ایزو 31004

ایزو 31004 در یک نگاه 

ایزو 31004 در زمينه مديريت ريسک  ، گزارش فني جديدي به اين خانواده پيوسته است ISO/TR 31004:2013 ،  مديريت ريسک – دستورالعمل اجراي  ایزو 31004، که به سازمان ها کمک مي کند به آساني اقدامات خود را در زمينه مديريت ريسک با  ایزو 31004 همسو نمايند.
ISO/TR 31004 پشتيباني بيشتري را براي اجراي  ایزو 31004 اعمال نموده و موارد زير را فراهم مي کند: يک رويکرد ساختاري براي انتقال موثر فعاليت هاي مديريت ريسک موجود به  ایزو 31004 ، همراه با چشم اندازي پويا براي پذيريش تغييرات آينده تفسير مفاهيم اصولي ذکرشده  به انضمام توصيه ها و مثال هاي مناسب با نيازهاي فردي کاربر راهنمايي بيشتر در زمينه اصول و چارچوب   براي مديريت ريسک

مشاور ایزو 31004

در صورتي که تصميمات شما بر اهداف يا دستاوردهاي سازمانتان تاثيرگذار است، در صورتي که مسئوليت اداره کردن يا ارائه مشاوره با شماست و خدمات پشتيباني در زمينه مديريت ريسک را ارائه مي نمائيد، پس ایزو 31004 براي شماست و حتي افراد علاقمند به ريسک، مانند معلمان، دانش آموزان و قانونگذاران و نيز مي توانند از اين گزارش فني استفاده کنند
این گزارش فنی برای کمک به سازمان به منظور افزایش اثر بخشی تلاش های مدیریت ریسک سازمان و همچنین با هم سو کردن آن با استاندارد 31000:2009  در نظر گرفته شده است.
یک رویکرد مدیریت ریسک عمومی را فراهم می کند که این رویکرد می تواند به سازمان ها برای دستیابی به اهدافشان کمک کند. این گزارش فنی برای استفاده سازمان های محدود که تصمیم هایی می گیرند که در دستیابی به اهدافشان تاثیر گذار است، 

راهنمای ISO/TR 31004:2013 در مورد اجرای مدیریت ریسک بر اساس اصول ISO 31000. به طور مشخص:

رویکردی را که می‌توان دنبال کرد تا به سازمان‌ها اجازه دهد فرآیند مدیریت ریسک خود را برای همسویی با ISO 31000 تغییر دهند، شرح می‌دهد.
توضیحاتی در مورد اصول ISO 31000 ارائه می دهد.
در مورد چارچوب مدیریت ریسک که در ISO 31000 توضیح داده شده است راهنمایی می کند.

مزایای  ایزو 31004

این گزارش فنی برای همه افراد علاقه مند به ریسک و مدیریت آن نیز در نظر گرفته شده است  شامل: دبیران، دانش آموزان، قانون گذاران و تنظیم کنندگان می باشند.
در استاندارد و در بند سوم یک روش کلی را برای کمک به سازمان ها برای انتقال ترتیبات ریسک موجود و همچنین همسو سازی با  ایزو 31004 در یک راه برنامه ریزی شده و ساختار یافته فراهم شده است.
این بند همچنین برای تنظیمات محرک برای تغییرات محیط درونی و بیرونی سازمان پیوست های اضافه مثال ها و توضیحات را با توجه به اجرای جنبه های انتخاب شده برخی از کلمات و مفاهیم برای یادگیری  و گزارش فنی به صورت بنیادی می باشند و  توضیح داده شده اند.
این استاندارد یازده اصل را برای مدیریت ریسک موثر جمع آوری کرده است.این اصول وظیفه راهنمایی و اطلاع رسانی را برای همه رویکرد های مدیریت ریسک سازمان دارد. به جای اجرای ساده ی این اصول این مهم است که سازمان آن ها را در همه جنبه های مدیریت اعمال کند.

 

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW  صدور گواهینامه آموزشی ، گواهینامه حلال و  نشان CE

ایزو9001 ، ایزو 14001 ، ایزو45001 ، ایزو10002 ، ایزو10004 ، ایزو10006 ، ایزو17025 ، ایزو29001 ، ایزو16949 ، ایزو17020 ، ایزو10015 ، ایزو 20121 ، ایزو22716 ، ایزو3632 ، ایزو3834 ، HSE