دلالی ایزو

چرا نباید از طریق واسطه ها ( ثبت شرکت ها و …)  برای  دریافت گواهینامه ایزو اقدام کنید؟

 دلالی گواهینامه ایزو ممکن است بهترین روش برای دریافت گواهینامه ایزو معتبر نباشد برخی دلایل آن عبارتند از :

دلالی گواهینامه ایزو : عدم آگاهی و دانش  :

دلالی گواهینامه ایزو ممکن است واسطه ها از سطح تخصص و دانش یکسانی با یک نهاد صدور گواهینامه برخوردار نباشند. این می تواند منجر به سوء تفاهم، خطا و تاخیر در فرآیند صدور گواهینامه ایزو شود که در نهایت می تواند منجر به از دست دادن کنترل بر روند صدور گواهینامه iso شود.

دلالی گواهینامه ایزو : هزینه بالاتر:

واسطه ها  ممکن است  هزینه های اضافی را به فرآیند صدور گواهینامه ایزو اضافه کنند که می تواند هزینه کلی دریافت گواهینامه ISO را افزایش دهد. این می تواند توجیه هزینه صدور گواهینامه ایزو را برای کسب و کارها دشوارتر کند، به خصوص  برای کسب و کارهای کوچک .

دلالی گواهینامه :  ایزو نامعتبر :

واسطه ها  به اندازه یک نهاد صدور گواهینامه ایزو از اقدامات کنترل کیفیت برخوردار نیستند و برای کسب سود بیشتر عمدتا با مراجع جعلی و فاقد اعتبار همکاری دارند .

این می تواند منجر به خدمات صدور گواهینامه ایزو با کیفیت پایین تر شود که در نهایت می تواند بر اعتبار و قابلیت اطمینان گواهینامه ایزو تأثیر بگذارد.

محدودیت در اخذ گواهینامه ایزو :

واسطه ها  ممکن است فقط بتوانند برای استانداردهای ISO خاصی گواهی ارائه دهند که می تواند دامنه فرآیند صدور گواهینامه ایزو را محدود کند. این می تواند برای مشاغلی که نیاز به گواهی استانداردهای متعدد دارند مشکل ساز باشد.

به طور کلی توصیه می شود که کسب و کارها برای دریافت گواهینامه ایزو مستقیماً از طریق یک موسسه معتبر گواهی که دارای تخصص، دانش و تجربه لازم ب است، اقدام کنند.

 

DNW مرجع معتبر بین المللی ممیزی و صدورگواهینامه ایزو  دریافت ایزو 9001