گواهینامه آموزشی 9001

گواهینامه آموزشی 9001

سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 (QMS می تواند دلهره آور باشد اما این دوره به شما تمام مهارت هایی که برای اجرای موفقیت آمیزلازم است  ارائه می دهد.

– درگیر شدن در اجرا یا ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
– لحاظ کردن اجرای ISO 9001
– این آموزش ها به شما کمک می کند سیستم مدیریت کیفیت را پیاده سازی و تا حداکثر کردن کارایی سیستم به پتانسیل کامل آن حفظ کنید .

اگر یک گروه از شما نیاز به آموزش داشته باشید، برنامه ریزی آموزش در محل شرکت شما گزینه به صرفه تری ست .

همچنین ما آموزش های خود را بر اساس زمینه فعالیت سازمان شما انجام دهیم.

برای دریافت گواهینامه ایزو 9001  لازم است پرسنل سازمان آموزش های لازم در زمینه الزامات استاندارد را داشته باشند.

 

دوره آموزشی 9001 : گواهینامه آموزشی 9001 

این دوره آموزشی  یک روزه به همراه دستورالعمل زیر با فرصت های زیادی برای بحث گروهی و سوالات و پاسخ ها دنبال می شود.

محتوا شامل موارد زیر است: