ممیزی ایزو

ممیزی ایزو چیست ؟

ممیزی ایزو بدین صورت است که شرکت مدارک کاری خود را به شرکت های CB ارائه می دهد. یک ممیز واجد شرایط به منظور ارزیابی سیستم مدیریت شرکت مطابق با الزامات استاندارد ایزو درخواستی از جانب شرکت در محل حضور پیدا می کند. ممیز معمولاً گزارش و تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت شرکت را مطابق با استاندارد های ایزو ارائه می دهد.

سیستم مدیریت کیفیت ایزو توصیه هایی برای بهبود کیفیت شرکت ارائه می کند که به شرکت کمک میکند که رو به جلو حرکت کند که در نتیجه ، گرفتن استاندارد های بیشتر از سازمان ISO می باشد .

یک اصل اجباری و ضروری در سیستم ISO می باشد. ممیزی ثابت می کند که سیستم شرکت متناسب با هدف اجرا شده است و رو به بهبود و پیشرفت است. و بایستی سالانه انجام شود که شرکت به طور مداوم در مسیر استاندارد باقی بماند. ممیز از طریق ارائه مجموعه ای از نقطه نظرات به صورت مرحله به مرحله به توسعه بهبود سیستم مدیریت شرکت کمک می کند.

مزایای ممیزی ایزو چیست ؟

تعیین کفایت کنترل های داخلی ، بهترین شیوه ها را برای کنترل ها ترویج کنید.
از رعایت سیاست ها و مقررات اطمینان حاصل کنید. شناسایی ناکارآمدی ها و ضایعات عملیاتی. پروژه ها، سیستم ها و فناوری IT را مرور کنید. بینش عینی ارائه دهید.
ارزیابی استفاده کارآمد و مسئولانه از منابع داتیس سیستم مشاور ایزو ، خدمات مشاوره ، ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ، گواهینامه حلال ، گواهی آموزشی ایمنی و … را ارائه میدهد

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی