نرم افزار پیاده سازی ایزو

نرم افزار پیاده سازی ایزو چیست؟

چندین راه حل نرم افزار پیاده سازی ISO محبوب در بازار موجود است. در اینجا چند نمونه هستند:

 

Donesafe : نرم افزار پیاده سازی ایزو

یک راه حل نرم افزاری مبتنی بر ابر است که می تواند متناسب با نیازهای استانداردهای مختلف ISO از جمله ISO 9001 سفارشی شود. این نرم افزار ابزارهایی را برای مدیریت اسناد، خطرات، حوادث و ممیزی ها و همچنین ویژگی های تجزیه و تحلیل و گزارش ارائه می دهد.

Intelex : نرم افزار پیاده سازی ایزو

یک راه حل نرم افزاری مبتنی بر ابر است که مجموعه ای از ماژول ها را برای پشتیبانی از پیاده سازی سیستم مدیریت ISO، از جمله ماژول هایی برای کنترل اسناد، اقدامات اصلاحی، ممیزی ها و مدیریت ریسک ارائه می دهد. نرم افزار را می توان مطابق با نیازهای استانداردهای مختلف ISO سفارشی کرد.

 

Master Control : نرم افزار پیاده سازی ایزو

یک راه حل نرم افزاری مبتنی بر وب است که ابزارهایی را برای مدیریت اسناد، آموزش، ممیزی و اقدامات اصلاحی ارائه می دهد. این نرم افزار را می توان برای پشتیبانی از استانداردهای ISO مختلف از جمله ISO 9001 پیکربندی کرد.

 

EtQ: نرم افزار پیاده سازی ایزو

یک راه حل نرم افزاری مبتنی بر ابر است که ماژول هایی را برای کنترل اسناد، اقدامات اصلاحی، ممیزی و مدیریت ریسک ارائه می دهد. این نرم افزار را می توان مطابق با نیازهای استانداردهای مختلف ISO سفارشی کرد و شامل ویژگی هایی مانند گردش کار خودکار و داشبوردهای بلادرنگ است.

 

Qualio :نرم افزار پیاده سازی ایزو

یک راه حل نرم افزاری مبتنی بر ابر است که ابزارهایی برای مدیریت اسناد، آموزش، ممیزی و اقدامات اصلاحی ارائه می دهد. این نرم افزار به طور خاص برای شرکت های علوم زیستی طراحی شده است و می توان آن را برای پشتیبانی از ISO 9001 و سایر استانداردهای ISO پیکربندی کرد.

توجه به این نکته ضروری است که انتخاب نرم افزار پیاده سازی ISO به نیازها و الزامات خاص یک سازمان بستگی دارد. پیشنهاد می‌شود راه‌حل‌های نرم‌افزاری مختلف را ارزیابی کرده و بهترین گزینه را انتخاب کنید که متناسب با نیاز و بودجه سازمان باشد.

 

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW 

دریافت ایزو 9001