مشاوره hse

مشاوره HSE مشاوره HSE در راستای استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه در زمینه بهداشت...

گواهینامه FDA

گواهینامه FDA گواهینامه FDA  اداره غذا و داروی مسئول حفاظت از سلامت عمومی با حصول...

گواهینامه DNW

گواهینامه DNW گواهینامه آموزشی  DNW یکی از نام های آشنا در صدور...

درباره ما

درباره ما  داتیس سیستم با نام ثبتی “دانانوونداد” ، از سال 91 فعالیت...

مدیریت جامع کیفیت (TQM)

مدیریت جامع کیفیت مدیریت جامع کیفیت ، یا TQM، می تواند به عنوان یک سیستم مدیریتی...

ایزو 22301

ایزو 22301 : سیستم مدیریت تداوم کسب و کار    ایزو 22301  الزامات برنامه ریزی،...

تغییرات ایزو 9001

تغییرات ایزو 9001  چرا ایزو 9001:2008 در سال 2015 تجدید نظر شد؟ تغییرات ایزو...

FAMI-QS

FAMI-QS FAMI-QS اتحادیه اروپا مقررات غذایی زیادی را برای حفاظت از سلامت مصرف...

گواهینامه آموزشی 45001

  گواهینامه آموزشی ISO45001 گواهینامه آموزشی ISO45001 : یاد بگیرید چگونه به...

گواهینامه آموزشی 14001

گواهینامه آموزشی 14001 گواهینامه آموزشی 14001 : سیستم مدیریت محیط زیستی ایزو...