دسته بندی: مشاور ایزو

<h2><span style="font-size: 12pt"><strong>مشاور ایزو</strong></span></h2> مشاور ایزو حرفه ای است که خدمات مشاوره ای را برای کمک به سازمان ها در اجرای استانداردهای سیستم مدیریت ISO مانند ISO 9001 (مدیریت کیفیت)، ISO 14001 (مدیریت زیست محیطی)، ISO 27001 (مدیریت امنیت اطلاعات) و غیره ارائه می دهد. مشاوران ISO می توانند به سازمان ها کمک کنند تا سیستم های مدیریتی موثری را ایجاد و حفظ کنند که با استانداردهای قابل اجرا ISO مطابقت داشته و اهداف سازمان را برآورده کند. در اینجا برخی از خدماتی که یک مشاور ISO ممکن است ارائه دهد آورده شده است: تجزیه و تحلیل شکاف: یک مشاور ISO می تواند تجزیه و تحلیل شکاف را برای شناسایی مناطقی که سیستم مدیریت فعلی یک سازمان از الزامات استاندارد ISO قابل اجرا کمتر است، انجام دهد. طراحی و پیاده سازی: یک مشاور ISO می تواند به سازمان کمک کند تا یک سیستم مدیریت موثر طراحی و پیاده سازی کند که الزامات استاندارد قابل اجرا ISO و اهداف سازمان را برآورده کند. آموزش و کوچینگ: یک مشاور ISO می تواند به کارکنان سازمان آموزش و مربیگری ارائه دهد تا اطمینان حاصل شود که آنها الزامات استاندارد ISO قابل اجرا را درک کرده و می توانند به طور موثر سیستم مدیریت را پیاده سازی کنند. حسابرسی داخلی: یک مشاور ISO می تواند ممیزی های داخلی را انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که سیستم مدیریت سازمان به طور موثر پیاده سازی و نگهداری می شود. آماده سازی گواهینامه: یک مشاور ISO می تواند با شناسایی مناطقی که نیاز به بهبود دارند و اطمینان از مطابقت کامل سازمان با استاندارد قابل اجرا ISO، به سازمان کمک کند تا برای ممیزی های گواهینامه آماده شود. توجه به این نکته ضروری است که مشاوران ISO ممکن است از نظر سطح تخصص و تجربه متفاوت باشند. هنگام انتخاب یک مشاور ISO، مهم است که به دنبال فردی باشید که تجربه کار با سازمان های مشابه شما را داشته باشد و سابقه خوبی در کمک به سازمان ها برای کسب گواهینامه ISO داشته باشد. همچنین مهم است که اطمینان حاصل شود که مشاور ISO توسط یک سازمان معتبر صدور گواهینامه معتبر است. مشاور ایزو سازمان را جهت استقرار استاندارد و دریافت گواهینامه های  با آموزش الزامات استاندارد  به پرسنل و ارائه راه کارهای لازم موردنظر سازمان هدایت می کند. <h3><span style="font-size: 12pt">تعهدات مشاور </span></h3> مشاور امین کارفرما و ملزم به حفظ منافع سازمان می باشد  و باید تعهدات مربوط به  قرارداد را با به کار بردن روشها و اصول متـداول فنی و آمـوزشی به انجام برساند. مشاور با علم وآگاهی از آدرس محل کار و موضوع قرارداد آنرا امضاء نموده وحق اعتراض بعدی را از هر لحاظ از خود سلب می نماید. می بایستی کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به کار فرما را محرمانه تلقی نموده واز انتقال آن به غیر خودداری نماید. مشاور متعهد به رعایت زمانبندی وحضور به موقع در محل سازمان  می باشد. موظف می باشد،در صورت عدم همکاری مستمر ومناسب مدیریت کیفیت که منجربه تاخیر در اجرای پروژه می گردد ،مراتب را به کارفرما اعلام نماید. همکاری در رفع عدم انطابق های احتمالی شناسایی شده در روز ممیزی نهایی <h3><span style="font-size: 12pt">قرارداد مشاوره </span></h3> عدم واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد به شخص یا اشخاص حقوقی دیگر. <h3><span style="font-size: 12pt">آموزش</span></h3> برگزاری دوره های آموزشی   تشریح الزامات بر اساس استاندارد و آموزش روش ممیزی داخلی ،  متناسب با استاندارد موردنظر بایستی برنامه آموزشی خودرا به کارفرما اعلام نماید . <h3><span style="font-size: 12pt">هزینه مشاوره </span></h3> هزینه مشاوره به حجم کار و میزان تخصص و تجربه کارشناس بستگی دارد . <h3><span style="font-size: 12pt">مشاوره ایزو </span></h3> مشاوره ایزو 9001 ، مشاوره ایزو 17025 ، مشاوره ایزو 14001 ، مشاوره ایزو 45001 ، مشاوره IMS ، مشاوره ایزو 13485 ، مشاوره ایزو 15189 ، مشاوره ایزو 22000 ، مشاوره ایزو 29001 ، مشاوره ایزو 10002 ، مشاوره ایزو 10004 ، مشاوره ایزو 10015 ، مشاوره ایزو 17020 ، مشاوره ایزو 17021 ، مشاوره ایزو 50001 ، مشاوره ایزو 10668

مشاور ایزو 15189

مشاور ایزو 15189 پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت آزمایشگاه پزشکی  براساس...

مشاور ایزو 45001

مشاور ایزو 45001 همراهی در استقرار و اجرا و نگهداری سیستم مدیریت ایمنی و اموزش...

مشاور ایزو 14001

مشاور ایزو 14001 همراهی در اجرا و نگهداری و آموزش الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی...

مشاور ایزو 9001

مشاور ایزو 9001 همراهی در پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت و آموزش الزامات...

مشاور ایزو 17024

خدمات مشاور ایزو 17024  پیاده سازی سیستم، مستندسازی، ممیزی داخلی، آموزش ممیزان و...

ممیزی ایزو

ممیزی ایزو بدین صورت است که شرکت مدارک کاری خود را به شرکت های CB ارائه می دهد....

تعریف سازمان

تعریف سازمان تعریف سازمان : سازمان نهادی اجتماعی است که هدف مشخصی را تعقيب می...

مشاوره hse

مشاوره hse پیاده سازی و آموزش در زمینه رعایت بهداشت شغلی ، ایمنی و محیط زیست می...

مشکلات استقرار سیستم مدیریت کیفیت

مشکلات استقرار ایزو 9001 : عدم اجرای همزمان استقرار سیستم مدیریت کیفیت بین دفاتر...

قیمت ایزو

قیمت ایزو متناسب با درخواست و دیدگاه کارفرما از سیستم مدیریت کیفیت و دریافت...