دسته بندی: مشاور ایزو

<strong>مشاور ایزو</strong> <strong>تعهدات مشاور</strong> مشاور ایزو سازمان را جهت استقرار استاندارد و دریافت گواهینامه های موردنظر سازمان هدایت می کند. مشاور امین کارفرما و ملزم به حفظ منافع سازمان می باشد . مشاور باید تعهدات مربوط به این قرارداد را با به کار بردن روشها و اصول متـداول فنی و آمـوزشی به انجام برساند. مشاور با علم وآگاهی از آدرس محل کار و موضوع قرارداد آنرا امضاء نموده وحق اعتراض بعدی را از هر لحاظ از خود سلب می نماید. مشاور می بایستی کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به کار فرما را محرمانه تلقی نموده واز انتقال آن به غیر خودداری نماید. مشاور متعهد به رعایت زمانبندی وحضور به موقع در محل آزمایشگاه می باشد. مشاور موظف می باشد،در صورت عدم همکاری مستمر ومناسب مدیریت کیفیت که منجربه تاخیر در اجرای پروژه می گردد ،مراتب را به کارفرما اعلام نماید. همکاری در رفع عدم انطابق های احتمالی شناسایی شده در روز ممیزی نهایی . برگزاری دوره های آموزشی   تشریح الزامات بر اساس استاندارد. عدم واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد به شخص یا اشخاص حقوقی دیگر. <strong>فرم درخواست خدمات مشاوره ایزو</strong> <span> </span>

مشاوره ایزو

مشاوره ایزو و خدمات مشاوره ایزو مشاوره ایزو : تیترهای های اصلی شرح...

چرا ایزو 9001 به 2015 ارتقا یافت

چرا ایزو 9001:2008 در سال 2015 تجدید نظر شد؟ ISO90012015 ، راهنمای جهانی...

FAMI-QS

FAMI-QS چیست؟ FAMI-QS اتحادیه اروپا مقررات غذایی زیادی را برای حفاظت از...

تغییرات IATF16949

  تغییرات IATF16949 تغییرات-iatf16949 در کمتر از یک سال، تمام گواهینامه های...

رهبری و تعهد

  رهبری و تعهد در ISO 9001: 2015 رهبری و تعهد در ISO 9001: 2015 : ایزو 9001:...

اخذ ایزو IAF

  اخذ ایزو IAF گواهینامه ایزو یک بیانیه برای ذینفعان، کارمندان و مدیران ارشد...

سیستم مدیریت آرایشگاه

  مدیریت آرایشگاه سیستم مدیریت آرایشگاه : این سیستم هزینه های کارمند، موجودی...

سیستم مدیریت آزمایشگاه

سیستم مدیریت آزمایشگاه یک سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (LIMS)، نرم افزاری است...

مدیریت شهری

مدیریت شهری و توسعه منابع انسانی در بیشتر کشورها توسعه منابع انسانی با چالش های...

اخذ تاییدیه GMP

  اخذ تاییدیه GMP اخذ تاییدیه GMP : تمرین تولید خوب (GMP) یک سیستم برای...