دسته بندی: مشاورایزو

<h1><span style="font-size: 12pt;font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><strong>مشاورایزو</strong></span></h1> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">مشاورایزو حرفه ای است که خدمات مشاوره ای را برای کمک به سازمان ها در اجرای استانداردهای سیستم مدیریت ISO مانند ISO 9001 (مدیریت کیفیت)، ISO 14001 (مدیریت زیست محیطی)، ISO 27001 (مدیریت امنیت اطلاعات) و غیره ارائه می دهد. مشاورISO می توانند به سازمان ها کمک کند تا سیستم  مدیریتی موثری را ایجاد و حفظ کنند که با استانداردهای قابل اجرا ISO مطابقت داشته و اهداف سازمان را برآورده کند.</span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">در اینجا خدماتی که مشاورISO ممکن است ارائه دهد آورده شده است:</span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">گپ آنالیز:</span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">مشاورایزو می تواند تجزیه و تحلیل شکاف را برای شناسایی مناطقی که سیستم مدیریت فعلی یک شرکت از الزامات استاندارد ISO قابل اجرا کمتر است، انجام دهد.</span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">طراحی و پیاده سازی :</span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt"> یک مشاورISO می تواند به سازمان کمک کند تا یک سیستم مدیریت موثر طراحی و پیاده سازی کند که الزامات استاندارد قابل اجرا ISO و اهداف سازمان را برآورده کند.</span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">آموزش و مدیریت :</span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt"> یک مشاورISO می تواند به کارکنان سازمان آموزش و مربیگری ارائه دهد تا اطمینان حاصل شود که آنها الزامات استاندارد ISO قابل اجرا را درک کرده و می توانند به طور موثر سیستم مدیریت را پیاده سازی کنند.</span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">ممیزی داخلی: </span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">یک مشاورISO می تواند ممیزی های داخلی را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که سیستم مدیریت شرکت به طور موثر پیاده سازی و نگهداری می شود.</span> <h2><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">آماده سازی برای اخذ گواهینامه ایزو:</span></h2> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt"> یک مشاورISO می تواند با شناسایی مناطقی که نیاز به بهبود دارند و اطمینان از مطابقت کامل شرکت با استاندارد قابل اجرا ISO، به شرکت کمک کند تا برای ممیزی های گواهینامه آماده شود.</span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">توجه به این نکته ضروری است که مشاورانISO ممکن است از نظر سطح تخصص و تجربه متفاوت باشند. هنگام انتخاب یک مشاور ISO، مهم است که به دنبال فردی باشید که تجربه کار با شرکت های مشابه شما را داشته باشد و سابقه خوبی در کمک به سازمان ها برای کسب گواهینامه ISO داشته باشد. همچنین مهم است که اطمینان حاصل شود که مشاور ISO توسط یک سازمان معتبر صدور گواهینامه معتبر است.</span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">مشاورایزو شرکت را جهت استقرار استاندارد و دریافت گواهینامه های  با آموزش الزامات استاندارد  به پرسنل و ارائه راه کارهای لازم موردنظر شرکت هدایت می کند.</span> <h3><span style="font-size: 12pt;font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تعهدات مشاور </span></h3> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">مشاور امین کارفرما و ملزم به حفظ منافع وی می باشد  و باید تعهدات مربوط به  قرارداد را با به کار بردن روشها و اصول متـداول فنی و آمـوزشی به انجام برساند.</span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">مشاور با علم وآگاهی از آدرس محل کار و موضوع قرارداد آنرا امضاء نموده</span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">وحق اعتراض بعدی را از هر لحاظ از خود سلب می نماید.</span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt"></span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">می بایستی کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به کار فرما را محرمانه تلقی نموده واز انتقال آن به غیر خودداری نماید.</span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">مشاور متعهد به رعایت زمانبندی وحضور به موقع در محل شرکت  می باشد.</span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">موظف می باشد،در صورت عدم همکاری مستمر ومناسب مدیریت کیفیت</span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">که منجربه تاخیر در اجرای پروژه می گردد ،مراتب را به کارفرما اعلام نماید.</span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">و باید همکاری در رفع عدم انطابق های احتمالی شناسایی شده در روز ممیزی نهایی داشته باشد. </span> <h3><span style="font-size: 12pt;font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif">قرارداد مشاوره ایزو</span></h3> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">عدم واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد به شخص یا اشخاص حقوقی دیگر.</span> <h3><span style="font-size: 12pt;font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آموزش ایزو</span></h3> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">برگزاری دوره های آموزشی   تشریح الزامات بر اساس استاندارد و آموزش روش ممیزی داخلی ،  متناسب با استاندارد موردنظر بایستی برنامه آموزشی خودرا به کارفرما اعلام نماید .</span> <h3><span style="font-size: 12pt;font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هزینه خدمات مشاوره ایزو</span></h3> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">هزینه مشاوره به حجم کار و میزان تخصص و تجربه کارشناس بستگی دارد .</span> <h3><span style="font-size: 12pt;font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مشاوره استانداردهای گوناگون را از ما بخواهید </span></h3> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">مشاورایزو 9001 ، مشاورایزو 17025 ، مشاورایزو 14001 ، مشاور ایزو 45001 ، مشاورIMS ، مشاورایزو13485 ، مشاور ایزو 15189 ، مشاورایزو 22000 ،</span> <span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt"> مشاورایزو 29001 </span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;font-size: 12pt">مشاورایزو 10002 ، مشاورایزو 10004 ، مشاورایزو 10015 ، مشاورایزو 17020 ، مشاورایزو 17021 ، مشاورایزو 50001 ، مشاورایزو 10668</span>

مشاورims

مشاورIMS چه اقداماتی انجام می دهد ؟  برای آشنایی با خدمات مشاورims ابتدا بایستی...

هزینه اخذ گواهینامه ایزو

میزان هزینه اخذ گواهینامه ایزو به  عوامل گوناگونی شامل :  نوع استاندارد، اندازه و...

فرآیند اخذ ایزو

برای اخذ گواهینامه ایزو توصیه می کنیم سیستم مدیریت مربوط به ایزو مورد نظر را...

ابعاد سازمانی

ابعاد سازمانی به دوگروه کلی تقسيم میشوند که عبارتند از: 1-ابعادساختاری 2-ابعاد...

مشاورایزو29001

مشاور ایزو ts29001 : رزومه کاری ما بیانگر توانمندی و تجربه لازم جهت مدیریت در...

نرم افزار پیاده سازی ایزو

چندین راه حل نرم افزار پیاده سازی ISO محبوب در بازار موجود است. جهت مشاوره و اخذ...

استاندارد 5S

استاندارد 5S  يكي از مباحث عمده در مديريت ژاپني ميباشد كه ابتدا در ژاپن و سپس در...

اخذایزو

اخذایزو چه مزایایی برای  شرکتها دارد ؟  اخذایزو  ابزار مفیدی برای اعتبار...

مستندسازی ایزو

مستندات ایزو به اسناد و سوابقی اطلاق می شود که سازمان ها به منظور ایجاد و حفظ یک...

مشاورایزو17025

مشاورایزو17025 به شما در آموزش پرسنل و اجرای الزامات ایزو17025 تا اخذ گواهینامه...