گواهینامه Reach

گواهینامه Reach

گواهینامه Reach نظامنامه ای است که توسط اتحادیه اروپا به منظور مدیریت و کنترل مخاطرات و احتمالات آسیب زا برای سلامتی و ایمنی انسان و محیط زیست که در مراحل تولید و ساخت، واردات و استفاده مواد شیمیایی بروز کنند تدوین شده است ، در عین حال تدوین این مقررات به افزایش توان رقابتی صنعت اروپا با تقویت و ایجاد فرصتهای نوآوری و ابتکار عمل منجر خواهد شد ،واژه REACH اختصاری است از کلمات Registration (ثبت)، Evaluation (ارزیابی)، Authorization (صدور مجوز مواد شیمیایی) و Restrictions of Chemicals که  مرحله چهارم آن در واقع نوعی محدودیت و ممانعت های استفاده از مواد شیمیایی است . 

گواهینامه reach

ثبت گواهینامه reach :
تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد شیمیایی موظفند با خواص شیمیایی، کاربردها، جابجایی ایمن و در برخی موارد آزمایش این گونه مواد را گردآوری و گزارش دهند ،
ارزیابی:
ریسک های ناشی از مصرف مواد شیمیایی ارزیابی و طریقه ایمن مصرف مواد شیمیایی خطرناک به صورت کامل تشریح شود ،صدور مجوز و محدودیت ها:
مواد شیمیایی خطرناک فقط پس از تصویب توسط آژانس مواد شیمیایی اروپا (ECHA) قابل استفاده هستند ،

ضرورت تدوین استاندارد Reach

اگرچه امروزه صنایع شیمیایی بصورت کاملاً کنترل شده می باشد اما در پاره ای موارد گزارشاتی دال بر عدم کفایت و ناکارآمدی برخی مصوبات مقرراتی اروپا و غیرشفاف بودن آنها وجود دارد ،
زمان بر بودن و ناکارآمدی برخی مقررات جاری در کنترل تهدیدات ناشی از عوارض منفی مواد شیمیایی در بخشهای ایمنی و حفظ سلامتی افراد و حفاظت از محیط زیست گویای این موضوع است ، به عبارت دیگر ضرورت تدوین REACH ناشی از وجود نگرانی از حیث فقدان اطلاعات در زمینه دامنه خطرات و میزان آسیب پذیری سلامت و ایمنی افراد و محیط زیست از ابتدای مرحله ساخت و تولید تا مرحله مصرف و کاربرد مواد شیمیایی است ،

 ویژگیهای عملکردی گواهینامه REACH 

اصرار و پافشاری جدی آن در تصویب قوانینی برای محافظت از کارگرانی است که در بخشهای مختلف در معرض مواد شیمیایی مضر و خطرناک قرار دارند . افزایش ضریب ایمنی و رفع هرگونه عامل نگران کننده محیط کار کارگران  در دسترس قرار دادن هشدارهای ایمنی بصورت قابل فهم و درک آسان اطلاع رسانی مناسب و کافی و به موقع برای کاربران صنایع پایین دستی و پرسنل آنان جهت حذف احتمالات آسیب زا و رفع عوامل بیماری زا،  تشویق جایگزینی مواد مناسب و بکارگیری شیوه های کاربردی استاندارد بجای استفاده از مواد مضر

اهداف گواهینامه Reach

افزایش ایمنی و سلامتی افراد و حفاظت از محیط زیست
صیانت و رشد توان رقابتی صنعت اروپا
ممانعت از گسیختگی و چندگانگی بازار داخلی اروپا
شفاف سازی و رفع ابهامات مقرراتی
ائتلاف و یکپارچگی با شرایط و وضع بین المللی
مطابقت با تعهدات بین المللی اروپا در قبال سازمان تجارت جهانی (WTO)

الزامات استاندارد Reach

هر شرکت تولید کننده، واردکننده، مصرف کننده یا توزیع کننده مواد، ترکیبات یا کالاهای شیمیایی مسئول حصول اطمینان از انطباق با REACH می باشد . تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد شیمیایی باید آمار دقیقی از مواد تولید شده و وارد شده را ارائه کنند و هیچ شرکتی حق تولید و یا بازاریابی مواد ثبت نشده را ندارد . استفاده کنندگان ترکیبات شیمیایی حتی برای استفاده از کالاهایی که به شکل خام است می بایست مواد مورد استفاده خود را ثبت کنند .
تمامی مواد وارداتی و تولید شده با حجمی بالاتر از یک تن در سال که در چارچوب اهداف REACH تعریف می شوند مشمول مقررات بوده و الزام ثبت در مورد آنها وجود دارد . مواد موجود بر مبنای فازی و در حد و مقدار آستانه، ثبت می شوند و در خصوص برخی مواد شیمیایی ارزیابی هایی صورت می گیرد .  استعمال مواد خطرناک ممکن است  نیاز به اخذ مجوز داشته باشد ، در عین حال ممکن است نسبت به تولید و استفاده از این مواد سختگیری هایی اعمال گردد .

گواهینامه reach

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی