مشاور ایزو ts29001

مشاور ایزو ts29001 

مشاور ایزو ts29001 : رزومه کاری ما بیانگر توانمندی و تجربه لازم جهت مدیریت در اجرای پروژه های سیستم کیفیت در سازمان ها و شرکت های متعدد می باشد .

جهت پیشگیری از سوء استفاده از تجربیات شرکت توسط سایر شرکت های مشاور ، ارائه رزومه کاری شرکت داتیس سیستم تنها با درخواست کتبی از سوی مشتری امکان پذیر می باشد.

 کاربرد ایزو ts290019001

استاندارد ISO/TS 29001:2011   در  اصل همان ISO9001:2008  است که الزامات خاص صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی به آن اضافه شده . استاندارد HSE  نیز یک استاندارد بین المللی برجسته در صنایع وابسته به نفت و گاز است . دستور العمل های HSE  از الزامات جدانشدنی در قراردادهای نفتی ست .

استانداردهای مرتبط

استاندارد ایزو :  ISO/TS 29001:2011
استاندارد HSE

مشاوره ایزو ts29001

مشاور ایزو ts29001 : شرکت داتیس سیستم در قالب قرارداد مشاوره با موضوع ، شرح خدمات و زمان مشخص
محتوا : آموزش پرسنل ، طراحی ، پیاده سازی دستورالعمل ها ، فرم ها و چک لیست ها و ارزیابی بر اساس استاندارد جاری شده در مجموعه .
زمان : یکماه تا یکسال متغیر با اندازه مجموعه ، میزان همکاری کارفرما ، گستره فعالیت که در جلسه گپ انالیز به کارفرما اعلام می شود.
خدمات مشاوره رایگان داتیس سیستم : گپ آنالیز شامل : عارضه یابی ، طراحی و اصلاح چارت سازمانی ،اجرای آراستگی محیط کار براساس استاندارد 5s
خدمات نگهداری و پشتیبانی : عقد قراداد یکساله قابل تمدید در صورت توافق طرفین جهت نگهداری و اصلاح سیستم مدیریت پیاده سازی شده در سازمان با هزینه و مناسب و به صورت نفر روز.
فرم شرح خدمات داتیس سیستم

گواهینامه ایزو ts29001

سازمان صادرکننده گواهینامه ایزو : سازمان های معتبر : tuv Nord , DNW , URS, IMQ و …
مدت زمان : معمولا 15 روز پس از انجام ممیزی موفق توسط سازمان گواهی دهنده
خدمات داتیس سیستم : همراهی کارفرما در انجام ممیزی داخلی ، پیش ممیزی و ممیزی نهایی ، رفع عدم انطباق های احتمالی تا مرحله تایید و اخذ گواهینامه ایزو

دوره های آموزشی در نفت ،گاز و پتروشیمی

 الزامات ISO/TS 29001:2011
 ممیزی داخلی ISO/TS 29001:2011
 الزامات HSE
چنانچه متقاضی دوره آموزش الزامات استاندارد خاصی هستید از طریق فرم  درخواست  اعلام فرمایید.