مشاور ایزو 17025

مشاور ایزو 17025

مشاور ایزو 17025 می تواند شما را در مسیر اخذ تاییدیه و صلاحیت به عنان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد یاری می کند .

اگر می‌خواهید نتایج آزمون قابل اعتمادی در سراسر جهان داشته باشید و گواهینامه‌ای داشته باشید که به شما اعتماد به‌نفس برای تعامل با بازار جهانی  بدهد، باید به فکر دریافت گواهینامه ISO 17025 باشید. 
اخذ گواهینامه ایزو 17025 به عنوان مدرکی برای اثبات شایستگی آزمایشگاه شما عمل می کند – چه با مالکیت عمومی یا خصوصی باشید.
به عنوان یک آزمایشگاه تست و کالیبراسیون، شما باید از پیشرفت‌های فنی و قانونی در صنعت خود مطلع باشید و اگر می‌خواهید در مقیاس جهانی فعالیت کنید، ISO/IEC 17025 اطمینان و اعتبار مورد نیاز را به شما می‌دهد.
داتیس سیستم  می تواند شما را از طریق این فرآیند راهنمایی کند و نشان دهد که چگونه رویه های شما را بهبود می بخشد و روش کار شما را تأیید می کند.
در طراحی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و آموزش الزامات  استاندارد ایزو 17025  به عنوان مشاور ایزو می تواند آزمایشگاه را یاری کند.
گواهینامه ایزو  استاندارد 17025 در ایران توسط مرجع اعتباری مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI صادر می گردد.
مرجع اعتبار بخشی  بین المللی صدور گواهینامه ایزو 17025 موسسه ilac می باشد .

 

مزایای دریافت تاییدیه  ایزو 17025 چیست ؟ 

مزایای گواهینامه ISO 17025 عبارتند از:
اعتبار و شهرت بهبود یافته:

اعتباربخشی به ISO 17025 ارزیابی مستقلی از صلاحیت و بی طرفی آزمایشگاه ارائه می دهد که باعث افزایش اعتبار و شهرت آزمایشگاه می شود.
افزایش اطمینان مشتری:

اعتباربخشی به ISO 17025 نشان می دهد که یک آزمایشگاه متعهد به ارائه نتایج آزمایش یا کالیبراسیون دقیق و قابل اعتماد است که باعث افزایش اعتماد مشتری به خدمات آزمایشگاه می شود.
بهبود مدیریت کیفیت:

ایزو 17025 آزمایشگاه‌ها را ملزم می‌کند تا یک سیستم مدیریت کیفیت را ایجاد و حفظ کنند، که به اطمینان از انجام فعالیت‌های آزمایش و کالیبراسیون به طور مداوم و مؤثر کمک می‌کند.
صلاحیت فنی پیشرفته:

ایزو 17025 آزمایشگاه‌ها را ملزم می‌کند که صلاحیت فنی را در حوزه‌های آزمایش یا کالیبراسیون خود نشان دهند، که بهبود مستمر را تشویق می‌کند و کمک می‌کند اطمینان حاصل شود که آزمایشگاه از جدیدترین و مناسب‌ترین تکنیک‌ها استفاده می‌کند.
بهره وری و اثربخشی بهبود یافته:

ایزو 17025 آزمایشگاه ها را ملزم می کند که فرآیندهای کارآمد و مؤثر را برای آزمایش و کالیبراسیون ایجاد و حفظ کنند که می تواند بهره وری را بهبود بخشد و هزینه ها را کاهش دهد.
به طور کلی، گواهینامه ISO 17025 به آزمایشگاه ها کمک می کند تا شایستگی فنی، بی طرفی و تعهد به کیفیت خود را نشان دهند که می تواند منجر به افزایش فرصت های تجاری و بهبود رضایت مشتری شود.

 

الزامات مدیریتی و فنی ایزو 17025 چیست ؟ 

دو جزء اصلی در ISO / IEC 17025 وجود دارد: الزامات مدیریتی : الزامات مدیریت مربوط به عملیات و اثربخشی است. الزامات فنی مربوط است به :  صلاحیت کارکنان؛  روش آزمون ؛ تجهیزات و کیفیت؛ گزارش نتایج آزمون و کالیبراسیون

ساختار سازمانی :

مسئولیت ها و وظایف مدیریت و کارکنان باید تعریف شوند. ساختار سازمانی باید به گونه ای باشد که منافع بر کیفیت کار آزمایشگاه تاثیر نگذارد.

بهبود مستمر :

نحوه اطمینان از اثربخشی مدیریت را توضیح می دهد سیستم به طور مداوم بهبود یافته است. پیشنهادات برای بهبود باید از گزارش ممیزی، تجزیه و تحلیل داده ها،شکایات و پیشنهادات مشتری، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، و بررسی های مدیریت پیشنهادات باید در طول زمان جمع آوری شده و توسط مدیریت برای آنها اقدامات مناسب بررسی شود .

اقدام اصلاحی :

انحراف از روش های آزمایشگاهی و مدیریتی مشخص می شود و آن اقدامات اصلاحی کافی انتخاب شده، اجرا، مستند شده و نظارت می شود. اقدامات اصلاحی می تواند از طریق آزمون های غیرمستقیم یا  شکایت مشتریان، ممیزی داخلی یا خارجی، بررسی مدیریت، و مشاهدات توسط کارکنان شناسایی شود.
به عنوان اولین گام در فرایند، علت اصلی عدم انطباق باید شناسایی شود. اثربخشی اقدامات اصلاحی باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

اقدام پیشگیرانه : 

اقدامات پیشگیرانه باید زمانی آغاز شود که منابع بالقوه عدم انطباق  شناسایی شده باشند. عدم انطباق ممکن است فنی یا مرتبط با مدیریت باشد. باید یک روش برای شناسایی منابع بالقوه عدم انطباق وجود داشته باشد. تعریف اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع این عدم انطباق. اثربخشی اقدام پیشگیرانه باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

کارکنان آزمایشگاه : 

پرسنل احتمالا بیشترین تاثیر را در کیفیت آزمون و کالیبراسیون  نتایج دارند . این فصل درباره نحوه اطمینان از صلاحیت   همه پرسنل آزمایشگاهی که  در تست  و کالیبراسیون نتایج  نقش دارند می باشد.
فقط پرسنل مجرب باید تست و کالیبراسیون انجام دهند. این شامل کارکنان پاره وقت  و همچنین کارکنان تمام وقت، و همچنین تمام سطوح مدیریت است .
مشاور ایزو 17025 می تواند آموزش های لازم برای احراز صلاحیت را درسازمان ارائه دهد. مدیریت باید وظایف، شرح مشاغل و مهارت های مورد نیاز را تعریف و حفظ کند . اثربخشی آموزش  کارکنان باید ارزیابی شود. اگر آموزش مربوط به یک  روش آزمون خاص است ، کارآموز می تواند مهارت خود را با نمایش موفق اجرای یک کنترل کیفیت یا آزمون مهارت نشان دهد.

 شرایط محیطی آزمایشگاه : 

این فصل برای اطمینان از اینکه شرایط محیطی بر روی دقت اندازه گیری تاثیر نمی گذارد ، درج شده است : به عنوان مثال، تجهیزات باید در مشخصات رطوبت و دما اعلام شده توسط سازنده کار کند .
آزمایشگاه باید شرایط محیطی را کنترل و ثبت کند. توجه ویژه  به استریل محیطی، گرد و غبار، اختلالات الکترومغناطیسی، اشعه، رطوبت، منبع تغذیه، درجه حرارت ، صدا و ارتعاش است.
تست ها باید  زمانی که شرایط محیطی در خارج از محدوده مشخصی قرار دارد متوقف شود.
مناطق با فعالیت های ناسازگار باید جدا شوند. دسترسی به مناطق تست و کالیبراسیون باید به افراد مجاز محدود شود.

تجهیزات آزمایشگاهی : 

تجهیزات باید : مطابق با مشخصات مربوط به آزمون باشد. باید شناسایی و مستند شوند.
باید کالیبراسیون و / یا بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که  مطابق با الزامات مشخصات آزمایشگاهی هستند. اسناد تجهیزات و نرم افزار آن باید حفظ و به روز شود که شامل شماره ورژن سیستم عامل و نرم افزار می باشد. وضعیت کالیبراسیون باید در دستگاه همراه با آخرین تاریخ  و کالیبراسیون بعدی ثبت شود .

 

مستندات ایزو  و چک لیست های ISO 17025 چیست ؟ 

ISO 17025 آزمایشگاه ها را ملزم به ایجاد و نگهداری یک سیستم مدیریت کیفیت که شامل اسناد و سوابق مختلف می باشد، می کند. در اینجا برخی از اسناد کلیدی و چک لیست های مورد نیاز برای انطباق با ISO 17025 آمده است:

کتابچه راهنمای کیفیت: این سند سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه را تشریح می کند و چگونگی برآورده شدن الزامات استاندارد ISO 17025 را توضیح می دهد.

رویه ها: رویه ها اسنادی هستند که نحوه انجام فعالیت های خاص در آزمایشگاه را توصیف می کنند. نمونه‌هایی از رویه‌ها عبارتند از جابجایی نمونه، کالیبراسیون تجهیزات و تجزیه و تحلیل داده‌ها.

دستورالعمل های کاری: دستورالعمل های کاری دستورالعمل های دقیقی را برای انجام وظایف خاص، مانند انجام یک آزمایش یا کالیبراسیون خاص ارائه می دهد.

فرم ها و الگوها: از فرم ها و الگوها برای ثبت داده ها و اطلاعات مربوط به فعالیت های آزمایشگاهی مانند نتایج آزمایش، نگهداری تجهیزات و آموزش پرسنل استفاده می شود.

سوابق: سوابق اسنادی هستند که شواهدی را ارائه می دهند که فعالیت های آزمایشگاهی مطابق با الزامات ISO 17025 انجام شده است. نمونه‌هایی از سوابق شامل گزارش‌های آزمایش، گواهی‌های کالیبراسیون و سوابق آموزش پرسنل است.

علاوه بر اسناد فوق، ایزو 17025 آزمایشگاه ها را ملزم می کند تا چک لیست های مختلفی را برای اطمینان از اینکه فعالیت ها به طور مداوم و مؤثر انجام می شوند، نگهداری کنند. چند نمونه از چک لیست هایی که ممکن است در آزمایشگاه استفاده شوند عبارتند از:

 تعمیر و نگهداری تجهیزات: این چک لیست برای اطمینان از اینکه تجهیزات مطابق با توصیه های سازنده نگهداری می شوند و هر گونه مشکلی به سرعت رسیدگی می شود استفاده می شود.

 رسیدگی به نمونه ها: این چک لیست برای اطمینان از نگهداری و نگهداری صحیح نمونه ها برای جلوگیری از آلودگی و اطمینان از نتایج دقیق آزمایش استفاده می شود.

 آموزش پرسنل: از این چک لیست برای اطمینان از اینکه پرسنل آزمایشگاه برای انجام وظایف محوله آموزش دیده و شایستگی دارند استفاده می شود.

 ممیزی داخلی: این چک لیست برای اطمینان از اجرای موثر سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه و شناسایی و رفع هرگونه عدم انطباق استفاده می شود.

 بررسی مدیریت: این چک لیست برای اطمینان از اینکه مدیریت آزمایشگاه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه را در فواصل زمانی معین بررسی می کند تا از اثربخشی و تناسب مستمر آن اطمینان حاصل کند، استفاده می شود.

توجه به این نکته ضروری است که اسناد و چک لیست های خاص مورد نیاز برای انطباق با ISO 17025 ممکن است بسته به اندازه و دامنه فعالیت های آزمایشگاه متفاوت باشد. آزمایشگاه ها همچنین ممکن است اسناد و چک لیست های خود را بر اساس نیازها و الزامات خاص خود تهیه کنند.

مشاور ایزو 17025

ممیزی داخلی ایزو 17025 چگونه است ؟ 

ممیزی داخلی  آماده سازی  برای ارزیابی های خارجی ست و می تواند به طور مداوم به بهبود سیستم کیفیت آزمایشگاه کمک کند. آزمایشگاه باید روش و برنامه ای برای ممیزی های داخلی داشته باشد. ممیزی داخلی می تواند کل آزمایشگاه و تمام عناصر سیستم کیفیت را در یک دوره زمانی خاص پوشش دهد .
برنامه باید به گونه ای باشد که هر عنصری از سیستم کیفیت و هر بخش آزمایشگاه سالانه مورد ممیزی قرار گیرد. برنامه ممیزی باید توسط مشاور ایزو 17025 و مدیر کیفیت مدیریت شود.
یافته های ممیزی مربوط به کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون باید به مشتریان گزارش شود . فعالیت های پیگیری نظارتی شامل برنامه های اصلاحی و پیشگیرانه است (CAPA).
اثربخشی طرح ها باید مورد بررسی قرار گیرد. دوره  بازبینی توصیه شده یک بار در سال است.

مشاور ایزو 17025

نکات کلیدی برای نتایج دقیق آزمون و کالیبراسیون ایزو 17025 :

روش ها باید در محدوده خود استفاده شوند. این به آن معنی است که دامنه  باید به روشنی تعریف شود. آزمایشگاه باید دستورالعمل های به روز در مورد استفاده از روش ها و تجهیزات را داشته باشد.
اگر روش استاندارد برای آزمون خاصی در دسترس باشد، جدیدترین ویرایش باید استفاده شود. انحراف از روش های استاندارد و یا از روش های دیگر مورد توافق باید باشد .
هنگام استفاده از روش های استاندارد، آزمایشگاه باید صلاحیت خود را برای بررسی آن انجام دهد این را می توان از طریق تکرار یک یا دو آزمایش اعتبار سنجی انتقادی و / یا با کیفیت خاصی از طریق روش اجرا نمونه های کنترل و / یا آزمون مهارت انجام داد .

مشاور ایزو 17025

نکات کلیدی برای  اندازه گیری عدم قطعیت:

آزمایشگاه باید یک روش برای تخمین عدم قطعیت اندازه گیری برای کالیبراسیون و آزمایش داشته باشد .

برای تخمين عدم قطعيت، آزمايشگاه بايد تمام اجزاء را شناسايی کند.
منابع مشارکت در عدم قطعیت می تواند شامل مواد مرجع مورد استفاده ،روش ها و تجهیزات مورد استفاده برای نمونه برداری و آزمایش، شرایط محیطی و..باشد.

نکات کلیدی برای کنترل داده ها:

محاسبات مورد استفاده برای ارزیابی داده ها باید بررسی شود.
به عنوان مثال، فرمولهای صفحه گسترده تعریف شده توسط یک کاربر خاص باید با یک دستگاه مستقل مانند یک ماشین حساب دستی ، تأیید شود.

دقت انتقال داده باید بررسی شود.
نرم افزار رایانه ای که برای کنترل ابزار، جمع آوری داده ها، پردازش، گزارش دادن، انتقال داده،

بایگانی و بازیابی توسط یک کاربر خاص طراحی شده است باید تأیید شود مناسب بودن سیستم کامپیوتری نیز باید مورد تایید قرار گیرد.
داده های الکترونیکی باید برای اطمینان از یکپارچگی و محرمانه بودن محافظت شوند .

 

نمونه برداری 

این فصل برای توصیف نحوه اطمینان از اینکه از نظر آماری نمونه های نمونه برداری  شده و تمام اطلاعات مربوط به نمونه و روش نمونه گیری ضبط شده و مستند شده است.
نمونه برداري بايد به روش نمونه گيري مستند شده و روش نمونه گيري پيگيري شود.
طرح نمونه گیری باید بر اساس روش های آماری باشد. روش نمونه گیری باید انتخاب و برداشت را از نمونه های نمونه توصیف کند.
محل و روش نمونه گیری، فردی که نمونه را گرفته است، و هر نوع دیگر اطلاعات مربوط به پروسه نمونه گیری باید ثبت شود.

 

تضمین کیفیت آزمون و نتایج کالیبراسیون

این فصل نحوه تضمین کیفیت نتایج را به طور مداوم توضیح می دهد . برای مثال، از طریق تجزیه و تحلیل منظم نمونه های کنترل کیفیت یا مشارکت از برنامه های تست مهارت.
اعتبار نتایج آزمون باید به طور مداوم نظارت شود. نوع و دوره آزمون باید برنامه ریزی، موجه، مستند، و بازبینی شود.

مشاور ایزو 17025

سوابق اجرایی به عنوان مشاور ایزو17025

آموزش ، مشاوره و نظارت بر اجرا تا مرحله اخذ تاییدیه از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در بسیاری شرکت ها از جمله : آزمایشگاه جهاد دانشگاهی شریف ، آزمایشگاه ایمن خاک ، آزمایشگاه سنگ معدن مهدی آباد ، امین ارتباط خوزستان ، باطری وایا و ..

 [/vc_column_text]

مشاور iso17025

مراحل پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو 17025 چیست ؟ 

برای اخذ تاییدیه ISO/IEC 17025،  باید  مراحل زیر را طی کرد:

توسعه یک سیستم مدیریت کیفیت که مطابق با الزامات ISO/IEC 17025:2017 باشد.

شامل مستندسازی سیاست‌ها، رویه‌ها، فرآیندها، مسئولیت‌ها و غیره برای حوزه‌های کلیدی مانند:
 سازمان و مدیریت (شامل نقش ها، مسئولیت ها و محرمانگی)

 کنترل روش های آزمون (از جمله اعتبار سنجی روش ها)

 پرسنل و آموزش

 شرایط اسکان و محیطی (از جمله مناطق آزمایش و اتاق های کالیبراسیون)

 تجهیزات تست و کالیبراسیون (از جمله کالیبراسیون و نگهداری)

 قابلیت ردیابی اندازه گیری

 جابجایی نمونه

 گزارش نتایج

 شکایات و کار غیر منطبق

 پیشرفت مداوم

تامین منابع لازم شامل پرسنل آموزش دیده، امکانات، تکنولوژی، تجهیزات و غیره.

انجام ممیزی داخلی و بررسی مدیریت برای ارزیابی اجرا و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت.

انجام اقدامات اصلاحی برای رفع مشکلات شناسایی شده .

 

نهاد صدور گواهینامه ایزو 17025 چیست ؟ 

ارزیابی شامل  بررسی اسناد کیفیت برای مطابقت با اصول استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه  ISO/IEC 17025 .

بازدید در محل برای ارزیابی اجرای سیستم کیفیت و صلاحیت فنی.

تیم ارزیابی برخی از روش‌های آزمایشی در حال انجام را مشاهده می‌کند و سوابق و گزارش‌های تکمیل شده آزمون را بررسی می‌کند.

تأیید اقدامات اصلاحی  از ممیزی داخلی و بررسی های مدیریت.

تعیین محدوده اعتباربخشی با فهرست انواع آزمایش ها/کالیبراسیون هایی که شرکت برای آنها اعتبار خواهد داشت.

به هرگونه عدم انطباق یا مشاهدات شناسایی شده در طول ارزیابی رسیدگی کنید.

شرکت باید اصلاحات لازم را انجام دهد و شواهدی مبنی بر اصلاح آن را به نهاد اعتباربخشی ارائه کند.

اعتبار خود را دریافت کنید و سپس ارزیابی مجدد دوره ای را انجام دهید، معمولاً هر 1 تا 2 سال یک بار، برای حفظ اعتبار. برخی از بررسی های نقطه ای نیز ممکن است انجام شود.

کلید به دست آوردن و حفظ اعتبار ISO/IEC 17025 این است که از طریق شواهد عینی به سازمان اعتبار سنجی نشان دهد که شرکت یک سیستم مدیریت کیفیت متمرکز بر شایستگی فنی، دقت و اعتبار نتایج آزمون و کالیبراسیون را اجرا می کند.

مشاور ایزو 17025-تست-خاک

مراحل  ثبت نام و آمادگی برای اخذ تاییدیه ایزو 17025 

برای ثبت نام در یک برنامه تست مهارت، آزمایشگاه ها معمولاً باید مراحل زیر را دنبال کنند:

شناسایی مرجع صدور گواهینامه :

آزمایشگاه ها باید یک مرجع  تست مهارت را که به فعالیت های تست یا کالیبراسیون آنها مرتبط است، شناسایی کنند. این ممکن است شامل تحقیق در مورد برنامه های مختلف و مقایسه هزینه ها، فرکانس و دامنه آنها باشد.

 

ثبت نام برای ارزیابی:

زمانی که یک مرجع مناسب شناسایی شد، آزمایشگاه باید برای ارزیابی ثبت نام کند. ثبت معمولا شامل ارائه اطلاعاتی در مورد فعالیت های آزمون یا کالیبراسیون آزمایشگاه، مانند انواع آزمایش ها یا اندازه گیری های انجام شده و تجهیزات و روش های مورد استفاده است.

دریافت نمونه‌های آزمایشی:

ارائه‌دهنده برنامه تست مهارت، نمونه‌های آزمایش آزمایشگاهی را برای تجزیه و تحلیل یا کالیبره کردن به همراه دستورالعمل‌هایی برای نحوه انجام آزمایش‌ها یا اندازه‌گیری‌ها ارسال می‌کند.

انجام آزمایش یا کالیبراسیون:

آزمایشگاه آزمایش ها یا اندازه گیری ها را بر روی نمونه های ارائه شده انجام می دهد و نتایج را به ارائه دهنده برنامه تست مهارت گزارش می دهد.

دریافت بازخورد:

ارائه‌دهنده برنامه تست مهارت، نتایج آزمایشگاه را با نتایج مورد انتظار مقایسه می‌کند و در مورد عملکرد آزمایشگاه بازخورد ارائه می‌کند. این ممکن است شامل گزارشی باشد که مناطقی را که آزمایشگاه به خوبی انجام داده است و مناطقی که نیاز به بهبود است را مشخص می کند.

اقدام اصلاحی:

اگر برنامه تست مهارت مناطقی را شناسایی کند که عملکرد آزمایشگاه نیاز به بهبود دارد، آزمایشگاه باید اقدامات اصلاحی را برای رسیدگی به مسائل و بهبود فرآیندهای آزمایش یا کالیبراسیون انجام دهد.

توجه به این نکته ضروری است که ثبت نام در برنامه های آزمون مهارت داوطلبانه است، اما می تواند ابزار ارزشمندی برای نشان دادن صلاحیت فنی و اطمینان از دقیق و قابل اعتماد بودن نتایج آزمون یا کالیبراسیون باشد.

آزمایشگاه‌ها باید به دقت بررسی کنند که کدام برنامه‌ها با فعالیت‌هایشان مرتبط هستند و اطمینان حاصل کنند که تجهیزات، پرسنل و سیستم‌های مدیریت کیفیت لازم را برای انجام دقیق آزمایش‌ها یا اندازه‌گیری‌ها در اختیار دارند.

علاوه بر این، آزمایشگاه ها باید به طور منظم مشارکت خود را در برنامه های تست مهارت بررسی کنند و از بازخوردهای دریافتی برای بهبود فرآیندهای آزمایش یا کالیبراسیون خود استفاده کنند.

چگونه آزمایشگاه ها می توانند  اطمینان حاصل کنند که فرآیندهای آزمون/ کالیبراسیون آنها دقیق است؟

آزمایشگاه ها می توانند با اجرای ترکیبی از اقدامات زیر اطمینان حاصل کنند که فرآیندهای آزمایش یا کالیبراسیون آنها دقیق است:

سیستم مدیریت کیفیت:

پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت کیفیت (QMS) که الزامات ISO 17025 یا سایر استانداردهای مربوطه را برآورده می‌کند، می‌تواند به آزمایشگاه‌ها کمک کند تا از دقیق و قابل اعتماد بودن فرآیندهای آزمایش یا کالیبراسیون اطمینان حاصل کنند.

یک QMS باید شامل خط‌مشی‌ها، رویه‌ها و مستنداتی باشد که اطمینان حاصل کند که فعالیت‌های آزمایش یا کالیبراسیون به طور مداوم و دقیق انجام می‌شوند.

 

آموزش و صلاحیت پرسنل:

اطمینان از اینکه پرسنل آزمایشگاه به درستی آموزش دیده اند و برای انجام فعالیت های آزمایش یا کالیبراسیون واجد شرایط هستند، می تواند به اطمینان از صحت نتایج کمک کند. این ممکن است شامل ارائه آموزش مداوم و فرصت های توسعه حرفه ای برای به روز نگه داشتن پرسنل در مورد آخرین تکنیک ها و فن آوری ها باشد.

 

اعتبار سنجی و نگهداری تجهیزات:

اعتبارسنجی تجهیزات آزمایشگاه و اطمینان از کالیبره شدن و نگهداری صحیح آن می تواند به اطمینان از دقیق بودن نتایج آزمایش یا کالیبراسیون کمک کند.

این ممکن است شامل انجام بررسی های کالیبراسیون، انجام تعمیر و نگهداری منظم و اطمینان از استفاده صحیح از تجهیزات باشد.

 

رویه‌های عملیاتی استاندارد:

توسعه و پیروی از رویه‌های عملیاتی استاندارد (SOP) برای فعالیت‌های آزمایش یا کالیبراسیون می‌تواند به اطمینان از انجام مداوم و دقیق فرآیندها کمک کند.

SOPها باید شامل دستورالعمل های دقیق برای هر مرحله از فرآیند، از جمله نحوه رسیدگی به نمونه ها، نحوه استفاده از تجهیزات، و نحوه تفسیر نتایج باشند.

مشارکت در برنامه‌های تست مهارت:

شرکت در برنامه‌های تست مهارت می‌تواند به آزمایشگاه‌ها کمک کند تا مناطقی را که فرآیندهای آزمایش یا کالیبراسیون آنها ممکن است نیاز به بهبود داشته باشد شناسایی کنند و اطمینان حاصل کنند که نتایج آنها دقیق و قابل اعتماد است.

ممیزی داخلی:

انجام ممیزی های داخلی منظم می تواند به آزمایشگاه ها کمک کند تا مناطقی را که فرآیندهای آزمایش یا کالیبراسیون آنها ممکن است نیاز به بهبود داشته باشد شناسایی کنند و اطمینان حاصل کنند که فرآیندهای آنها به طور مداوم اجرا می شود.

کنترل اسناد:

اطمینان از اینکه تمام اسناد مربوط به فرآیندهای آزمایش یا کالیبراسیون به طور مناسب کنترل، نگهداری و به روز می شوند، می تواند به آزمایشگاه ها کمک کند تا از دقیق و قابل اعتماد بودن فرآیندهای خود اطمینان حاصل کنند.

با اجرای این اقدامات، آزمایشگاه ها می توانند دقت و قابلیت اطمینان فرآیندهای آزمایش یا کالیبراسیون خود را بهبود بخشند و از سازگاری و اعتبار نتایج آنها اطمینان حاصل کنند.

تبعات عدم رعایت الزامات  ایزو 17025 چیست؟

عدم رعایت استاندارد ISO 17025 ممکن است چندین پیامد داشته باشد، از جمله:

از دست دادن اعتبار و شهرت:

اعتبار سنجی ISO 17025 تضمین مستقلی از صلاحیت و بی طرفی آزمایشگاه را فراهم می کند که باعث افزایش اعتبار و شهرت آن می شود.

عدم رعایت استاندارد ISO 17025 می تواند منجر به از بین رفتن اعتبار و شهرت شود که می تواند منجر به از دست دادن تجارت و آسیب به برند آزمایشگاه شود.

پیامدهای قانونی و نظارتی:

بسته به صنعت و حوزه قضایی، عدم انطباق با ISO 17025 می تواند منجر به عواقب قانونی و نظارتی مانند جریمه، مجازات و اقدامات قانونی شود.

نتایج نادرست آزمون:

ISO 17025 آزمایشگاه ها را ملزم به استفاده از روش های معتبر و اطمینان از صحت نتایج آزمایش می کند.

عدم رعایت این الزامات می تواند منجر به نتایج آزمایش نادرست شود که می تواند عواقب جدی به خصوص در صنایعی مانند مراقبت های بهداشتی و آزمایش های زیست محیطی داشته باشد.

از دست دادن فرصت های تجاری:

بسیاری از مشتریان از تامین کنندگان خود می خواهند که دارای گواهینامه ISO 17025 باشند، به ویژه در صنایعی مانند هوافضا، خودروسازی و تجهیزات پزشکی. عدم رعایت استاندارد ISO 17025 می تواند منجر به از دست دادن فرصت های تجاری شود و رقابت آزمایشگاه را در بازار دشوار کند.

افزایش هزینه ها:

عدم تطابق با ISO 17025 می تواند منجر به افزایش هزینه ها به دلیل ناکارآمدی، خطا و دوباره کاری شود. این امر می‌تواند به‌ویژه در صنایع با مقررات بسیار پرهزینه باشد، جایی که شکست‌های انطباق می‌تواند منجر به فراخوان‌های پرهزینه و اقدامات قانونی شود.

به طور کلی، عدم انطباق با ISO 17025 می تواند عواقب جدی برای آزمایشگاه داشته باشد، از جمله از دست دادن اعتبار، پیامدهای قانونی و نظارتی، نتایج آزمایشات نادرست، از دست دادن فرصت های تجاری و افزایش هزینه ها. برای آزمایشگاه‌ها مهم است که مطابقت با ISO 17025 را جدی بگیرند و یک سیستم مدیریت کیفیت قوی را ایجاد و حفظ کنند که الزامات استاندارد را برآورده کند.

[/vc_column][/vc_row]