قیمت ایزو

قیمت ایزو چگونه تعیین می شود ؟ 

قیمت ایزو متناسب با درخواست و دیدگاه کارفرما از سیستم مدیریت کیفیت و دریافت گواهینامه متفاوت است. 

هزینه دریافت گواهینامه ایزو بسته به عوامل مختلفی از جمله نوع گواهینامه، اندازه سازمانی که به دنبال صدور گواهینامه است و سازمان صدور گواهینامه مورد استفاده می تواند متفاوت باشد.

نهادهای صدور گواهینامه ایزو سازمان های مستقلی هستند که خدمات صدور گواهینامه را با پرداخت هزینه ارائه می کنند. هزینه های دریافت شده توسط این نهادها بسته به دامنه و پیچیدگی فرآیند صدور گواهینامه و همچنین سطح خدمات ارائه شده می تواند متفاوت باشد.

به عنوان یک تخمین، هزینه دریافت گواهینامه ایزو 9001  برای یک کسب و کار کوچک می تواند از یک میلیون تومان  تا 10 میلیون تومان متغیر باشد، در حالی که سازمان های بزرگتر ممکن است تا 100 میلیون تومان  یا بیشتر برای این گواهی بپردازند. با این حال، این هزینه ها ممکن است بسته به نهاد صدور گواهینامه و الزامات خاص سازمانی که به دنبال صدور گواهینامه است، بسیار متفاوت باشد. بهتر است با چند نهاد صدور گواهینامه ایزو مختلف تماس بگیرید تا برای شرایط خاص خود پیشنهاد قیمت دریافت کنید.

قیمت واقعی وابسته ست به اندازه و پیچیدگی شرکت شما و آنچه شما خواهانش هستید . همچنین به خدماتی که نیاز دارید . به طور کلی مبنای اعلام قیمت  کیفیت خدمات کارشناسی مشاور و مدت زمانی که به شرکت شما اختصاص می دهد  می باشد . 

 

هزینه آموزش ایزو

آموزش الزامات استاندارد های سیستم مدیریت و آموزش روش ممیزی داخلی سیستم در قالب پروژه مشاوره ایزو و یا به صورت جداگانه طی دوره های آموزشی

1 الی 3 روزه برای آشنایی و بروزرسانی اطلاعات پرسنل در شرکت های متعهد به استاندارد های سیستم مدیریت الزامی ست .

هزینه آموزش ایزو به صورت نفر روز محاسبه و اعلام می گردد.

قیمت ایزو  به همراه مستندات و آموزش 

درپایین ترین سطح شما میتوانید  مستندات ایزو روبه قیمت پایین خریداری کنید .

این روش شما رو بایه سری مدارک متنی عمومی مواجه می کند که بایستی ویرایش شود ( جاهای خالی رو پرکنید) تا نشون بده که عملکرد شرکت شما رو پوشش می دهد .

ولیکن شما همچنان نیاز به آموزش کارکنان ، مدیریت و ممیزهای داخلی خود دارید . این آموزش می تواند به صورت آنلاین باهزینه های چند صد هزارتومانی انجام شود .

که این دوره های آنلاین خیلی عمومی هست و در نتیجه ارزشی برای کسب و کار شما ندارد .

برخی از عواملی که می تواند بر قیمت ایزو  تاثیر بگذارد چیست؟

عوامل متعددی وجود دارد که می تواند بر هزینه گواهینامه ایزو تأثیر بگذارد، از جمله:

نوع گواهینامه:

استانداردهای مختلف ISO حوزه های مختلف سیستم مدیریت یک سازمان مانند کیفیت، محیط زیست، بهداشت و ایمنی شغلی، امنیت اطلاعات و غیره را پوشش می دهد. هزینه صدور گواهی ممکن است بسته به استاندارد خاصی که برای آن درخواست می شود متفاوت باشد.

اندازه و پیچیدگی سازمان:

هزینه صدور گواهینامه ممکن است به اندازه و پیچیدگی سازمان از جمله تعداد کارکنان، تعداد مکان ها و پیچیدگی سیستم مدیریت بستگی داشته باشد.

سازمان صدور گواهینامه:

هزینه های دریافت شده توسط نهادهای صدور گواهینامه مختلف ممکن است بسته به سطح خدمات ارائه شده، تجربه و شهرت سازمان صدور گواهینامه و موقعیت جغرافیایی سازمان متفاوت باشد.

سطح آمادگی مورد نیاز:

هزینه صدور گواهینامه ممکن است به سطح آمادگی مورد نیاز سازمان برای برآورده کردن الزامات گواهینامه نیز بستگی داشته باشد. این ممکن است شامل انجام ممیزی داخلی، ایجاد رویه ها و فرآیندها و ارائه آموزش به کارکنان باشد.

صدور گواهینامه مجدد:

سازمان ها برای حفظ گواهینامه ایزو خود باید ممیزی های دوره ای گواهی مجدد را انجام دهند. هزینه صدور گواهینامه مجدد ممکن است کمتر از گواهینامه اولیه باشد، اما هنوز هم عاملی است که باید در نظر گرفته شود.

توجه به این نکته مهم است که هزینه صدور گواهینامه نباید تنها عاملی باشد که هنگام تصمیم گیری برای پیگیری صدور گواهینامه ISO در نظر گرفته می شود. مزایای گواهی ISO، مانند بهبود کیفیت، افزایش کارایی و افزایش اعتماد مشتری، می تواند در دراز مدت بسیار بیشتر از هزینه ها باشد.

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی