ایزو آموزشگاه

ایزو آموزشگاه

ایزو آموزشگاه موسسات آموزشی می توانند گواهینامه ISO را با پیاده سازی و حفظ یک سیستم مدیریتی که الزامات استاندارد ISO مربوطه را برآورده می کند و سپس انجام ممیزی صدور گواهینامه توسط یک نهاد گواهی معتبر دریافت کنند.

علاوه بر این آموزشگاه ها می توانند با ارائه گواهینامه آموزشی به هنرجوها و دانش پذیران خود  از طریق شرکت های صدورگواهینامه معتبر به اعتبار دوره های خود بیافزایند . 

داتیس سیستم امکان ارائه گواهینامه آموزشی برای دوره های کوتاه مدت غیرپزشکی را از طریق شرکت های صدورگواهینامه همکار ( DNW ، QAL, ..)  فراهم ساخته است .

برخی از متداول ترین گواهینامه های ISO برای موسسات آموزشی  عبارتند از:

ایزو 9001 : ایزو آموزشگاه 

دریافت ایزو 9001

(سیستم مدیریت کیفیت)

ایزو 14001 : ایزو آموزشگاه 

(سیستم مدیریت زیست محیطی)

 ایزو 27001: 

(سیستم مدیریت امنیت اطلاعات)

ایزو 45001 : 

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

دریافت گواهینامه ISO می تواند تعهد یک موسسه آموزشی  را به کیفیت، مسئولیت زیست محیطی، امنیت اطلاعات، یا بهداشت و ایمنی شغلی، بسته به استانداردی که دنبال می شود، نشان دهد. همچنین می تواند شهرت یک موسسه آموزشی را افزایش دهد، فرآیندهای آن را بهبود بخشد و رقابت پذیری آن را افزایش دهد.

 

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW