گواهینامه ایزو در صنعت نفت و گاز

گواهینامه ایزو نفت و گاز

گواهینامه ایزو نفت و گاز نیز قابل اجرا است و استانداردهای ISO متعددی وجود دارد که معمولا در این صنعت استفاده می شود.

یکی از شناخته شده ترین استانداردهای ایزو برای صنعت نفت و گاز، ایزو 9001 است که یک استاندارد مدیریت کیفیت است که می تواند برای انواع سازمان ها از جمله سازمان های صنعت نفت و گاز اعمال شود.

 

گواهینامه ایزو 9001

نشان می دهد که یک سازمان یک سیستم مدیریت کیفیت را اجرا کرده است که مطابق با استانداردهای بین المللی است و متعهد به بهبود مستمر است.

سایر استانداردهای ISO که معمولاً در صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:

گواهینامه 14001:

استاندارد مدیریت زیست محیطی است که می تواند به شرکت های فعال در زمبنه نفت و گاز در کاهش  اثرات و پیروی از قوانین زیست محیطی  کمک کند.

گواهینامه  45001 :

استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است که می تواند در عملیات نفت و گاز برای محافظت از کارگران در برابر خطرات اعمال شود.

ISO/TS 29001

این استاندارد مدیریت کیفیت مختص صنعت نفت و گاز است. الزاماتی را برای سازمان ها فراهم می کند تا سیستم مدیریت کیفیت خود را ایجاد، پیاده سازی، حفظ و بهبود مستمر کنند.

گواهینامه ایزو 50001 :

استاندارد مدیریت انرژی است که به شرکت های صنعت نفت و گاز  در کاهش مصرف و افزایش بهره وری انرژی کمک می کند . 

گواهینامه ISO در صنعت نفت و گاز می تواند به شرکت ها در تعهد به کیفیت، ایمنی، مسئولیت زیست محیطی و کارایی انرژی  و رقابت با سایر شرکت ها و بهبود مداوم کمک کند .