ایزو نان

 ایزو نان چیست

ایزو نان به معنی استانداردهای سیستم مدیریت تدوین شده و مناسب برای صنعت نان است .  گواهینامه های  ایزو یی برای  مدیریت ایمنی مواد غذایی (FSMS) بر اساس استاندارد ISO 22000  تدوین شده است  که می تواند برای مجموعه های  تولید نان قابل اجرا باشد.

ISO 22000 :ایزو نان

استاندارد FSMS است که الزاماتی را  برای ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود مستمر یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی در سازمان فراهم می کند. این استاندارد تمامی جنبه های زنجیره تامین مواد غذایی از جمله فرآوری مواد غذایی، بسته بندی، ذخیره سازی، توزیع و خرده فروشی را پوشش می دهد.

اگر نانوایی تولید کننده نان بخواهد گواهینامه ISO 22000 را دریافت کند، باید نشان دهد که سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی موثری را که مطابق با الزامات استاندارد است، پیاده سازی و حفظ کرده است.

فرآیند صدور گواهینامه ایزو نان

معمولاً شامل ارزیابی سیستم مدیریت نانوایی، از جمله سیاست‌ها، رویه‌ها و کنترل‌های مربوط به ایمنی مواد غذایی است.

علاوه بر ایزو 22000، استانداردها و گواهینامه های ایمنی مواد غذایی دیگری نیز وجود دارد که نانوایی ها می توانند دریافت کنند، مانند استاندارد جهانی ایمنی مواد غذایی کنسرسیوم خرده فروشی بریتانیا (BRC)، غذای با کیفیت ایمن (SQF) و FSSC 22000. الزامات مشابهی برای FSMS  توسط ذینفعان صنایع غذایی در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است.

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی  

دریافت ایزو 9001