ایزو 3166

ایزو 3166

ایزو 3166 استانداردی بین المللی در خصوص کد کشورها برای تقسیم بندی آنها است. هدف از استاندارد ایزو 3166 تعریف کدهای شناخته شده بین المللی است که از حروف و عدد تشکیل شده اند و زمانی که به کشورها و تقسیماتشان مراجعه می کنیم می توانیم از آن استفاده کنیم.

استفاده از این کدها، باعث صرفه جویی در زمان و اشتباهات کمتر به جای استفاده از نام کشورها  می شود.( با توجه به زبان مورد نظر تغییر خواهند کرد) این کدها ترکیبی از حروف و یا اعدادی هستند که در کل جهان قابل درک هستند. به عنوان مثال: تمام سازمانهای پستی ملی در سراسر جهان نامه های بین المللی را از طریق کد کشور مربوطه تبادل می کنند.

نام سیستم دامنه اینترنتی کشورها نیز دارای کدی تعریف شده می باشند. مانند کشور فرانسه .fr  – استرالیا .au علاوه بر این ، در فرم های گذرنامه، کدی که برای ملیت کاربر استفاده می شود و یا زمانی که می خواهیم پولی را از یک بانک به بانک کشور  دیگر انتقال دهیم راه شناسایی کشورها از طریق همین کدها می باشد.

در حال حاضر کدهای موجود در ایزو 3166 در بسترهای نرم افزاری قابل دسترس هستند. این اطلاعات بر روی  OBP همیشه به روز هستند و افراد می توانند برای اطلاع از تغییرات جدید ثبت نام کنند تا در صورت تغییرات به آنها اطلاع داده شود.

 

ایزو 3166 دارای سه بخش است :

کد های کشورها

کد های زیر مجموعه ها

کدهای که قبلا برای کشورها مورد استفاده بود اما در حال حاضر تغییر پیدا کرده اند .