شش روش برای مدیریت کارمندان

شش روش برای مدیریت کارمندان

مدیریت کارمندان  مدیر خوب مدیری است که انعطاف‌پذیر باشد تا بتواند مطابق شرایط مختلف و خصوصیات اعضای تیم بهترین روش را برای رهبری کارمندانش انتخاب کند.

برای رهبری یک تیم روش‌های مختلف مدیریتی وجود دارد اما بهترین روش مدیریت کدام‌ است؟

منظور از روش‌های مدیریتی خصوصیات و نحوه تصمیم‌گیری است که یک مدیر در رابطه با کارمندان به‌کار می‌گیرد.

انعطاف‌پذیر بودن، بهترین روش مدیریت یک تیم است. مدیر خوب  مطابق شرایط مختلف، بهترین روش را برای کار با کارمندانش انتخاب کند.

مدیریت کارمندان : روش استبدادی

چنین مدیری به تنهایی تصمیم می گیرد .

نتیجه معمولا گروهی است که به خوبی مدیریت شده اند

یا کارمندانی که به خاطر محدودیت های تصمیم گیری ناراضی اند .

مدیریت کارمندان : روش مشاوره ای

ارایه بازخورد همیشه از طرف مدیر تشویق می شود و تصمیم گیری ها همواره با در نظرگرفتن شرایط کارمندان و سازمان انجام می شود .

مدیریت کارمندان : روش متقاعد کننده

چنین مدیری هموراه سعی دارد کارمندانش را مجاب کند که بهترین مجموعه اقدامات صورت گرفته

اما قدرت تصمیم گیری را همواره برای خودش نگه می دارد .

مدیریت کارمندان : روش دموکراتیک

مدلی که ارتباطات زیاد و قوی می طلبد و همه مدیران و کارمندان در تصمیم گیری ها سهیم هستند

مدیریت کارمندان : روش نامنظم

مدل مدیریتی مدرن که به جای فرآیندهای ساختار یافته و آهسته تاکید بیشتری بر سرعت و چالاکی در تصمیم گیری ها دارد .

در این مدل کارمندان بیشترین قدرت تصمیم گیری را دارند .

مدیریت کارمندان : روش عدم مداخله

شیوه غیر رسمی که در آن تصمیم گیری تنها به عهده کارمندان است و بهره وری کمی دارد .