایی شده در طی ممیزی  داخلی یا ارزیابی  خارجی کمک کنند.
6. توسعه تامین کننده:

مشاور ایزو می تواند با تامین کنندگان همکاری کنند تا به آنها در درک و اجرای الزامات استاندارد کمک کنند و همچنین سیستم  مدیریت کیفیت تامین کننده موثر را توسعه دهند.
7. صدور گواهینامه:

مشاوران می توانند در فرآیند صدور گواهینامه از جمله آماده سازی سازمان برای ممیزی گواهینامه و ارائه پشتیبانی در طول ممیزی کمک کنند.
به طور کلی، خدمات مشاوره ایزو 16949 (در حال حاضر IATF 16949:2016) می تواند به شرکت  خودروسازی کمک کند تا با استاندارد مطابقت داشته باشند، فرآیند خود را بهبود بخشند و رضایت مشتری را افزایش دهند. انتخاب یک شرکت مشاوره ایزو معتبر با تجربه در صنعت خودرو و سابقه اجرای موفق بسیار مهم است.

 

مشاوره ایزو 17020 

ISO/IEC 17020 یک استاندارد بین المللی است که الزامات صلاحیت نهاد بازرسی را مشخص می کند. خدمات مشاوره ایزو 17020 می تواند به نهاد بازرسی برای پیاده سازی و حفظ یک سیستم مدیریت کیفیت که مطابق با الزامات استاندارد باشد، کمک کند. در اینجا یک مرور کلی از فرآیند مشاوره آورده شده است:
گپ آنالیز:

فرآیند مشاوره با تجزیه و تحلیل شکاف آغاز می شود، که ارزیابی فرآیندها و رویه  سازمان بازرسی فعلی در برابر الزامات ISO/IEC 17020 است. این به مشاور اجازه می دهد تا مناطقی را که نیاز به بهبود دارند شناسایی کند و طرحی را برای برآورده ساختن این موارد ایجاد کند. الزامات استاندارد
مستندات:

مشاور می تواند به سازمان بازرسی کمک کند تا مستندات لازم برای سیستم مدیریت کیفیت شامل خط مشی ها، رویه ها، دستورالعمل  کاری و فرم ها را تدوین و اجرا کند. مشاور با کارکنان سازمان بازرسی کار خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که مستندات جامع، واضح و مطابق با الزامات استاندارد هستند.
آموزش:

مشاور می تواند به کارکنان سازمان بازرسی در مورد الزامات استاندارد و همچنین نحوه پیاده سازی و حفظ سیستم مدیریت کیفیت آموزش دهد. این آموزش می تواند شامل کارگاه ها، سمینارها و جلسات انفرادی باشد.
ممیزی  داخلی:

مشاور می تواند ممیزی  داخلی را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که سیستم مدیریت کیفیت به طور موثر اجرا می شود و هرگونه عدم انطباق را شناسایی می کند. مشاور با کارکنان سازمان بازرسی کار خواهد کرد تا اقدامات اصلاحی را برای رفع هرگونه عدم انطباق شناسایی شده در طول ممیزی ایجاد کند.
ارزیابی خارجی:

مشاور می تواند در فرآیند ارزیابی خارجی، از جمله آماده سازی سازمان بازرسی برای ارزیابی و ارائه پشتیبانی در طول ارزیابی، کمک کند. این می تواند شامل یک بررسی پیش ارزیابی برای شناسایی مناطقی باشد که ممکن است قبل از ارزیابی نیاز به بهبود داشته باشند.
بهبود مستمر:

مشاور می تواند به سازمان بازرسی در ایجاد یک فرآیند بهبود مستمر کمک کند تا اطمینان حاصل شود که سیستم مدیریت کیفیت به طور مستمر بررسی و بهبود می یابد. این فرآیند می تواند شامل بازبینی منظم سیستم، بازخورد مشتریان و آموزش و توسعه مداوم برای کارکنان سازمان بازرسی باشد.
به طور کلی، خدمات مشاوره ISO/IEC 17020 می تواند به سازمان  بازرسی برای دستیابی به انطباق با استاندارد، بهبود فرآیند خود و افزایش رضایت مشتری کمک کند. انتخاب یک شرکت مشاوره معتبر با تجربه در صنعت بازرسی و سابقه اجرای موفق بسیار مهم است. فرآیند مشاوره باید متناسب با نیاز خاص سازمان بازرسی باشد و شامل پشتیبانی مداوم برای اطمینان از موفقیت بلندمدت باشد.

مشاور-ایزو-15189
مشاوره ایزو 15189 در آزمایشگاه پزشکی 

ISO 15189 یک استاندارد بین المللی است که الزامات کیفیت و صلاحیت در آزمایشگاه  پزشکی را مشخص  کند. خدمات مشاوره ایزو 15189 می تواند به آزمایشگاه پزشکی کمک کند تا یک سیستم مدیریت کیفیت را مطابق با الزامات استاندارد پیاده سازی و حفظ کنند. در اینجا یک مرور کلی از فرآیند مشاوره آورده شده است:

تجزیه و تحلیل شکاف:

فرآیند مشاوره ایزو با تجزیه و تحلیل شکاف آغاز می شود، که ارزیابی فرآیندها و رویه  آزمایشگاهی فعلی در برابر الزامات ISO 15189 است. این به مشاورایزو اجازه می دهد تا مناطقی را که نیاز به بهبود دارند شناسایی کند و برنامه ای برای برآورده کردن الزامات استاندارد ایجاد کند.

مستندات:

مشاورایزو می تواند به آزمایشگاه کمک کند تا مستندات لازم برای سیستم مدیریت کیفیت شامل خط مشی ها، رویه ها، دستورالعمل  کاری و فرم ها را تدوین و اجرا کند. مشاورiso با کارکنان آزمایشگاه کار خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که مستندات جامع، واضح و مطابق با الزامات استاندارد هستند.

آموزش:

مشاورایزو  می تواند در مورد الزامات استاندارد و همچنین نحوه پیاده سازی و حفظ سیستم مدیریت کیفیت به کارکنان آزمایشگاه آموزش دهد. این آموزش می تواند شامل کارگاه ها، سمینارها و جلسات انفرادی باشد.

ممیزی  داخلی:

مشاورiso  می تواند ممیزی  داخلی را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که سیستم مدیریت کیفیت به طور موثر اجرا می شود و هرگونه عدم انطباق را شناسایی  کند. مشاورiso با کارکنان آزمایشگاه کار خواهد کرد تا اقدامات اصلاحی را برای رفع هرگونه عدم انطباق شناسایی شده در طول ممیزی ایجاد کند.

ارزیابی خارجی:

مشاورiso می تواند در فرآیند ارزیابی خارجی از جمله آماده سازی آزمایشگاه برای ارزیابی و ارائه پشتیبانی در طول ارزیابی کمک کند.

بهبود مستمر:

مشاور ایزو  می‌تواند به آزمایشگاه در توسعه یک فرآیند بهبود مستمر کمک کند تا اطمینان حاصل شود که سیستم مدیریت کیفیت به طور مستمر بررسی و بهبود می‌یابد. این فرآیند می تواند شامل بررسی منظم سیستم، بازخورد مشتریان و آموزش و توسعه مداوم برای کارکنان آزمایشگاه باشد.

به طور کلی، خدمات مشاوره ایزو 15189 می تواند به آزمایشگاه   پزشکی برای دستیابی به انطباق با استاندارد، بهبود فرآیند  خود و افزایش مراقبت از بیمار کمک کند. انتخاب یک شرکت مشاورهiso معتبر با تجربه در صنعت آزمایشگاه پزشکی و سابقه اجرای موفق بسیار مهم است. فرآیند مشاورهiso باید متناسب با نیاز  خاص آزمایشگاه باشد و شامل پشتیبانی مداوم برای اطمینان از موفقیت طولانی مدت باشد.

ایزو در صنعت نفت و گاز ، گواهینامه ایزو نفت و گاز

مشاوره ایزو 29001   

ISO/TS 29001  مشخصات فنی برای سیستم  مدیریت کیفیت در صنعت نفت و گاز است. پیاده‌سازی ISO/TS 29001 می‌تواند فرآیند پیچیده‌ای باشد و بسیاری از سازمان‌ها ترجیح می‌دهند با مشاور ایزو همکاری کنند تا به آنها در این فرآیند کمک کند. در اینجا یک نمای کلی از فرآیند مشاوره برای ISO/TS 29001 آمده است:
پیش ارزیابی: مشاور یک پیش ارزیابی برای تعیین آمادگی سازمان برای صدور گواهینامه ISO/TS 29001 انجام خواهد داد. این معمولاً شامل بررسی سیستم مدیریت کیفیت موجود سازمان و شناسایی مناطقی است که نیاز به بهبود دارند.
تجزیه و تحلیل شکاف: بر اساس ارزیابی اولیه، مشاور هرگونه شکاف بین سیستم مدیریت کیفیت فعلی سازمان و الزامات ISO/TS 29001 را شناسایی خواهد کرد. تغییر می کند.
پیاده سازی: مشاور ISO برای اعمال تغییرات لازم در سیستم مدیریت کیفیت با سازمان همکاری خواهد کرد. این ممکن است شامل توسعه فرآیندها و رویه‌ جدید، آموزش کارکنان و ایجاد معیار جدید برای سنجش عملکرد کیفیت باشد.
ممیزی داخلی: مشاور ایزو ممیزی  داخلی را انجام خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که سیستم مدیریت کیفیت مطابق با الزامات ISO/TS 29001 عمل  کند.
ممیزی گواهینامه: هنگامی که سازمان تغییرات لازم را اعمال کرد و مطمئن شد که سیستم مدیریت کیفیت به طور موثر کار کند، مشاورiso ممیزی گواهی را توسط یک نهاد گواهینامه شخص ثالث معتبر ترتیب می دهد.
پشتیبانی پس از صدور گواهینامه: پس از اینکه سازمان گواهینامه را دریافت کرد، مشاور ایزو ممکن است به ارائه پشتیبانی برای کمک به حفظ سیستم مدیریت کیفیت و اطمینان از انطباق مداوم با الزامات ISO/TS 29001 ادامه دهد. این ممکن است شامل انجام بازبینی‌ها و ممیزی‌ دوره‌ای، ارائه آموزش و آموزش به کارکنان و کمک به سازمان برای رسیدگی به هرگونه عدم انطباق یا اقدامات اصلاحی باشد.
توجه به این نکته ضروری است که فرآیند مشاوره ایزو 29001  بسته به نیازها و شرایط خاص سازمان می تواند متفاوت باشد. مشاور ممکن است رویکرد خود را برای برآوردن نیاز منحصر به فرد سازمان تنظیم کند و ممکن است در صورت نیاز خدمات اضافی یا جایگزین ارائه دهد. علاوه بر این، مشاور ایزو باید در الزامات ISO/TS 29001 با تجربه و آگاه باشد و سابقه موفقیت در کمک به سازمان ها برای دستیابی به گواهینامه داشته باشد.

برند ، تاثیر گواهینامه ایزو بر کسب و کار

 

مشاوره ایزو 10668 

ISO 10668 استانداردی است که دستورالعملی را برای اندازه گیری و ارزش گذاری ارزش ویژه برند ارائه دهد. این استاندارد فرآیندی را برای انجام ارزش‌گذاری برند مشخص کند که  توسط مشاوران، شرکت‌ها و سایر شرکتها برای ارزیابی ارزش برندشان استفاده شود.

فرآیند مشاوره ISO 10668 شامل مراحل زیر است:

محدوده ارزش گذاری برند را تعریف کنید:

این شامل شناسایی هدف و استفاده مورد نظر از ارزش گذاری برند و همچنین برند یا برند خاصی است که ارزیابی می شوند.
شناسایی بازار مربوطه:

این شامل تعیین بازار یا بازاری است که برند در آن فعالیت  کند و همچنین محیط رقابتی در آن بازارها.
رویکرد ارزشیابی نام تجاری مناسب را انتخاب کنید: ISO 10668 سه رویکرد مختلف را برای ارزیابی برند ارائه می دهد: رویکرد هزینه، رویکرد بازار و رویکرد درآمد. مشاورiso باید بر اساس شرایط خاص برند مورد ارزشیابی، مناسب ترین رویکرد را انتخاب کند.
جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات:

این شامل جمع‌آوری داده‌ مالی و غیر مالی درباره برند، مانند ارقام فروش، سهم بازار، درک مشتری و آگاهی از برند است.
تجزیه و تحلیل داده ها:

مشاورایزو باید از رویکرد ارزش گذاری برند انتخاب شده برای تجزیه و تحلیل داده ها و ایجاد تخمینی از ارزش برند استفاده کند.
گزارش یافته‌ها:

مشاورایزو  باید گزارشی تهیه کند که یافته‌ ارزیابی برند، شامل ارزش تخمینی برند و روش مورد استفاده برای رسیدن به آن ارزش را خلاصه کند.
ارزیابی و به‌روزرسانی ارزش‌گذاری برند:

ISO 10668 توصیه می‌کند که ارزیابی‌ برند به‌طور منظم بررسی و به‌روزرسانی شوند تا اطمینان حاصل شود که در طول زمان مرتبط و دقیق باقی می‌مانند.
به طور کلی، فرآیند مشاوره ISO 10668 برای ارائه یک رویکرد جامع و دقیق برای ارزیابی برند طراحی شده است که می تواند توسط شرکت ها در هر نوع و اندازه ای استفاده شود.

مزایا ی  مشاوره ایزو به صورت مجازی : 

مشاوره ISO به شکل مجازی به ارائه خدمات مشاوره ایزو از طریق آنلاین مانند ویدئو کنفرانس، ایمیل و ابزار همکاری آنلاین اشاره دارد. مشاوره ایزو مجازی به کسب و کارها این امکان را می دهد که بدون نیاز به حضور فیزیکی مشاوران در محل، خدمات مشاوره ایزو را از هر کجای دنیا دریافت کنند.

مشاوره مجازی  راهی مناسب و مقرون به صرفه برای کسب و کارها برای دریافت خدمات مشاوره ایزو باشد، زیرا نیازی به سفر مشاوران به محل مشتری را از بین  برد. همچنین  انعطاف‌پذیری بیشتری در زمان‌بندی ایجاد کند و به کسب‌وکارها امکان دسترسی به طیف وسیع‌تری از مشاوران با تخصص تخصصی را بدهد.

پرسش های متداول درباره خدمات مشاوره ایزو

مشاورایزو چگونه به سازمان در اخذ گواهینامه ایزو کمک می کند؟

مشاور ISO متخصصی  است که  سازمان  متقاضی گواهینامه ISO  را راهنمایی و پشتیبانی  کند. مشاور ISO معمولاً  دارای تجربه وتخصص در  شناسایی استاندارد(های) ISO مربوط به سازمان و در توسعه و پیاده سازی سیستم  مدیریتی که الزامات استاندارد را برآورده  کنند هستند .
مشاور ایزو  تواند سازمان را به روش  گوناگونی کمک کند، از جمله:
گپ آنالیز برای شناسایی نقاطی که سیستم مدیریت فعلی سازمان الزامات استاندارد ISO را برآورده ن کند.
طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریتی که مطابق با الزامات استاندارد ISO باشد.
آموزش به کارکنان در مورد الزامات استاندارد ISO و ممیزی داخلی.
انجام ممیزی داخلی برای ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت .
کمک به سازمان در آماده سازی برای ممیزی خارجی .
ارائه پشتیبانی مستمر به سازمان برای اطمینان از موثر ماندن سیستم مدیریت و مطابقت با استاندارد ISO.
انتخاب یک مشاورISO معتبر و با تجربه با سابقه موفق در کمک به سازمان ها در دستیابی به گواهینامهISO مهم است. مشاور باید درک کاملی از استاندارد(های) ISO مربوط به سازمان داشته باشد و بتواند راه حل  تخصصی متناسب با نیاز سازمان را ارائه دهد.
یک مشاور ایزو می تواند نقش کلیدی در کمک به سازمان برای دریافت گواهینامه ایزو  ایفا کند. در اینجا چند راه وجود دارد که یک مشاور ISO  کمک کند:
انجام تجزیه و تحلیل شکاف: مشاور  برای شناسایی شکاف  موجود در سیستم مدیریت کیفیت سازمان که برای برآورده کردن الزامات ایزو باید برطرف شود، تجزیه و تحلیل شکاف انجام دهد.
توسعه یک طرح پروژه:

مشاور  یک طرح پروژه تهیه کند که مراحل مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و کسب گواهینامه ایزو را مشخص می کند.
ارائه راهنمایی در مورد مستندات:

مشاورایزو  بایستی راهنمایی  لازم برای تهیه و اجرای مستندات لازم از جمله دستورالعمل کیفی، رویه ها، دستورالعمل  کاری و فرم ها ارائه دهد.
آموزش کارکنان :

 مشاور ایزو  برای مثال در مورد استاندارد ISO 9001، اصول مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت کیفیت سازمان به کارکنان سازمان آموزش دهد.
انجام ممیزی داخلی:

مشاور ایزو  در انجام ممیزی داخلی برای ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و شناسایی زمینه  بهبود کمک کند.
کمک به ممیزی گواهینامه ISO:

مشاور می تواند در آماده سازی ممیزی گواهینامه ایزو ، از جمله بررسی اسناد و انجام یک پیش ممیزی کمک کند.
ارائه پشتیبانی مستمر:

مشاور  پس از صدور گواهینامه ایزو ، پشتیبانی مستمر از جمله کمک در حفظ و بهبود سیستم مدیریت کیفیت را به سازمان ارائه دهد.
به طور کلی، یک مشاور ایزو  تخصص، راهنمایی و پشتیبانی ارزشمندی را برای سازمانی که به دنبال گواهینامه iso است، ارائه دهد و به اطمینان از نتیجه موفقیت آمیز کمک کند.

چگونه مشاورایزو مناسب کسب و کار خود را پیدا کنیم ؟

برای تعیین اینکه آیا رویکرد یک شرکت مشاوره با نیازها و اهداف سازمان شما مطابقت دارد، مهم است که درک روشنی از اهداف سازمان خود برای صدور گواهینامه ISO داشته باشید. این  شامل شناسایی استاندارد ISO خاصی باشد که خواهید به آن گواهی دهید، محدوده گواهینامه و جدول زمانی برای دستیابی به گواهینامه.

هنگامی که درک روشنی از اهداف سازمان خود دارید،  این موارد را با شرکت  مشاوره بالقوه در میان بگذارید و از آنها بپرسید که چگونه رویکرد آنها  اهداف شما را پشتیبانی کند. در اینجا چند سوال وجود دارد که  بپرسید:

رویکرد شما چگونه به ما در دستیابی به اهداف گواهینامهISO کمک  کند؟
آیا  مثال ی از نحوه کمک به سازمان ی با اهداف مشابه ما ارائه دهید؟
فرآیند شما برای تجزیه و تحلیل شکاف و توسعه مستندات چیست؟
در طول فرآیند ممیزی خارجی چگونه از ما حمایت خواهید کرد؟
چگونه اطمینان حاصل می کنید که سازمان ما به طور کامل برای صدور گواهینامه ISO آماده است؟
چگونه موفقیت را اندازه گیری می کنید و از انطباق مداوم پس از صدور گواهینامه ایزو اطمینان حاصل کنید؟

با پرسیدن این سوالات،  درک بهتری از رویکرد شرکت مشاوره و اینکه چگونه می تواند از نیازها و اهداف سازمان شما پشتیبانی کند، به دست آورید. شما همچنین  توانید پاسخگویی، سبک ارتباطی و سطح تخصص آنها را ارزیابی کنید تا در تعیین اینکه آیا آنها برای سازمان شما مناسب هستند یا خیر.

هزینه خدمات مشاوره ایزو چگونه محاسبه می شود ؟

هزینه خدمات مشاوره ایزو بسته به عوامل مختلفی مانند اندازه و پیچیدگی سازمان، دامنه فعالیت ، استانداردISO در حال اجرا و سطح پشتیبانی مورد نیاز سازمان می تواند متفاوت باشد.

خدمات مشاوره ایزو  شامل طیف وسیعی از فعالیت ها مانند گپ آنالیز، تهیه مستندات ، پشتیبانی ، پیاده سازی، آموزش و ممیزی داخلی باشد. هزینه این خدمات می تواند به صورت هزینه ثابت یا نرخ نفر روز  ارائه شود.

به طور کلی هزینه خدمات مشاوره ایزو  از چند میلیون تا چند ده میلیون  متغیر باشد. هزینه  برای سازمان  بزرگتر و پیچیده تر یا برای استانداردISO که نیاز به مستندسازی و تلاش  پیاده سازی گسترده تری دارند، بیشتر باشد.

توجه به این نکته مهم است که در حالی که خدمات مشاوره ایزو ممکن است شامل هزینه   قابل توجهی باشد، مزایای صدور گواهینامه ایزو  بیش از هزینه ها باشد. گواهینامهISO  به سازمان ها کمک کند تا عملکرد خود را بهبود بخشند، خطرات را کاهش دهند، رضایت مشتری را افزایش دهند و مزیت رقابتی کسب کنند. از این رو ، هزینه خدمات مشاوره ایزو باید به عنوان سرمایه گذاری در موفقیت بلندمدت سازمان تلقی شود.

چرا یک کسب و کار به مشاورایزو نیاز دارد؟

مشاور ایزو  تواند برای سازمان ی که به دنبال دریافت گواهینامه ISO برای سیستم  مدیریتی خود هستند مفید باشد. ISO (سازمان بین المللی استاندارد) یک سازمان استانداردسازی شناخته شده جهانی است که استانداردهایی را برای صنایع مختلف توسعه و منتشر  کند. این استانداردها رهنمودها و بهترین شیوه ها را برای سازمان ها به منظور بهبود کارایی، کاهش ریسک و افزایش رضایت مشتری ارائه  دهند.

مشاور ISO  تواند با ارائه راهنمایی و پشتیبانی در کل فرآیند به سازمان ها کمک کند تا در فرآیند پیچیده دستیابی به گواهینامهISO حرکت کنند. این شامل کمک به سازمان‌ها برای درک الزامات خاص استاندارد ISO است که به دنبال صدور گواهینامه ایزو برای آن هستند، شناسایی مناطقی که سازمان برای برآوردن این الزامات نیاز به بهبود دارد، برنامه‌ریزی برای رسیدگی به این حوزه‌ها و ارائه پشتیبانی و راهنمایی مستمر از طریق صدور گواهینامه. روند.

علاوه بر این، مشاور ISO  تواند تخصص و تجربه ارزشمندی را در پیاده سازی و نگهداری سیستم  مدیریت مطابق با ISO ارائه دهد. که تواند به سازمان‌ها کمک کند تا به طور کارآمدتر و مؤثرتری به گواهینامه دست یابند و در درازمدت در زمان و منابع صرفه‌جویی کنند.

به طور کلی،  مشاور ISO می‌تواند شریک ارزشمندی برای سازمان‌هایی باشد که به دنبال کسب گواهینامهISO هستند و به آنها در دستیابی به اهداف و بهبود عملیات تجاری خود کمک کند.

 

معیار ارزیابی یک مشاورایزو چیست ؟

هنگام مقایسه شرکت  مشاوره ایزو، معیار مختلفی را باید در نظر گرفت. در اینجا چند معیار کلیدی وجود دارد که باید به خاطر داشته باشید:

تجربه و تخصص: به دنبال یک شرکت مشاوره ای باشید که تجربه کار با سازمان  صنعت شما را داشته باشد و درک قوی از استانداردISO مورد نظر شما برای دریافت گواهینامه داشته باشد.

سابقه کار: سوابق موفقیت شرکت مشاوره در کمک به سازمان ها برای دستیابی به گواهینامهISO را بررسی کنید. به دنبال مطالعات موردی، توصیفات، و مراجع مشتریان قبلی باشید.
رویکرد و روش: در مورد رویکرد و روش شرکت مشاوره برای فرآیند صدور گواهینامهISO سؤال کنید. اطمینان حاصل کنید که رویکرد آنها با نیازها و اهداف سازمان شما هماهنگ است.

سطح پشتیبانی: سطح حمایتی را که شرکت مشاوره در طول فرآیند صدور گواهینامهISO ارائه  کند در نظر بگیرید. آیا آنها برای پاسخ به سؤالات و ارائه راهنمایی در صورت لزوم در دسترس خواهند بود؟ آیا آنها به ممیزی داخلی و آمادگی برای ممیزی  خارجی کمک خواهند کرد؟

هزینه: هزینه خدمات را در بین شرکت مختلف مشاوره مقایسه کنید. مطمئن شوید که متوجه شده اید چه چیزی در هزینه و هزینه  اضافی ممکن است اعمال شود.

خدمات مشتری: به دنبال یک شرکت مشاوره باشید که به خدمات و ارتباطات عالی به مشتریان شهرت داشته باشد. اطمینان حاصل کنید که در برقراری ارتباط با شرکت مشاوره احساس راحتی  کنید و آنها به نیاز شما پاسخ  دهند.
با در نظر گرفتن این عوامل، می توانید تصمیمی آگاهانه در هنگام انتخاب یک شرکت مشاوره ایزو بگیرید که به سازمان شما در دستیابی به اهداف صدور گواهینامهISO کمک  کند.

مزایای رقابتی داتیس سیستم در زمینه خدمات مشاوره ایزو و اخذ گواهینامه ایزو چیست ؟

داتیس سیستم با نام ثبتی دانانوونداد  ( DNW)  بیش از 10 سال است در زمینه مشاوره مدیران فعالیت می کند . تمرکز ما بر ارائه راه حل  به موقع و مقرون به صرفه برای توسعه ، پیاده سازی ، آموزش و ممیزی نیاز سیستم شما است.
هدف ما این است که به شما کمک کنیم سیستم  مدیریت کسب و کار را توسعه دهید که علاوه بر دریافت گواهینامه ایزو، بهبود عملکرد  و رضایت مشتری ، کاهش خطرات تجاری و افزایش سودآوری را برای شما به همراه داشته باشد.
به شما کمک  کنیم تا فعالیت  پروژه سیستم مدیریت  را برنامه ریزی و سازماندهی کنید ،  به شناسایی و مستند سازی فرآیند قابل اجرا ، 
کمک به بهبود فرآیند ،  پیشنهاد روش  معیار ، ارائه آموزش  سفارشی در محل برای سطوح مختلف عملکردی در سازمان  و انجام ممیزی  داخلی بپردازید.
ما یکی از جامع ترین مجموعه خدمات مشاوره ایزو را برای کمک به شرکت ها در برنامه ریزی، طراحی، پیاده سازی، نظارت، کنترل، بهبود و ارتقای سیستم مدیریت ISO  ارائه  دهیم.
تجربه  پیاده سازی استاندارد سیستم  مدیریت  در سازمان گوناگون، تعهد به جلب رضایت مشتری.

1- اطمینان از محرمانگی و بی طرفی : همراهی در تهیه  اسناد و مدارک سیستم مدیریت با بهره گیری از نیروها و  منابع داخلی که در دسترس دارید.
2- بهبود عملکرد فرآیند تحت تأثیر : ارائه راه حل  نتیجه گرا برای توسعه سیستم ، نیاز آموزشی یا ممیزی شما .
3- کاهش هزینه  اجرا : تضمین کیفیت و هزینه ارائه خدمات مشاوره ایزو  از جمله مزایای همکاری با داتیس سیستم
4- انعطاف پذیری مشاور: امکان ارائه خدمات  مشاوره  به صورت حضوری و غیر حضوری با ارائه برنامه زمان بندی و ریز شرح خدمات موضوع مشاوره .