ایزو 46001

ایزو 46001 چیست ؟ 

ایزو 46001  در سال 2019 منتشر شد و برای ارائه چارچوبی برای ایجاد، پیاده سازی، حفظ و بهبود روابط تجاری مشترک بین سازمان ها طراحی شده است.

 که توسط سازمان ها در هر نوع و اندازه مورد استفاده قرار گیرد و یک رویکرد سیستماتیک برای مدیریت روابط تجاری مشترک ارائه می دهد. این استاندارد الزامات یک سیستم مدیریت روابط تجاری مشارکتی (CBRMS) را تعریف می کند و راهنمایی هایی را در مورد چگونگی ایجاد و نگهداری چنین سیستمی ارائه می دهد.

این استاندارد بر اساس اصول همکاری، ارتباطات و منافع متقابل ساخته شده است و بر اهمیت ایجاد اعتماد و شفافیت در روابط تجاری تاکید دارد. ایزو 46001 چارچوبی را برای مدیریت ریسک ها و فرصت های مرتبط با روابط تجاری مشترک ارائه می دهد و هدف آن بهبود اثربخشی و کارایی این روابط است.

برخی از مزایای کلیدی اجرای ایزو 46001 شامل بهبود همکاری، افزایش کارایی، افزایش مدیریت ریسک و همسویی بیشتر اهداف تجاری است. با پیاده‌سازی این استاندارد، سازمان‌ها می‌توانند رویکردی ساختاریافته برای مدیریت روابط تجاری مشترک ایجاد کنند که می‌تواند به آنها در دستیابی به اهداف استراتژیک و بهبود عملکرد کلی خود کمک کند.

الزامات پیاده سازی ISO 46001 چیست؟

ایزو 46001 الزامات ایجاد، پیاده سازی، حفظ و بهبود یک سیستم مدیریت روابط تجاری مشارکتی (CBRMS) را مشخص می کند.

در اینجا برخی از الزامات کلیدی آورده شده است:

تعهد رهبری: مدیریت ارشد باید تعهد خود را نسبت به ایجاد و حفظ یک CBRMS نشان دهد. این شامل تامین منابع لازم، تعیین مسئولیت برای CBRMS و اطمینان از همسویی سیستم با اهداف استراتژیک سازمان است.

درک نیازها و انتظارات ذینفعان: سازمان باید نیازها و انتظارات ذینفعان خود از جمله مشتریان، تامین کنندگان، شرکا و سایر طرف های مرتبط را شناسایی و درک کند.

ایجاد روابط تجاری مشترک: سازمان باید شرکای تجاری مشترک را بر اساس توانایی آنها در مشارکت در دستیابی به اهداف سازمان شناسایی و انتخاب کند. سازمان همچنین باید ارتباط موثری با شرکای خود برقرار کرده و حفظ کند.

توسعه یک برنامه مدیریت روابط تجاری مشارکتی: سازمان باید طرحی را تدوین کند که اهداف، محدوده و اجرای CBRMS را مشخص کند. این طرح باید شامل شناسایی ریسک ها و فرصت های مرتبط با روابط تجاری مشترک باشد.

پیاده سازی CBRMS چه مزایایی دارد؟ 

سازمان باید CBRMS را مطابق با برنامه خود پیاده سازی کند. این شامل ایجاد فرآیندهایی برای مدیریت روابط تجاری مشترک، نظارت و اندازه گیری اثربخشی سیستم و انجام اقدامات اصلاحی در صورت لزوم است.

نظارت و اندازه گیری:

سازمان باید عملکرد CBRMS از جمله اثربخشی روابط تجاری مشترک و دستیابی به اهداف را نظارت و اندازه گیری کند.

بهبود مستمر:

سازمان باید به طور مستمر اثربخشی CBRMS را از طریق استفاده از داده های عملکرد، ممیزی های داخلی، بررسی های مدیریت و سایر اطلاعات مرتبط بهبود بخشد.

با اجرای این الزامات، سازمان ها می توانند یک رویکرد ساختاریافته برای مدیریت روابط تجاری مشترک ایجاد کنند که می تواند به آنها در دستیابی به اهداف استراتژیک و بهبود عملکرد کلی خود کمک کند. توجه به این نکته مهم است که الزامات خاص برای اجرای ایزو 46001 ممکن است بسته به اندازه، پیچیدگی و اهداف تجاری سازمان متفاوت باشد.

هنگام اجرای ISO 46001 سازمان ها با چه چالش‌هایی مواجه هستند؟

پیاده سازی ISO 46001 می تواند چندین چالش را برای سازمان ها ایجاد کند. برخی از چالش‌های رایجی که سازمان‌ها ممکن است با آن‌ها مواجه شوند، در زیر آمده است:

عدم آگاهی و درک:

بسیاری از سازمان ها از استاندارد ایزو 46001 آگاهی ندارند یا به طور کامل الزامات و مزایای آن را درک نمی کنند. این امر می تواند تضمین خرید و پشتیبانی مدیریت ارشد و سایر ذینفعان را دشوار کند.

مقاومت در برابر تغییر:

پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت روابط تجاری مشارکتی ممکن است به تغییراتی در فرآیندها، رویه‌ها و فرهنگ سازمانی موجود نیاز داشته باشد. مقاومت در برابر تغییر می تواند مانع مهمی برای اجرای موفقیت آمیز باشد.

منابع محدود:

پیاده سازی ISO 46001 می تواند به منابع قابل توجهی از جمله پرسنل، زمان و سرمایه گذاری مالی نیاز داشته باشد. سازمان ها ممکن است برای تخصیص موثر این منابع با مشکل مواجه شوند یا ممکن است منابع کافی برای اجرای استاندارد نداشته باشند.

زنجیره‌های تامین پیچیده:

سازمان‌هایی با زنجیره‌های تامین پیچیده ممکن است با چالش‌های بیشتری در اجرای ISO 46001 مواجه شوند. این ممکن است نیاز به هماهنگی با شرکای متعدد داشته باشد که مدیریت آن می‌تواند چالش برانگیز باشد.

فقدان فرهنگ همکاری:

اجرای سیستم مدیریت روابط تجاری مشارکتی نیازمند فرهنگ همکاری و شفافیت است. اگر سازمان فرهنگي نداشته باشد كه از همكاري حمايت كند، ممكن است ايجاد روابط مشاركتي مؤثر با شركا دشوار باشد.

کمبود داده و اطلاعات:

اجرای ایزو 46001 مستلزم جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات مربوط به روابط تجاری مشترک است. اگر سازمان به این داده‌ها دسترسی نداشته باشد یا سیستم‌هایی برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آن‌ها در اختیار نداشته باشد، اجرای موثر استاندارد می‌تواند چالش برانگیز باشد.

برای مقابله با این چالش‌ها، سازمان‌ها می‌توانند رویکردی پیشگیرانه برای اجرا داشته باشند، از جمله انجام تجزیه و تحلیل شکاف کامل برای شناسایی زمینه‌های بهبود، اطمینان از خرید از سوی مدیریت ارشد و سایر ذینفعان، و تخصیص منابع کافی به فرآیند اجرا. علاوه بر این، سازمان‌

مشاور ایزو 46001 چگونه به سازمان کمک می کند؟ 

متخصصی است که در کمک به سازمان ها برای پیاده سازی و حفظ سیستم مدیریت ارتباط تجاری مشترک (CBRMS) مطابق با الزامات استاندارد ISO 46001 تخصص دارد.  مشاور ایزو  می تواند در طول فرآیند اجرا، از برنامه ریزی اولیه و تجزیه و تحلیل شکاف گرفته تا نظارت و بهبود مستمر، راهنمایی و پشتیبانی ارائه دهد.

برخی از خدمات خاصی که یک مشاور ISO 46001 ممکن است ارائه دهد عبارتند از:

تجزیه و تحلیل شکاف:

 می تواند تجزیه و تحلیل شکاف را برای شناسایی مناطقی که فرآیندها و رویه های فعلی سازمان مطابق با الزامات استاندارد نیست انجام دهد.

برنامه‌ریزی پیاده‌سازی: یک مشاور ISO 46001 می‌تواند به سازمان کمک کند تا یک برنامه پیاده‌سازی ایجاد کند که مراحل لازم برای ایجاد یک CBRMS مطابق با استاندارد ISO 46001 را مشخص می‌کند.

آموزش و آگاهی:

یک مشاور ایزو 46001 می تواند آموزش و فعالیت های افزایش آگاهی را برای کمک به کارکنان در درک الزامات استاندارد و نحوه اجرای موثر آنها ارائه دهد.

تهیه و تدوین  مستندات:

 می تواند در توسعه مستندات مورد نیاز برای اجرای CBRMS، مانند خط مشی ها، رویه ها و دستورالعمل های کاری کمک کند.

ممیزی داخلی:

می تواند ممیزی های داخلی را برای ارزیابی اثربخشی CBRMS و شناسایی زمینه های بهبود انجام دهد.

بهبود مستمر:

 مشاور ایزو  می تواند به سازمان کمک کند تا فرآیندی را برای بهبود مستمر CBRMS از جمله استفاده از داده های عملکرد، ممیزی های داخلی و بررسی های مدیریتی ایجاد کند.

با همکاری با مشاور ایزو 46001، سازمان ها می توانند از تخصص و تجربه خود در پیاده سازی استاندارد بهره مند شوند که می تواند به تضمین روند اجرای روان تر و موثرتر کمک کند.

 

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *