ایزو 17020

ایزو 17020

ایزو 17020  شامل الزامات برای صلاحیت نهادهای انجام دهنده بازرسی و همچنین بی طرفی و انسجام در فعالیت های بازرسی آنها می باشد .

مشاور ایزو 17020

به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های مشاوره صدور گواهینامه سیستم مدیریت ISO/IEC 17020 در ایران با مشتریانی در بیش از 40 شهر، دانش و تجربه ما از استانداردها بی نظیر است.
ما می دانیم که چگونه از مزایای سیستم مدیریت کیفیت خود به طور کامل استفاده کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که پتانسیل واقعی در سازمان شما آزاد می شود.

تخصص و شایستگی فنی بی‌نظیری را ارائه می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که پروژه صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت  ISO/IEC 17020 شما به سازمان شما ارزش می‌افزاید.

ما مشاوره، آموزش، ممیزی داخلی، ممیزی پیش ارزیابی و تسهیل را در طول ممیزی گواهینامه ISO / IEC 17020 ارائه می دهیم.

دانش خود را به صورت محلی ارائه می دهیم تا بهترین نتایج را برای مشتریان خود به ارمغان بیاوریم و در سفر استانداردسازی، انطباق، رشد، موفقیت و بهبود مستمر آنها شریک شویم.

مراحل بازرسی

شامل طراحی ، بررسی نوع ، بازرسی اولیه، بازرسی در حین کار یا بازبینی می باشد .

در استاندارد ایزو 17020 نهاد بازرسی باید شخصیت حقوقی یا بخش تعیین شده ای از یک شخصیت حقوقی باشد، به طوری که برای کلیه فعالیت های بازرسی خود مسئولیت قانونی داشته باشد 

نهاد بازرسی باید تسهیلات و تجهیزات در دسترس ، مناسب و کافی داشته باشد تا مجاز به اجرای کلیه اقدامات مرتبط با فعالیت های بازرسی به روشی کارآمد و ایمن باشد .

 

الزامات استاندارد اعتباربخشی ایزو 17020 چیست؟

الزامات ISO 17020 در 14 بخش اصلی شامل موارد زیر است:

اداری ، الزامات استقلال، بی طرفی و صداقت ، محرمانه بودن ، سازمان و مدیریت ، سیستم کیفیت ، پرسنل ، امکانات و تجهیزات
روش ها و روش های بازرسی ،رسیدگی به نمونه ها و اقلام بازرسی ، کنترل سوابق ، گزارش های بازرسی و گواهی بازرسی
پیمانکاری فرعی ،شکایات و تجدید نظر ، همکاری با سایر نهادهای بازرسی

الزامات بازرسی

  • نهاد بازرسی باید به طور معمول خود بازرسی های متقبل شده را طبق قرارداد  انجام دهد.

هر گاه نهاد بازرسی بخشی از بازرسی را به پیمانکار فرعی واگذارنماید، باید اطمینان حاصل کرده و بتواند اثبات کند که پیمانکار فرعی صلاحیت انجام فعالیت های مورد نظر را دارد و در صورت کاربرد ، از الزامات مرتبط تصریح شده در این استاندارد یا سایر استانداردهای ارزیابی انطباق مرتبط تبعیت می کند .

  • در استاندارد ایزو 17020  نهاد بازرسی باید  روش های اجرائی  تعریف شده در الزامات که بازرسی باید مطابق آنها انجام شود را به کار گیرد .
  • وجود دستورالعمل های مدون کافی برای طرح ریزی بازرسی و فنون نمونه برداری و بازرسی موردها و نمونه هایی که بایستی بازرسی شوند به طور  انحصاری شناسایی شوند تا از  اشتباه در  شناسایی  جلوگیری شود .
  • نهاد بازرسی باید دارای فرآیندی مدون برای دریافت ، ارزیابی و تصمیم گیری درباره شکایت ها و درخواست های رسیدگی مجدد باشد .
  •  نهاد بازرسی باید یک سیستم مدیریت را ایجاد و برقرار نگه دارد که توانایی دستیابی به اجرای دایمی را داشته باشد .

بازنگری مدیریت

  • در استاندارد ایزو 17020   بازنگری مدیریت باید شامل اطلاعاتی مربوط به موارد زیر باشد :

الف: نتایج ممیزی های داخلی و بیرونی
ب: بازخور از کارفرمایان  و طرف های ذینفع مرتبط با اجرای الزامات این استاندارد ها
پ: وضعیت اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی
ت: اقدامات پیشگیرانه مربوط به بازنگری های قبلی مدیریت
ث: اجرای اهداف
ج: تغییراتی که می تواند بر سیستم مدیریت تاثیر گذارد .
چ: درخواست های رسیدگی مجدد و شکایت ها

خروجی های بازنگری مدیریت

در استاندارد های ایزو 17020  بروندادهای بازنگری مدیریت باید شامل تصمیمات و اقدامات مربوط به موارد زیر باشد :
الف: بهبود اثر بخش سیستم مدیریت و فرآیندهای آن
ب: بهبود در نهاد بازرسی  مربوط به اجرای الزامات این استاندارد
پ: نیازهای مربوط به منابع