ایزو 16817

ایزو 16817

طراحی محیطی ساختمان – محیط داخلی – فرآیند طراحی برای محیط دیداری : ایزو 16817 سازمان ایزو استاندارد جدیدی را که در بردارنده الزامات زیست محیطی در طراحی نمای درونی ساختمان ها می باشد منتشر کرده است .  و یک فرآیند طراحی یکپارچه را برای محیط بصری داخلی با کیفیت بالا از جمله جنبه های معماری و مهندسی سیستم های روشنایی و روشنایی روز برای رضایت کاربر، سلامت، رفاه و بهره وری و همچنین عملکرد انرژی و پایداری ساختمان ها فراهم می کند.

مبانی ایزو 16817

اصول کلی طراحی محیط بصری داخلی به کارفرمایان و تیم های طراحی این امکان را می دهد که کیفیت مطلوب محیط بصری داخلی را در یک ساختمان پایدار با توجه به اصول فرآیند طراحی ارائه دهند.
نه اصل کلی پایداری (NGPS) در ISO 15392 تعریف شده است. NGPS شامل
– پیشرفت متداوم،
– انصاف،
– تفکر جهانی،
– رویکرد کل نگر،
– مشارکت طرف های ذینفع،
– بررسی طولانی مدت،
– احتیاط و خطر،
– مسئولیت و
– شفافیت.
طراحان ساختمان باید اهداف را بر اساس الزامات، محدودیت ها و شرایط واقعی برای دستیابی، تعریف کنند و هزینه های مالکیت و عملیاتی را در مرحله طراحی یکپارچه کنند.

مزایا ی  ایزو 16817

به طراحان، سازندگان و قانونگذاران کمک می کند تا :  از در خدمت گرفتن دانش و هنر در مسیر سلامتی وایمنی ساکنین اطمینان حاصل نمایند . فرآیند طراحی یکپارچه ای برای اجرای با کیفیت دکوراسیون داخلی ساختمان با رعایت جنبه های معماری و سازه، شامل روشنایی روز و روشنایی شب با در نظر داشتن المانهای موثر بر آسایش ساکنین ،  مصرف بهینه انرژی و استحکام و دوام ساختمان فراهم می آورد.
چارچوبی را برای در نظر داشتن عوامل گوناگون در کیفیت شرایط محیط درونی یک ساختمان ایجاد می نماید.

 

 طراحی زیست محیط ساختمان

– فرایند طراحی برای زیست محیط درونی نام دارد که به گروه طراحی از طریق ارایه فرایندی به منظور حصول اطمینان  از اینکه الزامات آسودگی به لحاظ دیداری، تاثیرات فیزولوژی نور و مدیریت انرژی و پایداری ساختمان رعایت می شوند کمک می کند.

 

متقاضیان استاندارد ایزو 16817

 شرکت های طراح و سازنده ساختمان
 شرکت های طراح دکوراسیون داخلی

 

رفرنس های ایزو 16817

به اسناد زیر به گونه ای در متن ارجاع داده می شود که برخی یا تمام محتوای آنها الزامات این سند را تشکیل می دهد. برای مراجع تاریخ، تنها نسخه ذکر می شود. برای مراجع بدون تاریخ، آخرین ویرایش سند ارجاع شده (شامل هر گونه اصلاحیه) اعمال می شود.
ISO 15686-5، ساختمان ها و دارایی های ساخته شده – برنامه ریزی عمر سرویس – قسمت 5: هزینه یابی چرخه عمر

ISO 26000، راهنمای مسئولیت اجتماعی

 

داتیس سیستم ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ، صدور گواهینامه ایزو و صدور گواهینامه آموزشی  02122621530