گواهینامه آموزشی 9001

گواهینامه آموزشی 9001

گواهینامه آموزشی 9001: سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 (QMS می تواند دلهره آور باشد اما این دوره به شما تمام مهارت هایی که لازم است برای اجرای موفقیت آمیز ارائه می دهد.

– رفتن برای درگیر شدن در اجرا یا ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
– لحاظ کردن اجرای ISO 9001
– این آموزش ها به شما کمک می کند سیستم مدیریت کیفیت را پیاده سازی یا حفظ کنید تا حداکثر کردن کارایی سیستم به پتانسیل کامل آن.

اگر یک گروه از شما نیاز به آموزش داشته باشید، برنامه ریزی آموزش در محل شرکت شما گزینه به صرفه تری ست .

همچنین ما آموزش های خود را بر اساس سازمان شما انجام دهیم.

برای دریافت گواهینامه ایزو 9001  لازم است پرسنل سازمان آموزش های لازم در زمینه الزامات استاندارد را داشته باشند.

 

دوره آموزشی 9001

این دوره یک روزه به همراه دستورالعمل زیر با فرصت های زیادی برای بحث گروهی و سوالات و پاسخ ها دنبال می شود.

محتوا شامل موارد زیر است:

 • اصول و عناصر ISO 9001
 • چگونگی ادغام QMS در تجارت روزانه سازمان شما
 • تفکر مبتنی بر ریسک
 • اهمیت رهبری
 • چگونگی تعیین اهداف موثر
 • چگونگی اجرای جلسه بررسی مدیریت به طور موثر
 • راهنمای بازرسی داخلی
 • اهمیت معیار سنجش
 • پیشرفت مداوم
 • گواهینامه DNW

  شرکت ممیزی و صدورگواهینامه DNW  مجری دوره های سیستم مدیریت در محل سازمان شما و ارائه گواهینامه حضور در دوره های آموزشی مرنبط می باشد

  سایت مرجع : dnwcert.com

  شماره تماس : 22621530-021

  واتس اپ : 09335167870