تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک : توجه فزاینده سازمانها و دولتها به آن ، ناشی از اهمیت و میزان تاثیر قابل انتظاری است که هم بر محیط عمومی همه سازمانها (به طور عام) و هم بر فعالیتهای مختلف سازمانها تاثیر دارد.

در کشورهای پیشرفته و تازه صنعتی شده جهان، به لحاظ مزایای آن روز به روز گسترش می یابد، اما کشورهای در حال توسعه را با مشکلات مختلفی مواجه می سازد.

تغییراتی بنیادین در معاملات تجاری، قوانین و مقررات بازار، محیط رقابتی بازار و… پدید آورده است.
درحالی که سرمایه گذاریهای عظیمی در تجارت الکترونیک انجام می شود، مدیران و محققان هنوز در کشاکش آنند که معیارهایی را برای تعیین تاثیر این سرمایه گذاری ها بر بهبود عملکردهای تجاریشان تعیین کنند.

 

تعریفی جامع از تجارت الکترونیک

1 دیدگاه ارتباطی: ارایه دهندة اطلاعات، محصولات / خدمات یا پرداختها از طریق خطوط تلفن، شبکه‌های رایانه­ای و یا هر وسیلة الکترونیک دیگر است.
2 دیدگاه فرایند کسب و کار:  کاربردی از فناوری در خودکار کردن معاملات تجاری و جریانهای کاری است.
3 دیدگاه خدماتی:  ابزاری است که علایق و خواسته‌های شرکتها، مشتریان و مدیریت را مخاطب قرار داده و اداره می‌کند، از هزینه‌های خدمات می کاهد، کیفیت کالاها را بهبود می‌بخشد و سرعت تحویل کالا را افزایش می‌دهد.
4 دیدگاه برخط:  ظرفیتی برای خرید و فروش محصولات و اطلاعات و همین­طور سایر خدمات پیوسته بر تار جهان گستر را فراهم می‌سازد.

شاخص های  کسب و کار در تجارت الکترونیک

این شاخص توانایی بررسی و انتخاب  کالا را توسط مشتریان از طریق تارنما نشان می‌دهد

الف- اطلاعات برخط محصول
ب – توانمندی جستجو
ج – بررسی محصول
د – به روز رسانی محصول

 

این شاخص توانایی سفارش کالا را توسط مشتریان از طریق تارنما نشان می‌دهد

الف-توانمندی خرید محصول
ب – پیگیری بر خط سفارش
ج – مدیریت حساب مشتریان
د – اطمینان از امکان برگشت کالا

پشتیبانیهای فنی بر خطی که توسط نمایندگیهای 24 ساعته اداره می‌شود

الف – توانمندی ساخت ترکیبی
ب – ثبت نام مشتریان
ج – پیشنهادهای برخط
د – شخصی سازی محتوای سایت
ه – پشتیبانی های به موقع

 

تدارکات برخط به تدارک مواد اولیه، قطعات توسط تولید کننده از طریق اینترنت اشاره دارد

 الف – تدارکات برخط
ب – ارتباطات EDI
ج – جامعة مجازی عرضه کنندگان
د – یکپارچگی سیستم‌های اطلاعاتی
ه – برآورده کردن سفارش و لجستیک
و – به اشتراک گذاری داده‌ها در مورد موجودی

 

 

مزایای تجارت الکترونیک

با اینکه در ادبیات تلاش بسیاری درجهت سنجش آثار تجارت الکترونیک شده است، ولی متاسفانه شاخصهای یکسان و مشخصی برای اندازه گیری این اثرات شناسایی نشده است.

این شاخصها عموما” به طورکلان مطرح شده اند و میزان نفوذ تجارت الکترونیک در کشورها را نشان می دهد.

مانند حجم معاملات بازاریابی کسب و کار (B2B) و کسب و کار به مصرف کننده (B2C)، ارزش خرید یا فروش الکترونیکی، نسبت سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات به تولید ناخالص داخلی.
نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، آن است که از آنجا که اینترنت پیوستگی بیشتری را بین نهادها و افراد ایجاد می کند، به کارگیری تجارت الکترونیک انسجام و یکپارچگی قوی تری را بین مشتریان، عرضه کنندگان و تامین کنندگان در زنجیره ارزش ضروری می سازد.

به این معنا که بهره گیری از مزایای تجارت الکترونیک تنها با تلاشهای شرکت در دیجیتال کردن زنجیره ارزش خود قابل دستیابی نیست، بلکه آمادگی مشتریان، عرضه کنندگان، تامین کنندگان و سایر همکاران تجاری شرکت که در تعاملات و معاملات الکترونیک نقش دارند نیز حائزاهمیت است.