FAMI-QS

FAMI-QS

FAMI-QS سیستم مدیریت ایمنی و کیفیت مواد غذایی است و ساختار کلی آن مانند سایر استانداردهای سیستم مدیریت ISO می باشد و می تواند با سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 و سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000 یکپارچه شود.

آخرین ویرایش استاندارد FAMI-QS بر تفکر و رویکرد فرآیندها در معرض ریسک تمرکز دارد. این ویرایش بر کیفیت و ایمنی مواد غذایی استوار است . الزامات نسخه قبلی به موازات استانداردهای ISO دوباره بازنگری شده و در برخی موارد ، الزامات با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار گرفته است . این امر به شرکتها اجازه می دهد تا از سوء تفسیرهای بیشتر جلوگیری کنند ، ضمن اینکه شرکتها را برای اجرای الزامات خاص راهنمایی می کند.
اتحادیه اروپا مقررات غذایی زیادی را برای حفاظت از سلامت مصرف کنندگان ایجاد کرده است.
در چند سال گذشته، مقررات اتحادیه اروپا پیچیده تر شده است، چرا که بسیاری از بحران های ایمنی مواد غذایی به دلیل خوراک حیوانات رخ داده است.
برای اطمینان از انطباق با  قوانین و بهبود ایمنی غذا  ، انجمن تولید کنندگان مواد افزودنی خوراکی اروپا، یک کد صادر کرده است.
استاندارد اروپایی کد FAMI-QS به ایمنی، قانونی بودن و کیفیت غذا  دام  اشاره دارد.
سیستم های  مدیریت  ایمنی و کیفیت غذا ، قابلیت پیگیری ، انطباق قانونی محصول و بسیاری موارد دیگر را پوشش می دهد.

مزایای FAMI-QS

به عنوان کد FAMI-QS توسط مقامات اروپایی مورد تایید قرار گرفته است،گواهینامه بهترین روش برای اثبات انطباق محصولات شما با معیارهای قانونی
به مشتریان است .
افزایش شفافیت برای  مشتریان و ذینفعان دیگر شما
کاهش قابل توجه ک خطر ابتلا به تغذیه حیوانات
کنترل موثر فرآیندهای داخلی
افزایش انگیزه کارکنان با تمرکز برانجام کار خوب

با توجه به شناخت متقابل، از تکرار ممیزی با سایر طرح های خوراک دام:

UFAS (UK)، FEMAS (انگلستان)، OVOCOM GMP (بلژیک) و PDV GMP + (هلند)  اجتناب کنید.