ایزو برای پیمانکاران

ایزو برای پیمانکاران 

ایزو برای پیمانکاران  ارائه چارچوبی برای فرآیندهای مدیریتی و عملیاتی مختلف در صنایع مختلف توسعه یافته اند: بنابراین استاندارد ISO مشخصی برای پیمانکاران اجرایی وجود ندارد.

با این حال،استاندارد های سیستم مدیریت زیر را به شما توصیه می کنیم همچنین تهیه HSE پلن و اخذ تاییدیه صلاحیت ایمنی و بهداشت شغلی برای پیمانکاران الزامی ست .

 ایزو برای پیمانکاران ایزو9001  

، که قبلاً به آنها اشاره کردم، می توانند مانند هر صنعت دیگری برای فعالیت های پیمانکاری اجرایی اعمال شوند.

به عنوان مثال، یک شرکت پیمانکاری اجرایی می‌تواند ISO 9001 را برای ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت که تضمین می‌کند خدماتش سازگار است، نیازهای مشتری را برآورده می‌کند و به طور مستمر بهبود می‌یابد، پیاده‌سازی کند.

دریافت ایزو 9001

از سوی دیگر،

 

 ایزو برای پیمانکاران ایزو14001

استاندارد ایز14001  به شرکت کمک کند تا اثرات بالقوه زیست محیطی مرتبط با عملیات خود را شناسایی و مدیریت کند: علاوه بر این، استانداردهای ISO دیگری نیز وجود دارد که بسته به خدمات خاص ارائه شده توسط شرکت، ممکن است با فعالیت های پیمانکاری اجرایی مرتبط باشد.

به عنوان مثال:

 ایزو برای پیمانکاران ایزو45001

می تواند برای مدیریت خطرات ایمنی و بهداشت شغلی استفاده شود.

در نتیجه، در حالی که استاندارد ISO مشخصی برای پیمانکاران اجرایی وجود ندارد، استانداردهای موجود را می توان برای چنین فعالیت هایی به منظور بهبود کیفیت، زیست محیطی و سایر فرآیندهای مدیریتی اعمال کرد.

 ایزو برای پیمانکاران ایزو27001

استاندارد ایزو 27001  یا سیستم  مدیریت امنیت اطلاعات برای سازمان هایی که دارای اطلاعات با اهمیت و نیاز به محرمانگی ودسته بندی و نگهداری دارند کاربردی ست .

 

پرسش های متداول

داتیس سیستم چه خدماتی به پیمانکاران ارائه می دهد ؟

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ( DNW) ارائه دهنده خدمات مشاوره و نظارت جهت پیاده سازی استانداردهای سیستم مدیریت و HSE و اخذ گواهینامه ها و تاییدیه های مرتبط می باشد .