گواهینامه آموزشی برندینگ

برندینگ – Branding

(ISO10668)

گواهینامه آموزشی برندینگ

نام تجاری یکی از جنبه های مهم هر کسب و کار، بزرگ یا کوچک، خرده فروشی و B2B است.

یک استراتژی برند موثر به شما  ابزار با ارزشی در بازارهای رقابتی می دهد.

اما دقیقا “نام تجاری” چیست؟

چگونه بر یک کسب و کار کوچک مانند شما تاثیر می گذارد؟

آیا شما در صنعت خود  نوآور هستید؟ یا با تجربه و قابل اطمینان؟

آیا محصول شما قیمت بالاو با کیفیت بالا   یا کم هزینه و با ارزش است؟

شما نمی توانید هر دو را داشته باشید و نمیتوانید همه چیز را برای همه مردم فراهم کنید.

پایه مارک شما لوگوی شما است.

گواهینامه آموزشی برندینگ

تکمیل فرم درخواست

گواهینامه آموزشی