ایزو خودروسازی

ایزو خودروسازی چیست 

ایزو خودروسازی شامل  استانداردهای ISO متعددی برای این صنعت است. گواهینامه ایزو در صنعت خودرو می تواند به شرکت ها کمک کند تا تعهد خود را به کیفیت، ایمنی، مسئولیت زیست محیطی و رضایت مشتری نشان دهند.

برخی از استانداردهای ISO که معمولاً در صنعت خودرو مورد استفاده قرار می گیرند و ممکن است گواهینامه ISO برای آنها اخذ شود عبارتند از:

ایزو 9001 : ایزو خودروسازی 

این یک استاندارد مدیریت کیفیت است که می تواند برای همه انواع سازمان ها از جمله سازمان های صنعت خودرو اعمال شود. گواهینامه ISO 9001 نشان می دهد که یک سازمان یک سیستم مدیریت کیفیت را اجرا کرده است که مطابق با استانداردهای بین المللی است و متعهد به بهبود مستمر است.

دریافت ایزو 9001

ISO/TS 16949:  ایزو خودروسازی 

این یک استاندارد مدیریت کیفیت مختص صنعت خودرو است. ISO/TS 16949 الزاماتی را برای سازمان ها برای ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت خود فراهم می کند. اغلب توسط تامین کنندگان خودرو به عنوان شرط انجام تجارت با سازندگان خودرو استفاده می شود.

ISO 14001

استاندارد مدیریت زیست محیطی است که می تواند به شرکت های خودروسازی کمک کند تا اثرات زیست محیطی خود را کاهش دهند و از مقررات پیروی کنند. گواهینامه ایزو

ISO 45001

استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای است که می تواند در فرآیند تولید خودرو و قطعات خودرو برای محافظت از کارگران در برابر خطرات اعمال شود. گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو در صنعت خودرو می تواند به شرکت ها کمک کند تا رویه های  خود را بهبود بخشند، فرآیندهای خود را ساده کنند، هزینه ها را کاهش دهند و  باعث جلب رضایت مشتری شوند. همچنین می تواند به شرکت ها در رقابت و دستیابی به بازارهای جدید کمک کند .

 

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW