ایزو در صنعت نفت و گاز

ایزو در صنعت نفت و گاز

ایزو در صنعت نفت و گاز  نیز قابل اجرا است و استانداردهای ISO متعددی وجود دارد که معمولا در این صنعت استفاده می شود.

یکی از شناخته شده ترین استانداردهای ایزو برای صنعت نفت و گاز، ایزو 9001 است که یک استاندارد مدیریت کیفیت است که می تواند برای انواع سازمان ها از جمله سازمان های صنعت نفت و گاز اعمال شود.

 

ایزو در صنعت نفت و گاز : ایزو9001

ایزو9001 نشان می دهد که  سازمان سیستم مدیریت کیفیت را اجرا کرده است که مطابق با استانداردهای بین المللی است و متعهد به بهبود مستمر است.

سایر استانداردهای ISO که معمولاً در صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:

ایزو در صنعت نفت و گاز :ایزو14001:

ایزو14001 مدیریت زیست محیطی است که می تواند به شرکت های فعال در زمبنه نفت و گاز در کاهش  اثرات و پیروی از قوانین زیست محیطی  کمک کند.

ایزو در صنعت نفت و گاز : ایزو45001 :

ایزو45001 استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است که می تواند در عملیات نفت و گاز برای محافظت از کارگران در برابر خطرات اعمال شود.

ایزو در صنعت نفت و گاز : ایزو29001: 

ایزو29001  استاندارد مدیریت کیفیت مختص صنعت نفت و گاز است. الزاماتی را برای سازمان ها فراهم می کند تا سیستم مدیریت کیفیت خود را ایجاد، پیاده سازی، حفظ و بهبود مستمر کنند.

ایزو در صنعت نفت و گاز : ایزو50001 :

ایزو50001 استاندارد مدیریت انرژی است که به شرکت های صنعت نفت و گاز  در کاهش مصرف و افزایش بهره وری انرژی کمک می کند . 

گواهینامه ISO در صنعت نفت و گاز می تواند به شرکت ها در تعهد به کیفیت، ایمنی، مسئولیت زیست محیطی و کارایی انرژی  و رقابت با سایر شرکت ها و بهبود مداوم کمک کند . 

پرسش های متداول

داتیس سیستم چه خدماتی به شرکت های فعال در زمینه نفت و گاز ارائه می کند ؟

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانو ونداد ( DNW  )  ارائه خدمات مشاوره ، پیاده سازی و آموزش الزامات استاندارد های سیستم مدیریت و اخذ گواهینامه ایزو مرتبط با صنعت نفت گاز از جمله ایزو29001 را انجام می دهد.

چرا صنعت نفت و گاز به گواهینامه ISO نیاز دارد؟

اعتقاد عمومی بر این است که صنایع نفت و گاز  مسئول آلودگی آب، هوا و زمین است و می تواند آسیب جدی به محیط زیست وارد کند. استانداردهای ISO این اطمینان را به این صنایع می دهد تا سیستم مدیریت تضمین شده با کیفیت را ارائه دهند. بنابراین، برای این صنایع دستیابی به گواهینامه های ISO برای  بسیار ضروری ست.

می توان نیاز مبرم به گواهینامه ISO را در هر مرحله از خدمات تولیدی آنها احساس کرد. در این زمینه به برخی از نکات زیر اشاره می شود:

استانداردهای ISO  در  صنعت نفت و گاز به حفظ و اطمینان از وجود یک سیستم مدیریت استاندارد بالا در سازمان کمک می کند.
گواهینامه ایزو در صنایع نفت و گاز محیطی سالم و ایمن را برای کارکنان و همچنین عموم / مشتریان تضمین می کند.
استانداردهای ISO در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است،  به سازمان شما کمک می کند تا نشان دهد که شما متعهد به برآوردن خواسته مشتریان / سهامداران هستید.
استانداردهای بین المللی شناخته شده ISO برای صنعت نفت و گاز به شناسایی ریسک های مرتبط با کسب و کار و یافتن راه هایی برای کاهش آنها کمک می کند.
گواهینامه ISO در صنعت نفت و گاز  به تضمین کارایی در زمینه استفاده از انرژی، کاهش مدیریت زباله و بازیافت مواد کمک می کند.