تفکر مثبت به عنوان یک مانع دستیابی به موفقیت

تفکر مثبت

تفکر مثبت : به جای خیالبافی در مورد مسیر موفقیت خود، از استراتژی WOOP استفاده کنید.

اگر یک هدف بزرگ دارید، تنها انسانی نیستید که می خواهید در مورد بهترین نتیجه ی ممکن یعنی آینده ای که در آن با موفقیت تمام کارهای تعیین شده را انجام داده اید فکر کنید.

اما معلوم است که خیال پردازی درباره ی آینده در واقع می تواند انرژی مورد نیاز برای عملی کردن اهداف را تحلیل برد.

Gabriele Oettingen ، پروفسور روانشناسی دانشگاه نیویورک به کارآفرینان می گوید :  ” افراد هر چه بیش تر مثبت فکر کنند و در مورد آینده خیال پردازی نمایند، تلاش کم تری را برای واقعیت بخشیدن به آن آینده خواهند داشت”.

Oettingen، نویسنده ی کتاب “تفکر بازاندیشی مثبت” (Rethinking Positive Thinking): شاخه ای از علم جدید انگیزه، می گوید که این نوع طرز فکر در نهایت می تواند برای سلامتی کلی شما مضر باشد.

“هر چه قدر که این افکار و توهمات لذت بخش باشند، به همان میزان موجب کاهش سلامت روانی و جسمانی می گردد”.

 

آرزو

در مورد آنچه که می خواهید اتفاق بیفتد فکر کنید.

این اتفاق می تواند یک آرزوی کوچک برای فردا و یا آرزویی بزرگ برای سال آینده باشد.

در مورد سه یا چهار کلمه برای توصیف آن فکر کنید، و آن را در مقابل ذهن تان قرار دهید.

نتیجه

سپس از خود بپرسید که بهترین نتیجه چیست؟

آن سناریو را آنگونه که دلتان می خواهد باشد؛ تصور و تجربه کنید،

سپس آن را در برابر ذهن خود بگذارید.

مانع

پس از آن، چرخ دنده ها را تغییر دهید و  از خودتان بپرسید که چه چیزی مرا عقب نگاه میدارد؟

چه چیزی مانع می شود تا من آن را انجام دهم؟

آن موانع را تصور کنید. طبق گفته ی Oettingen این کار باعث می شود

که راهی برای آن پیدا کنید و تمام بهانه های احتمالی که می تواند بوجود آید،

را از بین ببرید. تمام موارد نفوذ را تصور کنید.

طرح

در نهایت جزء به جزء تصور کنید که قرار گرفتن یکی از آن

موانع در مسیر هدف، باید چه کاری انجام دهید.

افکار را جایگزین کنید، اگر X اتفاق بیفتد، پس من Y را انجام می دهم.

Oettingen معتقد است که تجزیه کردن هدف به این چهار بخش خاص می تواند

در شفاف سازی آنچه که می توانید و نمی توانید در یک لحظه معین انجام دهید، کمک کند.

“وقتی اوضاع پر تنش می شود و چالش ها بروز می کنند، شما را واقع بین حفظ می کند.”