مراحل استقرار ایزو

 مشاور ایزو:برآورد زمان و فعالیت ها
آموزش پرسنل
تدوین روش ها و  مستندات
انجام ممیزی داخلی و رفع عدم انطباق ها

مراحل اخذ گواهی ایزو

ورود اطلاعات تماس
انتخاب استاندارد ( های) ایزو مورد نظر
انتخاب مرجع صدورگواهینامه
اعلام قیمت و برنامه زمان بندی

مراحل اخذ گواهی آموزشی

ورود اطلاعات تماس
انتخاب دسته و عنوان دوره آموزشی مورد نظر
انتخاب مرجع صدورگواهینامه
پرداخت آنلاین از طریق درگاه آرین پال

گواهینامه ISO

گواهینامه ایزو :   در صورت پیاده سازی صحیح الزامات استانداردهای ایزو توصیه شده به گواهی و گذر از برنامه ممیزی خارجی  گواهینامه ایزو توسط مرجع  صادر می گردد  . مرجع صدور گواهینامه CB    توسط سازمان اعتبار بخشی AB به رسمیت شناخته می شوند: برای اخذ صلاحیت به امور ممیزی و تائید گواهینامه نیازمند تائید یک سازمان AB مطابق با الزامات استاندارد می باشد .

ایزو 45001

در ایزو 45001 با درنظرگرفتن ضمیمه SL، تمرکز بیشتر بر زمینه سازمان می شود. بر اساس CD2، سازمان ها نباید فقط در نظر بگیرند که مسائل بهداشت و ایمنی به طور مستقیم بر آنها تأثیر می گذارد، بلکه به جامعه گسترده تر و نحوه کار آنها بر جوامع اطراف نیز توجه می کند.

تایید صلاحیت ایمنی HSE

با توجه به گسترش روز افزون پیمانکاري در صنعت و سپردن بخش اعظم فعالیتها خصوصاً در صنایع بالادستی و مادر به پیمانکاران مختلف بنظر می رسد لزوم توجه همه جانبه به رعایت HSE توسط پیمانکاران در راستاي حفظ نیروي انسانی و سایر منابع سازمانی الزام و یک هدف می باشد .

اعتبار گواهینامه ایزو 

اعتبار بخشی بدان معنی است که صدور گواهینامه در برابر استاندارد های شناخته شده ارزیابی شده است .این یک الزام قانونی است که توسط دولت پشتیبانی  می شود : برای مثال سازمان ملی استاندارد . به منظور اطمینان از استاندارد ها برای صدور گواهینامه در سراسر دنیا، فدراسیونی برای شرکت ها و صنایع برای اعتبار بخشی وجوددارد (IAF) . این باعث ثبات در بازار برای حمایت از مصرف کننده می شود .

ایزو 9001

بیش از یک میلیون سازمان در بیش از 160 کشور از استاندارد ISO 9001 جهت بهبود کیفیت سیستم مدیریت خود بهره می برند.ایزو 9001 مبتنی بر روش شناسایی برنامه-انجام-بررسی است و یک رویکرد فرایند گرا را برای مستند سازی و بررسی ساختار، مسئولیت ها و رویه های مورد نیاز برای دستیابی به مدیریت موثر کیفیت در یک سازمان فراهم می کند.با اجرای صحیح سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ، دوباره کاری ها کاهش یافته ، خواسته های مشتریان برآورده شده و رضایتمندی مشتریان افزایش می یابد.

واژه های کلیدی

شرکت ایزو , ایزو 9001 ,   مشاور ایزو 9001 , گواهینامه ایزو 9001 ,  شرکت مشاور ایزو 9001 , آموزش ایزو 9001 , اخذ ایزو 9001 ,  ایزو 14001 , مشاور ایزو 14001 ,  گواهینامه ایزو 14001 ,  اموزش ایزو 14001 , اخذ ایزو 14001 ,  ایزو 22000 , گواهینامه ایزو 22000 , شرکت مشاور ایزو 22000 , اموزش ایزو 22000 , اخذ ایزو 2200 ,  ایزو ohsas 18001  , مشاور ohsas 18001 , گواهینامه ohsas 18001  , شرکت ohsas 18001  , اموزش ohsas 18001  , اخذ ایزو ohsas 18001 , ایزو 17025 , اخذ ایزو 17025 , مشاور ایزو 17025 , گواهینامه ایزو 17025 , شرکت مشاور ایزو 17025 , اموزش ایزو 17025 ,  ایزو 13485 ,  اخذ ایزو 13485 , مشاور ایزو 13485 , گواهینامه ایزو 13485 ,  آموزش ایزو 13485 , ایزو 10002 ,  اخذ ایزو ایزو 10002 , مشاور ایزو 10002 , گواهینامه ایزو 10002 , شرکت مشاور ایزو 10002 , اموزش ایزو 10002 , گواهینامه HSE , مشاور hse , شرکت مشاور hse , اموزش hse , اخذ hse , ایزو 1004 , مشاور ایزو 10004 , گواهینامه ایزو 10004 ,  , اموزش ایزو 10004 , اخذ ایزو 10004 ,  مشاور ims , گواهینامه ims , شرکت مشاور ims  , اموزش ims , اخذ ims

پربازدیدترین مطالب

 خدمات مشاوره ایزو | ارتقا ایزو9001 | خدمات مشاوره ایزو 17025شرح خدمات HSE|ارتقا ایزو 17025 | ایزو 45001

 Subscribe in a reader

[Valid RSS]