ایزو 29990

ایزو 29990

خدمات یادگیری برای ارائه دهندگان خدمات ایزو 29990 شرکت هایی در سراسر جهان به عنوان یک کلید موفقیت به اشتراک می گذارند به رسمیت شناخته می شوند. در حال حاضر، آموزش غیر رسمی به عنوان یک سرویس مهم در شرکت ها، محسوب می شوند.

ISO 29990 به دو بخش تقسیم می شود: خدمات یادگیری و مدیریت ارائه دهنده خدمات یادگیری. این اولین استاندارد بین المللی برای ارائه دهندگان یادگیری است که هم معتبر و هم قابل اجرا است.

گواهینامه ایزو 29990 

سیستم های مدیریت  خدمات  یادگیری و آموزش را در پاسخ به نیاز یک مدل عمومی برای تمرین حرفه ای کیفیت و عملکرد ارائه دهندگان سرویس آموزش توسعه داده است. شرکت های CB ممیزی جامعی از ایزو 29990 مطابق با استاندارد و صدور گواهینامه را فراهم می کنند .

هر مرحله از عملیاتشان هم راستا با الزامات سرویس تضمین کیفیت آموزش ایزو صورت پذیرد. یک استاندارد واحد برای ارائه دهندگان خدمات یادگیری، از جمله شرکت ها موسسات فنی و حرفه ای و مراکز یادگیری مادام العمر، در سراسر جهان فراهم می کند.

صدور گواهینامه ایزو مطابق با استاندارد تضمین می کند که طراحی و توسعه و تجربه یادگیری شما هم راستا با الزامات سازمان ایزو می باشد. روند ممیزی و صدور گواهینامه نیز آنالیز شفافی از برنامه خود و یک ابزار ارزشمند برای توسعه موثر به شما ارائه می دهد.

کاهش هزینه : ایزو 29990

با پیروی از الزامات استاندارد ایزو 29990 ، می توان خدمات زائد را از فرآیندهای خود حذف کرد و قادر به آنالیز و تحلیل و برنامه ریزی در مورد الزامات همیشه در حال تغییر صنعت خواهند بود.

با اقدام سریع شما ضرر و زیان بالقوه شهرت را به حداقل برسانید.

 

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی