ایزو 16817

ایزو 16817

ISO 16817:2017

Building environment design — Indoor environment — Design process for the visual environment

ایزو 16817 سازمان ایزو استاندارد جدیدی را که در بردارنده الزامات زیست محیطی در طراحی نمای درونی ساختمان ها می باشد منتشر کرده است . 
ISO 16817:2017 یک فرآیند طراحی یکپارچه را برای محیط بصری داخلی با کیفیت بالا از جمله جنبه های معماری و مهندسی سیستم های روشنایی و روشنایی روز برای رضایت کاربر، سلامت، رفاه و بهره وری و همچنین عملکرد انرژی و پایداری ساختمان ها فراهم می کند.

مزایا ایزو

به طراحان، سازندگان و قانونگذاران کمک می کند تا : 

از در خدمت گرفتن دانش و هنر در مسیر سلامتی وایمنی ساکنین اطمینان حاصل نمایند .
فرآیند طراحی یکپارچه ای برای اجرای با کیفیت دکوراسیون داخلی ساختمان

با رعایت جنبه های معماری و سازه، شامل روشنایی روز و روشنایی شب

با در نظر داشتن المانهای موثر بر آسایش ساکنین ،

مصرف بهینه انرژی و استحکام و دوام ساختمان فراهم می آورد.
چارچوبی را برای در نظر داشتن عوامل گوناگون در کیفیت شرایط محیط درونی یک ساختمان ایجاد می نماید.

 

 طراحی زیست محیط ساختمان

– زیست محیط درونی

– فرایند طراحی برای زیست محیط درونی نام دارد که به گروه طراحی از طریق ارایه فرایندی به منظور حصول اطمینان

از اینکه الزامات آسودگی به لحاظ دیداری، تاثیرات فیزولوژی نور و مدیریت انرژی و پایداری ساختمان رعایت می شوند کمک می کند.

 

متقاضیان استاندارد ایزو 16817

 شرکت های طراح و سازنده ساختمان
 شرکت های طراح دکوراسیون داخلی

 

داتیس سیستم مشاور مدیران

دانانوونداد