۱۴ نشانه مذاکره خوب

مذاکره خوب چه ویزگی دارد ؟ 

مذاکره خوب با رعایت موارد زیر صورت می گیرد : 

۱_ بدون داشتن اختیار هرگز پشت میز مذا کره نروند.

شما قبل از رفتن به جلسه بهتر است از مدیر خود اختیار کامل گرفته باشید.

۲_ با کسی مذاکره کند که به اندازه خودش حداقل صاحب اختیار است.
۳_ طرف مقابل و خودش را به گوشه دیوار نبرد بعبارتی راه گریز باشد و همه حرف ها یکجا نزنیم.
۴_ سر میز مذا کره دوراهی عمل نکند نه به دروغ لازم است وش نه به گفتن اطلاعات کامل.
۵_ سوالی را نکند که جواب به ضرر بشنود و این یعنی باخت در جلسه.
۶- راجع به مطلبی که تخصص ندارند بحث نکنند مثلا کوره گازی که ۱۲۵۹ درجه است درحالیکه ۲۵۰۰ بود. حداقل در زمینه

ای بحث کنید که توانایی پاسخگویی کامل داشته باشید.
۷_ از نقش پردازی برای اعضای تیم پرهیز کند این موضوع بسیار مهم است طرف مقابل خود را احمق فرض نکنید انسان ها باهوش تر از این حرفا هستند .

مذاکره خوب

۸_ وعده دور از دسترس ندهد. این موضع باعث میگردد شخصیت و کل مجموعه شما زیر سوال برود اگر مذا کره به نتیجه مطلوب نرسد بهتر از این است که به نتیجه برسد اما نتیجه نهایی باعث عدم رضایت مشتری باشد.
۹_ مذا کره کننده خودش را بدهکار نکند.
۱۰_ مذا کره کننده نباید از فرودگاه مستقیم به میز مذاکره برود.
۱۱_ میز مذا کره را با میز سخنرانی اشتباه نگیرد. میز مذاکره یعنی محلی برای بحث و گفتوگو نه سخنرانی!!!
۱۲_ مذا کره کننده تلفن ی مذاکره نمی کند
۱۳_ مذا کره کننده اگر مریض و بی حال و بی حوصله است سر میز مذاکره نرود.

بهتر است قبل یک جلسه کاری مهم کاملا استراحت کرده باشید و کاملا تمیز و مرتب سر میز مذاکره حاضر شوید.
۱۴_ مذا کره کننده باید بداند مذاکره تعهد آور است و با گفت و گو متفاوت.

شما باید به خوبی بدانید که کوچکترین حرف نابجا یا قولی که نتوانید انرا محقق کنید باعث بد جلوه دادن تیم شما و شخص خود شما میشود.