تفکر مثبت به عنوان یک مانع دستیابی به موفقیت

تفکر مثبت

تفکر مثبت : به جای خیالبافی در مورد مسیر موفقیت خود، از استراتژی WOOP استفاده کنید.

اگر یک هدف بزرگ دارید، تنها انسانی نیستید که می خواهید در مورد بهترین نتیجه ی ممکن یعنی آینده ای که در آن با موفقیت تمام کارهای تعیین شده را انجام داده اید فکر کنید.

اما معلوم است که خیال پردازی درباره ی آینده در واقع می تواند انرژی مورد نیاز برای عملی کردن اهداف را تحلیل برد.

Gabriele Oettingen ، پروفسور روانشناسی دانشگاه نیویورک به کارآفرینان می گوید :  ” افراد هر چه بیش تر مثبت فکر کنند و در مورد آینده خیال پردازی نمایند، تلاش کم تری را برای واقعیت بخشیدن به آن آینده خواهند داشت”.

Oettingen، نویسنده ی کتاب “تفکر بازاندیشی مثبت” (Rethinking Positive Thinking): شاخه ای از علم جدید انگیزه، می گوید که این نوع طرز فکر در نهایت می تواند برای سلامتی کلی شما مضر باشد.

“هر چه قدر که این افکار و توهمات لذت بخش باشند، به همان میزان موجب کاهش سلامت روانی و جسمانی می گردد”.

 

تفکر مثبت : آرزو

در مورد آنچه که می خواهید اتفاق بیفتد فکر کنید. این اتفاق می تواند یک آرزوی کوچک برای فردا و یا آرزویی بزرگ برای سال آینده باشد. در مورد سه یا چهار کلمه برای توصیف آن فکر کنید، و آن را در مقابل ذهن تان قرار دهید.

تفکر مثبت : نتیجه

سپس از خود بپرسید که بهترین نتیجه چیست؟

آن سناریو را آنگونه که دلتان می خواهد باشد؛ تصور و تجربه کنید، سپس آن را در برابر ذهن خود بگذارید.

تفکر مثبت : مانع

پس از آن، چرخ دنده ها را تغییر دهید و  از خودتان بپرسید که چه چیزی مرا عقب نگاه میدارد؟

چه چیزی مانع می شود تا من آن را انجام دهم؟

آن موانع را تصور کنید. طبق گفته ی Oettingen این کار باعث می شود که راهی برای آن پیدا کنید و تمام بهانه های احتمالی که می تواند بوجود آید، را از بین ببرید. تمام موارد نفوذ را تصور کنید.

تفکر مثبت : طرح

در نهایت جزء به جزء تصور کنید که درصورت قرار گرفتن یکی از آن موانع در مسیر هدف، باید چه کاری انجام دهید.

افکار را جایگزین کنید، اگر X اتفاق بیفتد، پس من Y را انجام می دهم.

Oettingen معتقد است که تجزیه کردن هدف به این چهار بخش خاص می تواند در شفاف سازی آنچه که می توانید و نمی توانید در یک لحظه معین انجام دهید، کمک کند.

“وقتی اوضاع پر تنش می شود و چالش ها بروز می کنند، شما را واقع بین حفظ می کند.”

 

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW  صدور گواهینامه آموزشی