گواهینامهIAF

گواهینامهIAF

دریافت گواهینامهIAF با تضمین اعتبار و بهترین قیمت را از ما بخواهید . 09123167870 /  02122621530

مجمع بین المللی اعتباربخشی  گواهینامه ها را مستقیماً برای سازمان ها صادر نمی کند. در عوض، IAF یک ترتیبات شناسایی چندجانبه (MLA) را اجرا می کند که به رسمیت شناختن اعتبار بین اعضای خود را تسهیل می کند.

MLA چارچوبی برای به رسمیت شناختن متقابل اعتبارنامه های اعطا شده توسط نهادهای تأیید صلاحیت امضاکننده است.

هنگامی که یک سازمان ارزیابی انطباق (CAB) توسط یک نهاد اعتباربخشی که امضاکننده IAF MLA است، اعتبار می‌یابد، سازمان اعتباربخشی یک گواهی اعتبار برای CAB صادر می‌کند. گواهی تایید صلاحیت نشان می دهد که CAB به طور مستقل ارزیابی شده و برای انجام فعالیت های ارزیابی انطباق خاص، مانند آزمایش، بازرسی، یا صدور گواهینامه صلاحیت یافته است.

گواهی تایید صلاحیت صادر شده توسط سازمان اعتباربخشی معمولاً شامل اطلاعاتی مانند محدوده اعتبار سنجی، تاریخ صدور و انقضا، آرم و اطلاعات تماس سازمان اعتباربخشی است. گواهی اعتبار ممکن است شامل علامت IAF MLA نیز باشد که نشان می‌دهد اعتبارنامه توسط سایر نهادهای اعتباربخشی امضاکننده در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است.

توجه به این نکته مهم است که گواهی اعتبار یک گواهی محصول یا خدمات نیست، بلکه بیانیه ای از صلاحیت CAB برای انجام فعالیت های ارزیابی انطباق است. CAB ممکن است گواهی محصول یا خدمات را بر اساس فعالیت های معتبر خود صادر کند، اما این گواهی جدا از گواهی اعتبار صادر شده توسط سازمان اعتباربخشی است.

به طور خلاصه، IAF گواهینامه ها را مستقیماً برای سازمان ها صادر نمی کند. در عوض، IAF چارچوبی را برای به رسمیت شناختن متقابل اعتبارنامه های اعطا شده توسط نهادهای تأیید صلاحیت امضاکننده اجرا می کند. هنگامی که یک CAB توسط یک نهاد تأیید صلاحیت که امضاکننده IAF MLA است، تأیید می شود، CAB یک گواهی تأیید صلاحیت از سازمان اعتباربخشی دریافت می کند. گواهی اعتبار سنجی نشان می دهد که CAB به طور مستقل ارزیابی شده و برای انجام فعالیت های ارزیابی انطباق خاص صلاحیت یافته است. گواهی اعتبار ممکن است شامل علامت IAF MLA باشد که نشان می دهد اعتبارنامه توسط سایر نهادهای اعتباربخشی امضاکننده در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است.گواهینامهIAF

داتیس سیستم با نام ثبت شده DNW  ارائه دهنده خدمات آموزش ، پیاده سازی و دریافت گواهینامه ایزو   از مراجع معتبر IAF و غیر IAF  می باشد.

گواهینامهIAF چیست؟

گواهینامه IAF مخفف International Accreditation Forum است. یک سازمان غیرانتفاعی است که ارزیابی انطباق جهانی و اعتباربخشی سازمان‌های گواهی، سازمان‌های بازرسی، آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون و سایر سازمان‌هایی که در فعالیت‌های ارزیابی انطباق دخیل هستند را ترویج می‌کند. IAF در سال 1993 تأسیس شد و انجمن جهانی نهادهای اعتبارسنجی ارزیابی انطباق و سایر نهادهای علاقه مند به ارزیابی انطباق در زمینه های سیستم های مدیریت، محصولات، خدمات، پرسنل و سایر برنامه های مشابه ارزیابی انطباق است.گواهینامهIAF

نقش اصلی گواهینامهIAF ترویج پذیرش نتایج ارزیابی انطباق معتبر در سراسر مرزهای ملی و تسهیل تجارت بین‌المللی با کاهش موانع فنی تجارت است. IAF از نزدیک با سایر سازمان های بین المللی مانند سازمان بین المللی استاندارد (ISO) و کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکی (IEC) برای ارتقای استانداردسازی و اعتباربخشی بین المللی همکاری می کند.گواهینامهIAF

گواهینامهIAF از طریق شبکه ای از نهادهای اعتباربخشی فعالیت می کند که توسط IAF به عنوان الزامات آن برای صلاحیت و بی طرفی به رسمیت شناخته شده اند. این نهادهای اعتباربخشی، نهادهای صدور گواهی، نهادهای بازرسی، و سایر سازمان‌های درگیر در فعالیت‌های ارزیابی انطباق را ارزیابی و اعتبار می‌دهند و به مشتریان و ذینفعان اطمینان می‌دهند که نتایج این فعالیت‌ها قابل اعتماد و دقیق هستند.گواهینامه IAF

گواهینامهIAF همچنین استانداردها و دستورالعمل های شناخته شده بین المللی را برای فعالیت های ارزیابی انطباق، از جمله ISO/IEC 17011 که الزامات لازم را برای نهادهای اعتباربخشی که نهادهای ارزیابی انطباق را تأیید می کنند، ارائه می دهد و حفظ می کند.

به طور خلاصه، گواهینامهIAF نقش مهمی در ارتقای ارزیابی انطباق جهانی و اعتباربخشی برای کاهش موانع فنی تجارت دارد. این سازمان از نزدیک با سایر سازمان های بین المللی مانند ISO و IEC برای توسعه و حفظ استانداردها و دستورالعمل های شناخته شده بین المللی برای فعالیت های ارزیابی انطباق همکاری می کند. شبکه نهادهای اعتباربخشی IAF به مشتریان و ذینفعان اطمینان می دهد که نتایج فعالیت های ارزیابی انطباق قابل اعتماد و دقیق هستند.گواهینامهIAF

خدمات IAF چیست ؟ 

انجمن بین المللی اعتباربخشی (IAF) طیف وسیعی از خدمات مرتبط با فعالیت های ارزیابی انطباق، از جمله آزمایش، بازرسی، و صدور گواهینامه محصولات و خدمات را ارائه می دهد. در اینجا برخی از خدمات اصلی ارائه شده توسط IAF آورده شده است:

اعتباربخشی:

برای مؤسسات ارزیابی انطباق، مانند آزمایشگاه‌های آزمایش، سازمان‌های بازرسی، و مؤسسات صدور گواهینامه، اعتبار می‌دهد تا مطابقت آنها با استانداردهای بین‌المللی و بهترین شیوه‌ها را نشان دهد.گواهینامهIAF

موافقت نامه های شناسایی متقابل: IAF موافقت نامه های شناسایی متقابل (MRAs) را بین نهادهای اعتباربخشی و سایر سازمان های درگیر در فعالیت های ارزیابی انطباق تسهیل می کند تا به رسمیت شناختن بین المللی بیشتر گواهی های معتبر و کاهش موانع تجاری را ارتقا دهد.گواهینامه IAF

هماهنگ سازی رویه ها:

برای توسعه و ترویج شیوه ها و استانداردهای هماهنگ برای فعالیت های ارزیابی انطباق، برای اطمینان از سازگاری و قابلیت اطمینان در فرآیند صدور گواهی، تلاش می کند.گواهینامهIAF

آموزش و آموزش:

به نهادهای اعتباربخشی و سایر ذینفعان درگیر در فعالیت های ارزیابی انطباق، آموزش و آموزش می دهد تا درک و بهترین شیوه ها در این زمینه را ارتقا دهد.

ارتقای ارزیابی انطباق:

برای ارتقای ارزش و اهمیت فعالیت‌های ارزیابی انطباق، و نقش آن‌ها در حمایت از تجارت، حمایت از مصرف‌کننده و پایداری زیست‌محیطی و اجتماعی کار می‌کند.

به طور کلی، گواهینامهIAF نقش مهمی در ترویج و تسهیل فعالیت‌های ارزیابی انطباق در سراسر جهان ایفا می‌کند و خدمات آن به اطمینان از مطابقت محصولات و خدمات گواهی شده با استانداردها و بهترین شیوه‌های بین‌المللی کمک می‌کند.

شرایط لازم برای به رسمیت شناختن یک نهاد اعتباربخشی توسط IAF چیست؟

نهادهای اعتباربخشی که به دنبال به رسمیت شناختن توسط مجمع بین المللی اعتباربخشی (IAF) هستند، باید الزامات خاصی را در رابطه با صلاحیت، بی طرفی و عملیات خود برآورده کنند. در اینجا الزامات کلیدی برای شناسایی یک نهاد اعتباربخشی توسط IAF وجود دارد:

انطباق با ISO/IEC 17011: نهادهای تأیید صلاحیت باید با الزامات ISO/IEC 17011، که استاندارد بین المللی برای مؤسسات اعتباربخشی است که مؤسسات ارزیابی انطباق را تأیید می کنند، مطابقت داشته باشند.

صلاحیت:

نهادهای اعتباربخشی باید صلاحیت خود را برای ارزیابی و اعتبار سنجی نهادهای ارزیابی انطباق در زمینه اعتباربخشی مربوطه نشان دهند. این شامل داشتن ارزیابان واجد شرایط و با تجربه است که می توانند صلاحیت فنی و بی طرفی نهادهای ارزیابی انطباق را ارزیابی کنند.گواهینامهIAF

بی طرفی:

نهادهای اعتباربخشی باید بی طرفی خود را با داشتن خط مشی ها و رویه هایی برای مدیریت تضاد منافع نشان دهند و اطمینان حاصل کنند که تصمیمات آنها بر اساس شواهد عینی است.

شفافیت:

نهادهای تأیید صلاحیت باید در عملیات خود شفاف باشند و اطلاعات مربوط به فرآیند  خود را در دسترس عموم قرار دهند.گواهینامهIAF

به رسمیت شناختن بین المللی: نهادهای اعتباربخشی باید از سایر نهادها که توافقنامه شناسایی چندجانبه IAF (MLA) را امضا کرده اند، به رسمیت شناخته شوند. MLA چارچوبی برای به رسمیت شناختن متقابل اعتبارنامه های اعطا شده توسط نهادهای تأیید صلاحیت امضاکننده ست.

ارزیابی‌های منظم:

نهادهای اعتباربخشی باید ارزیابی‌های منظمی را توسط IAF انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که همچنان شرایط لازم برای شناسایی را برآورده می‌کنند.

نهادها که توسط IAF به رسمیت شناخته می شوند می توانند از علامت IAF MLA در گواهینامه های اعتبارسنجی خود استفاده کنند که نشان می دهد اعتبار آنها در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده ست. این به مشتریان و ذینفعان اطمینان می دهد که نتایج فعالیت های ارزیابی انطباق قابل اعتماد و دقیق هستند.

توجه به این نکته مهم است که IAF الزامات اضافی برای نهادهای تأیید صلاحیت دارد که نهادهای صدور گواهینامه برای سیستم های مدیریتی را تأیید می کنند، مانند ISO 9001 و ISO 14001. این الزامات اضافی شامل داشتن یک خط مشی مستند در مورد استفاده از حسابرسان بدن گواهی، انجام ارزیابی شاهد از صدور گواهینامه است. حسابرسان بدن، و شرکت در ارزیابی همتا با سایر نهادها.گواهینامهIAF

به طور خلاصه، نهادها که به دنبال شناسایی از سوی IAF هستند، باید الزامات خاص مربوط به صلاحیت، بی طرفی و عملیات خود را برآورده کنند. انطباق با ISO/IEC 17011 یک الزام کلیدی است، همانطور که به رسمیت شناختن سایر نهادها امضاکننده IAF MLA است. مؤسسات اعتباربخشی که توسط IAF به رسمیت شناخته می شوند می توانند از علامت IAF MLA در گواهینامه اعتبار خود استفاده کنند که نشان می دهد اعتبار آنها در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده ست.گواهینامهIAF

مستندات و چک لیست IAF

انجمن بین المللی اعتباربخشی (IAF) اسناد و چک لیست هایی را برای حمایت از اعضا و نهادهای معتبر ارزیابی انطباق ارائه می دهد. در اینجا مروری بر اسناد کلیدی و چک لیست های موجود از IAF است:

اسناد راهنمای : اسناد راهنمایی را برای ارائه شفاف سازی و تفسیر الزامات ISO/IEC 17011 و سایر استانداردهای مربوطه منتشر می کند. این اسناد برای کمک به نهادهای اعتباربخشی و نهادهای ارزیابی انطباق در درک تعهدات و مسئولیت های خود در نظر گرفته شده ست.

اسناد اجباری IAF: IAF اسناد اجباری را منتشر می کند که الزامات عملکرد نهادهای اعتباربخشی را که توافقنامه شناسایی چندجانبه IAF (MLA) را امضا کرده اند را تعیین می کند. این اسناد موضوعاتی مانند دامنه اعتبار سنجی، فرآیند ارزیابی و استفاده از علامت IAF MLA را پوشش می دهد.گواهینامهIAF

چک لیست :  چک لیست هایی را ارائه می دهد که نهادهای ارزیابی انطباق می توانند از آنها برای آماده سازی ارزیابی های خود توسط نهادهای اعتباربخشی استفاده کنند. این چک لیست ها موضوعاتی مانند شایستگی پرسنل، مدیریت سوابق و مدیریت شکایات را پوشش می دهد.گواهینامهIAF

انتشارات : مجموعه ای از نشریات را منتشر می کند که اطلاعاتی در مورد موضوعات مرتبط با ارزیابی انطباق و اعتبار ارائه می دهد. این نشریات به منظور ارتقاء درک و آگاهی از اعتبارسنجی و مزایای آن است.

پایگاه داده  نهادهای معتبر ارزیابی انطباق: پایگاه داده ای از نهادهای معتبر ارزیابی انطباق را که امضاکنندگان IAF MLA هستند، نگهداری می کند. این پایگاه داده به مشتریان و ذینفعان اجازه می دهد تا وضعیت اعتبار سنجی نهادهای ارزیابی انطباق را تأیید کنند.گواهینامهIAF

خبرنامه :  خبرنامه هایی را منتشر می کند که به روز رسانی فعالیت های سازمان و همچنین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزیابی انطباق و اعتبار بخشی را ارائه می دهد.

برای دسترسی به اسناد و چک لیست  IAF، می توانید به وب سایت IAF مراجعه کنید یا با نهاد اعتباربخشی محلی یا سازمان ارزیابی انطباق تماس بگیرید. توجه به این نکته مهم است که اسناد و چک لیست های ارائه شده توسط IAF برای تکمیل و نه جایگزینی الزامات استانداردها و مقررات قابل اجرا در نظر گرفته شده است. بنابراین، مهم است که علاوه بر پیروی از راهنمایی‌های ارائه شده توسط IAF، اطمینان حاصل کنید که فعالیت‌های ارزیابی انطباق شما با تمام استانداردها و مقررات مربوطه مطابقت دارد.گواهینامهIAF

 

الزامات دریافت گواهینامهIAF

اجرای استاندارد

طراحی روش ها و مستندات و پیاده سازی الزامات استاندارد مورد نظر و انجام ممیزی داخلی و رفع عدم انطباق ها

ارزیابی مستقل :

ارزیابی های مربوط به انطباق با استاندارد برای اطمینان از صلاحیت مراجع اعتباربخشی مانند NACI .

 تولیدکنندگان و مصرف کنندگان  با کمک استانداردهای ملی و بین المللی، به نتایج کالیبراسیون و آزمایش ها ، گزارش های بازرسی  و گواهینامه های صادر شده می توانند  اطمینان داشته باشند. گواهینامهIAF

مزایای نهاد اعتبار بخشی

نهاد های تأیید اعتبار در بسیاری از کشورها  تضمین می کنند که سازمان های ارزیابی انطباق ، تحت نظارت یک سازمان معتبر قرار می گیرند.

واحدهای اعتباربخشی، که  به عنوان صالح  ارزیابی شده اند چارچوبی  برای حمایت از تجارت بین المللی از طریق حذف موانع فنی ایجاد می کنند.

این تدارکات توسط مجمع اعتباربخشی بین المللی (IAF) در زمینه سیستم های مدیریت، محصولات، خدمات، پرسنل و دیگر برنامه های مشابه ارزیابی انطباق

و همکاری بین المللی آزمایشگاه های بین المللی (ILAC) در زمینه آزمایش و بازرسی اداره  شود.

گواهینامهIAF

سازمان ها هر چند وقت یک بار نیاز به تمدید گواهینامهIAF خود دارند؟

دفعات تمدید گواهینامهIAF به عوامل متعددی از جمله نوع صدور گواهینامه مورد نظر و الزامات سازمان صدور گواهی بستگی دارد. به طور کلی،  گواهینامهIAF برای یک دوره سه ساله معتبر هستند و پس از آن سازمان باید برای تمدید گواهی، بازرسی مجدد را انجام دهد.

در طول ممیزی صدور گواهینامه مجدد، نهاد صدور گواهینامه ارزیابی خواهد کرد که آیا سازمان همچنان به الزامات مشخص شده برای دامنه فعالیت های تحت پوشش گواهی ادامه  دهد یا خیر. در صورتی که سازمان مورد نظر مطابقت داشته باشد، گواهینامه برای یک دوره سه ساله دیگر تمدید خواهد شد.

توجه به این نکته مهم است که برخی از مؤسسات صدور گواهینامه ممکن است به ممیزی های نظارتی مکرر یا ارزیابی های دیگر در طول دوره صدور گواهینامه سه ساله برای اطمینان از انطباق مداوم با الزامات نیاز داشته باشند. علاوه بر این، برخی از استانداردها یا گواهینامه ها ممکن است دارای دوره ها یا الزامات تمدید متفاوتی باشند، بنابراین برای سازمان ها مهم است که با نهاد صدور گواهینامه مربوطه برای تعیین الزامات خاص برای گواهینامه خاص خود مشورت کنند.

تفاوت بین گواهینامهIAF و مجوز فعالیت چیست؟

گواهیIAF و مجوز فعالیت دو چیز متفاوت هستند.

گواهیIAF سندی است که تأیید  کند یک سازمان خاص ارزیابی شده است و مشخص شده است که الزامات مشخص شده برای یک حوزه خاص از فعالیت ها را برآورده  کند. به عنوان مثال، یک سازمان ممکن است گواهیIAF را برای مطابقت با الزامات ISO 9001، که یک استاندارد مدیریت کیفیت است، دریافت کند. گواهیIAF نشان  دهد که سازمان مطابقت با استاندارد یا مجموعه ای از الزامات خاص را در یک مقطع زمانی خاص، همانطور که توسط یک نهاد صدور گواهینامه معتبر ارزیابی  شود، نشان داده است.

از سوی دیگر، مجوز فعالیت یک سند قانونی است که به یک سازمان اجازه  دهد تا فعالیت های تجاری خود را در یک منطقه جغرافیایی یا حوزه قضایی خاص انجام دهد. مجوز فعالیت معمولاً توسط یک سازمان دولتی یا نهاد نظارتی صادر شود و ممکن است برای انواع خاصی از کسب‌وکارها یا فعالیت‌ها، مانند مواردی که مربوط به ایمنی عمومی یا حفاظت از محیط زیست است، مورد نیاز باشد.

در حالی که گواهیIAF  دارایی ارزشمندی برای یک سازمان باشد، مجوز قانونی یا مجوز برای انجام فعالیت های تجاری را ارائه ندهد. از سوی دیگر، مجوز فعالیت یک الزام قانونی است و باید قبل از اینکه یک سازمان بتواند انواع خاصی از فعالیت ها را در یک حوزه قضایی خاص انجام دهد، اخذ شود.

آیا انواع دیگری از گواهینامه ها توسط IAF صادر شده است؟

بله، علاوه بر طرح‌های صدور گواهینامه سیستم مدیریت مانند ISO 9001، ISO 14001، ISO 45001، ISO 22000 و ISO 50001، انجمن بین‌المللی اعتباربخشی (IAF) نیز برای صدور گواهینامه محصول، صدور گواهینامه پرسنل و سازمان‌های بازرسی اعتبار دهد.

صدور گواهینامهiaf محصول فرآیندی است برای تأیید اینکه یک محصول دارای الزامات یا استانداردهای خاصی است. این  شامل استانداردهای ایمنی، کیفیت یا محیط زیست باشد. نهادهای صدور گواهینامهiaf که توسط IAF معتبر هستند  برای محصولاتی مانند لوازم الکتریکی، تجهیزات پزشکی و مصالح ساختمانی گواهینامهiaf صادر کنند.

گواهینامه پرسنل فرآیندی است برای تأیید اینکه یک فرد دانش، مهارت و شایستگی لازم برای انجام یک کار یا وظیفه خاص را دارد.  شامل مشاغلی مانند حسابرسان، بازرسان و تکنسین ها باشد. نهادهای صدور گواهینامهiaf که توسط IAF معتبر هستند،  برای افرادی که شایستگی خود را از طریق آموزش، آزمایش یا ابزارهای دیگر نشان داده اند، گواهی صادر کنند.

سازمان‌های بازرسی سازمان‌هایی هستند که خدمات تأیید و بازرسی مستقل را برای طیف گسترده‌ای از صنایع و بخش‌ها ارائه کنند. نهادهای صدور گواهینامهiaf که توسط IAF معتبر هستند گواهی هایی را برای نهادهای بازرسی صادر کنند که نشان دهنده انطباق با استانداردهای بین المللی برای فعالیت های بازرسی باشد.

به طور کلی، اعتبارIAF تضمین  کند که خدمات گواهینامهiaf ، آزمایش و بازرسی ارائه شده توسط این سازمان ها مطابق با استانداردهای بین المللی است و در سطح جهانی به رسمیت شناخته  شود.

برخی از دلایل رایج برای شکست سازمان ها در ممیزی صدور گواهینامه چیست؟

دلایل زیادی وجود دارد که چرا یک سازمان ممکن است در ممیزی صدور گواهینامه برای گواهینامهIAF خود شکست بخورد. برخی از دلایل رایج عبارتند از:

عدم انطباق ها: عدم انطباق ها مواردی هستند که مشخص  شود سازمانی یک یا چند مورد از الزامات استاندارد یا گواهی در حال ارزیابی را نقض کند. اگر سازمانی تعداد قابل توجهی عدم انطباق داشته باشد یا نتواند آنها را به طور موثر برطرف کند، ممکن است در ممیزی تأیید مجدد شکست بخورد.گواهینامهIAF

فقدان مستندات: بسیاری از استانداردها و گواهینامه ها سازمان ها را ملزم  کنند که مستندات دقیق فرآیندها و رویه های خود را حفظ کنند. اگر سازمانی نتواند مدارک یا شواهد کافی مبنی بر انطباق را در طول ممیزی ارائه کند، ممکن است در تایید مجدد شکست بخورد.گواهینامهIAF

تغییرات در استاندارد یا الزامات گواهینامه: استانداردها و گواهینامه ها به طور دوره ای به روز  شوند تا تغییرات در بهترین شیوه ها یا الزامات صنعت را منعکس کنند. اگر سازمانی نتواند با این تغییرات مطابقت داشته باشد و فرآیندها و رویه‌های خود را مطابق با آن به‌روزرسانی نکند، ممکن است در ممیزی تأیید مجدد شکست بخورد.

عدم تعهد مدیریت: صدورگواهینامهIAF موفق مستلزم تعهد قوی مدیریت ارشد به اجرا و نگهداری استاندارد یا گواهینامهIAF است. اگر مدیریت ارشد به طور کامل به فرآیند متعهد نباشد،  منجر به کمبود منابع، آموزش ناکافی یا سایر مسائل شود که  منجر به ممیزی تأیید مجدد ناموفق شود.

خرابی فرآیندها: حتی اگر سازمانی فرآیندها و رویه های لازم را برای مطابقت با یک استاندارد یا گواهی اجرا کرده باشد، خرابی در آن فرآیندها  در طول زمان رخ دهد. اگر خرابی ها قابل توجه باشند و به سرعت مورد توجه قرار نگیرند،  منجر به ممیزی تأیید مجدد ناموفق شوند.

برای سازمان‌ها مهم است که رویکردی پیشگیرانه برای حفظ وضعیت گواهینامهIAF خود داشته باشند، از جمله انجام ممیزی‌های داخلی منظم و رسیدگی به هر مشکلی که به‌سرعت ایجاد شود.

گواهینامهIAF

داتیس سیستم ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ، صدور گواهینامه ایزو و صدور گواهینامه آموزشی  02122621530

برخی از مزایای گواهینامهIAF در تسهیل تجارت بین المللی چیست؟

کار انجمن بین المللی اعتباربخشی (IAF) در تسهیل تجارت بین المللی  چندین مزیت را به همراه داشته باشد، از جمله:

بهبود دسترسی به بازار:

گواهینامه های معتبر به خریداران و تنظیم کننده ها اطمینان  دهد که محصولات و خدمات مطابق با استانداردها و مقررات مورد نیاز هستند.  با کاهش موانع تجاری و افزایش اعتماد به محصولات و خدمات مورد معامله، به بهبود دسترسی به بازار برای مشاغل کمک کند.

کاهش هزینه ها:

شناسایی متقابل گواهینامه های معتبر  هزینه های مرتبط با فرآیندهای صدور گواهینامهIAF متعدد، مانند هزینه های ممیزی، هزینه های سفر و بررسی اسناد را کاهش دهد. گواهینامهIAF

رقابت پذیری تقویت شده:

گواهینامهIAF معتبر  به کسب و کارها کمک کنند تا محصولات و خدمات خود را از محصولات رقبا متمایز کنند که منجر به افزایش رقابت در بازار  شود.

افزایش اعتماد مصرف کننده:

گواهینامه های معتبر  با ارائه اطمینان از مطابقت با استانداردها و مقررات مورد نیاز، به افزایش اعتماد مصرف کننده به محصولات و خدمات کمک کنند.

بهبود مدیریت زنجیره تامین:

گواهینامه‌های معتبر  به کسب‌وکارها کمک کنند تا زنجیره‌های تامین خود را به طور موثرتری مدیریت کنند و اطمینان حاصل کنند که تامین‌کنندگان استانداردها و مقررات مورد نیاز را رعایت کنند.

تسهیل قراردادهای بین‌المللی:

شناسایی متقابل گواهینامهIAF معتبر  با کاهش موانع تجارت و افزایش اعتبار گواهینامهIAF معتبر، به تسهیل موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مانند موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد کمک کند. گواهینامهIAF

به طور کلی، کار IAF در تسهیل تجارت بین‌المللی از طریق به رسمیت شناختن متقابل گواهینامهIAF معتبر  با کاهش موانع تجاری، بهبود رقابت‌پذیری و افزایش اعتماد به محصولات و خدمات مورد معامله، مزایای قابل‌توجهی برای کسب‌وکارها، مصرف‌کنندگان و تنظیم‌کننده‌ها فراهم کند.

نقش انجمن بین المللی اعتباربخشی IAF در فرآیند صدور گواهینامه ایزو چیست؟

انجمن بین المللی اعتباربخشی (IAF) با ارائه چارچوبی برای  نهادهای صدور گواهینامهIAF و ترویج به رسمیت شناختن متقابل گواهینامه های معتبر در سراسر جهان، نقش مهمی در فرآیند صدور گواهینامهIAF ایفا  کند. IAF یک انجمن جهانی از نهادها و سایر سازمان‌های درگیر در فعالیت‌های ارزیابی انطباق است و اعضای آن شامل نهادهای اعتباربخشی ملی، گروه‌های اعتباربخشی منطقه‌ای و سایر سازمان‌های دخیل در اعتباربخشی هستند.

نقش IAF در فرآیند صدور گواهینامهIAF شامل موارد زیر است:

توسعه و حفظ استانداردها و دستورالعمل‌ها:

IAF استانداردها و دستورالعمل‌هایی را برای  نهادهای صدور گواهینامهIAF، از جمله ISO/IEC 17021، که استاندارد اعتباربخشی نهادهای صدور گواهینامهIAF برای سیستم‌های مدیریتی است، ایجاد و نگهداری کند.

نهادهای اعتباربخشی:

نهادهای ملی  و گروه های  منطقه ای را تأیید کند تا اطمینان حاصل کند که آنها مطابق با استانداردها و دستورالعمل های مربوطه عمل کنند.

ترویج شناخت متقابل:

به رسمیت شناختن دوجانبه گواهینامهIAF معتبر در سراسر جهان را ترویج  کند، به این معنی که گواهینامهIAF صادر شده توسط نهادهای صدور گواهینامه معتبر در یک کشور در کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شده و پذیرفته  شوند.

ارائه اطلاعات و راهنمایی:

اطلاعات و راهنمایی هایی را در اختیار نهادهای صدور گواهینامه ایزو ، نهادهای اعتباربخشی و سایر ذینفعان در فرآیند صدور گواهینامه قرار  دهد تا بهترین شیوه ها را ارتقا داده و از یکپارچگی فرآیند صدور گواهینامه ایزو اطمینان حاصل کند.

تسهیل تجارت بین المللی:

کار IAF برای ترویج شناخت متقابل و هماهنگ سازی استانداردها و دستورالعمل ها به تسهیل تجارت بین المللی از طریق کاهش موانع تجارت و افزایش اعتبار گواهینامه های معتبر کمک  کند.

به طور کلی، IAF با تضمین یکپارچگی فرآیند صدور گواهینامهIAF و ترویج شناخت متقابل گواهینامه های معتبر در سراسر جهان، نقشی حیاتی در فرآیند صدور گواهینامه ایفا  کند. کار آن به ارتقای اعتماد در فرآیند صدور گواهینامه و افزایش اعتبار گواهینامه های معتبر کمک کند، که به نوبه خود از تجارت بین المللی و اقتصاد جهانی حمایت  کند.

چگونه IAF تضمین می کند که گواهینامه های معتبر, استانداردها و مقررات مورد نیاز را رعایت می کنند؟

انجمن بین المللی اعتباربخشی (IAF) تضمین می کند که گواهینامهIAF معتبر از طریق فرآیند اعتباربخشی و نظارت، استانداردها و مقررات مورد نیاز را برآورده  کنند.

اعتبار بخشی فرآیندیست که طی آن یک نهاد اعتباربخشی (AB) صلاحیت و بی طرفی نهادهای صدور گواهینامه (CB) را برای صدور گواهینامهIAF معتبر ارزیابی و به رسمیت می شناسد. نهادهای اعتباربخشی خود توسط IAF ارزیابی و به رسمیت شناخته  شوند.

گواهینامهIAF

IAF استانداردها و دستورالعمل‌هایی را برای اعتباربخشی CBها، از جمله ISO/IEC 17021، که استاندارد اعتباربخشی CBها برای سیستم‌های مدیریتی ست، توسعه داده و حفظ می‌کند. IAF همچنین راهنمایی هایی را برای AB در مورد چگونگی ارزیابی و تشخیص صلاحیت و بی طرفی CBs ارائه  دهد.

برای کسب اعتبار، یک CB باید توسط یک AB مورد ارزیابی قرار گیرد تا نشان دهد که الزامات استانداردها و دستورالعمل‌های مربوطه، از جمله ISO/IEC 17021 را برآورده کند. و همچنین ممیزی در محل فعالیت های صدور گواهینامه CB. گواهینامهIAF

پس از تایید صلاحیت، CB تحت نظارت مستمر توسط AB قرار دارد تا اطمینان حاصل شود که همچنان استانداردها و مقررات مورد نیاز را برآورده  کند. این نظارت معمولاً شامل ممیزی‌ها و ارزیابی‌های نظارتی منظم و همچنین بررسی‌ها و اقدامات اصلاحی در پاسخ به شکایات یا عدم انطباق ست.

IAF همچنین شناسایی متقابل گواهینامهIAF معتبر را از طریق برنامه ترتیبات شناسایی چندجانبه (MLA) خود تسهیل می کند. MLA شبکه ای از AB است که توافق کرده اند اعتبار CB ها را به رسمیت بشناسند. این بدان معنیست که گواهینامهIAF  صادر شده توسط یک CB معتبر در یک کشور در کشورهای دیگر که عضو MLA هستند به رسمیت شناخته شده و پذیرفته  شوند.

IAF با حصول اطمینان از اینکه گواهینامهIAF معتبر استانداردها و مقررات مورد نیاز را از طریق فرآیند اعتباربخشی و نظارت مطابقت  دهند، اعتماد به فرآیند صدور گواهینامهIAF را افزایش  دهد و اعتبار گواهینامهIAF معتبر را افزایش  دهد. این به نوبه خود از تجارت بین المللی و اقتصاد جهانی حمایت  کند.

گواهینامهiaf