مهارت های مدیر فروش

مهارت های مدیر فروش 

مهارت های مدیر فروش و بازاریابی استراتژی با مشخص کردن اهداف و استراتژی شرکت و نتیجه ای که از کار میخواهد دریافت کند و تحلیل محیط نظارتی داخلی و خارجی برای آشنایی با افراد، تعامل کارکنان با یکدیگر و پشتیبانی ، نقطه ضعف و قوت و به فرصت های فروش می پردازد.

  • اخلاق خوب داشته باشد صادق و با اقتدار باشد باهوش و ذکاوت باشد و در کار مبتکر و مبدع باشد ، اعتماد به نفس بالایی داشته باشد و سختی های کار را تحمل کند ، انعطاف پذیر و سازگار باشد.

مهارت های مدیر فروش

  • از دیگر مهارت های مدیر فروش  می توان به نکات زیر اشاره کرد

قادر بودن به طراحی و توجیه مشتری ، مدیریت و رهبری در فعالیت فروش
به زبان انگلیسی و رایانه مسلط باشد ، تمام قرار داد های سالیانه شرکت را بررسی کند
مهارت کامل در بازاریابی و آموزش به کارکنان ،مهارت در بازاریابی الکتریکی در انواع سایت های اینترنتی
آشنایی داشتن با محصولاتی که با آنها کار بازاریابی می کنید

 

وظایف و مهارت های  مدیر فروش

طراحی فعالیت فروش مشارکت در وضع اهداف و رسم سیاست فروش داخل شرکت مانند سیاسات مربوط به محصولات توصیه هایی که مربوط به رشد و تکامل محصول می شود و ارتباط با بازار مورد هدف را مشخص می کند
تنظیم فعالیت فروش که به تلاش کارکنان از طریق رشد فروش می انجامد
عملی کردن فعالیت فروش که در طراحی استراتژی و سیاسات فروش و بازاریابی کمک می کند
نظارت بر تلاش مسئولان فروش و بازاریابی و توجیه مشتری به شکل مسالمت آمیز
هماهنگی فعالیت فروش که با ادارات و موسسات ارتباط برقرار می کند مانند اداره های تولید و قسمت مالی
رقابت ک تنظیم فعایت فروش مناطقی که شما می خواهید در آنجا فروش داشته باشید با این کار رقبا را نیز زیر نظر بگیرید
مشارکت در اختیار و استخدام کارمندان فروش و مشخص کردن وظیفه آنان
مشخص کردن احتیاجات افرادی که فروش را انجام می دهند و نوع آموزش هر فرد
ایجاد انگیزه در کارمندان فروش خود و گفتن مطالبی که در آن ها تاثیر گذاشته این کار باعث می شود فروش شما افزایش پیدا کند.

مهارت های مدیر فروش 

تشویق برای تلاش کارمندان فروش
نوشتن قرار داد ها و وضع سیاست برای قیمت گذاری محصولات
طراحی و کشیدن نقشه برای بازاریابی و سیاسات فروش با همکاری مدیر و وضع اهداف استراتژی که شما را به موفقیت می رساند
تاسیس قاعده ای که بیانات بازاریابی مناطق جغرافیایی را مشخص می کند
وضع برنامه بازاریابی زنده و نظارت بر آن و ارتباط داشتن با مرکز و تیم تبلیغات و به نمایش گذاشتم محصولات در معرض دید
کار بررسی بازاریابی و مطالعه بیش تر درباره آن برای شرکت و رقبا
کار روی  اضافه شدن سود و سرمایه شرکت
پیدا کردن مشتری جدید و ارتباط داشتن با آن
مشارکت در جلسه های کاری که بین وکلای شرکت ها گذاشته می شود
مشخص کردن مراکز فروش و استفاده از بیشترین سود از آن مناطق و تقسیم بازار به چند منطقه
تقسیم بندی مهارت های کارمندان فروش و بهتر شدن مهارت های آن ها
ادامه دادن خدمات پس از فروش و ارتباط داشتن دائم با مشتری و پاسخ دادن به نیازهای آن

 

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW دریافت ایزو 9001