ایزو 10006

ایزو 10006

ایزو 10006 : رهیافت نظام مند برای رسیدن به اهداف پروژه در سراسر طول حیات پروژه پیاده سازی و داشتن گواهینامه ایزو یک سیستم مدیریت پروژه مانند ISO10006 به کارفرما  اطمینان  می دهد که پیمانکار دارای یک نظام منسجم مدیریتی برای رسیدن به اهداف پروژه می باشد .
در سازمانی که استاندارد مدیریت پروژه مانند PMBOK یا ISO 10006 در آن پیاده سازی شده ضمن سازماندهی بهتر به امور و فرآیند ها باعث افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت ها می گردد.

انجمن مدیرت پروژه : ایزو 10006

انجمن مدیرت پروژه APM در سال 1992 اولین سری استاندارد دانش مدیریت پروژه  PMBOK  را ارائه نمود  که تاکنون 4 بار این استاندارد بازنگری شده است. این استاندارد حاوی الزاماتی برای مدیرت پروژه می باشد که تضمین کننده رسیدن به اهداف پروژه می باشد .

بر اساس PMBOK هر پروژه به 5 مرحله آغاز ، برنامه ریزی ، اجرا، کنترل و خاتمه تقسیم شده و این استاندارد برای اجرای موفق این 5 مرحله راهنمایی های کاربردی ارائه می کند .
اجرای این استاندارد به ویژه به شرکتهایی که پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی را اجرا می کنند و یا در مناقصه های بین المللی شرکت می نمایند توصیه می شود .
سازمان ISO  با توجه به نتا یج موفق به دست آمده از اجرای استاندارد  PMBOK  اقدام به تدوین استاندارد جهانی ISO 10006 نمود .

سیستم مدیریت کیفیت پروژه براساس ایزو 10006 چیست ؟

پروژه عبارت است از مجموعه فعالیت هایی است که با هدفی مشخص به صورت خاص ، یکبار با ترتیب و زمانهای شروع و پایان مشخص انجام می شود . و سیستم مدیریت پروژه بنا به تعریف ارائه شده بوسیله استاندارد ISO10006 عبارت است از : طرح ریزی ، سازماندهی ، پایش، كنترل و گزارش دهی روی تمامی جوانب یك پروژه و ایجاد انگیزه برای تمامی افراد در گیر درآن در جهت دستیابی به اهداف پروژه برای مدیریت پروژه روشهای و طرح های بسیاری وجود دارد.

الزامات اصلی سیستم مدیریت کیفیت پروژه بر مبنای استاندارد ISO10006

سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ایزو 10006 دارای یک دید فرآیندی به شرح ذیل می باشد :  طرح ریزی ،  سازمان دهی ،  پایش ،  کنترل ،  گزارش دهی ، انجام اقدامات اصلاحی
براي سازمانهايي كه با پروژه سروكار دارند استاندارد ایزو 10006 مي تواند براي ارتقاء كيفيت بخش كيفيت پروژه ها مد نظر قرار گيرد  ولي تاكنون در سطح بين المللي به عنوان يك استاندارد جامع براي مديريت پروژه استفاده نمي شود و معمولا دركنار وهمراه با استاندارد PMBOK توصيه شده است.
به همين دليل اخيراٌ سازمان بين الملي استاندارد ISO با همكاري موسسه مديريت پروژه PMI شروع به تدوين استانداردبين المللي براي مديريت پروژه ها نموده است  كه حاصل آن در سالهاي آينده منتشر خواهد شد .

مزایای استاندارد ISO 10006 

1. داشتن نگرش سیستماتیک به مدیریت پروژه
2. مدیریت بهتر هزینه پروژه
3. بهبود ارتباطات درون و برون سازمانی در پروژه بین سازمان ، مشاور ( ناظر ) و کارفرما
4. مدیریت زمان و کاهش تاخیرات پروژه
5. مدیریت سوابق ، مدارک و اطلاعات
6. استفاده بهینه از منابع سازمان
7. جلو گیری از اعمال سلیقه شخصی در مدیریت و یکنواختی روش
8. کنترل ریسکهای پروژه
9. مدیریت بهتر تدارکات و خریدها
10. ایجاد نگرش مثبت به مدیریت شرکت

 

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی