اعتبار گواهینامه ایزو

شرکت صدور گواهینامه ایزو چگونه و از کجا برای صدورگواهینامه مجوز و اعتبار می گیرد ؟

اعتبار گواهینامه ایزو چیست : صدور گواهینامه ایزو فرآیندی است که طی آن یک نهاد صدور گواهینامه ایزو که به عنوان یک ثبت کننده نیز شناخته می شود، تأیید می کند که سیستم مدیریت یک سازمان الزامات یک استاندارد خاص ISO را برآورده می کند. ISO (سازمان بین المللی استاندارد) یک سازمان غیردولتی است که استانداردهای بین المللی را برای صنایع و بخش های مختلف توسعه و منتشر می کند.

اخذ ایزو اجباری نیست، اما می تواند مزایای متعددی مانند افزایش اعتماد مشتری، بهبود کارایی و دسترسی به بازارهای جدید را برای سازمان ها فراهم کند. فرآیند صدور گواهینامه ایزو معمولاً شامل یک ارزیابی اولیه از سیستم مدیریت سازمان است و پس از آن ممیزی های نظارتی منظم برای اطمینان از انطباق مداوم انجام می شود.

اعتبار گواهینامه  ایزو به رسمیت شناختن  این موضوع است که یک سازمان توسط یک نهاد گواهی معتبر ارزیابی شده و مطابقت با استاندارد(های ISO) مربوطه را نشان داده است. نهادهای تایید صلاحیت، همچنین به عنوان نهادهای گواهی یا ثبت کننده شناخته می شوند، سازمان های مستقلی هستند که مجاز به ارزیابی و تایید سازمان ها بر اساس استانداردهای خاص ISO هستند.

به طور خلاصه، اخذ ایزو  تأیید این موضوع است که سیستم مدیریت یک سازمان الزامات یک استاندارد ISO خاص را برآورده می کند، در حالی که اعتبارسنجی فرآیند تأیید صلاحیت و بی طرفی نهاد صدور گواهینامه ایزو  ارائه دهنده گواهی است .

آیا می توان به صورت آنلاین اعتبار گواهینامه ایزو را چک کرد ؟ 

بله، چند منبع آنلاین وجود دارد که می توان از آنها برای تأیید صحت گواهینامه ISO استفاده کرد:
انجمن بین المللی اعتباربخشی (IAF) فهرستی از نهادهای صدور گواهینامه ایزو معتبر در سراسر جهان را ارائه می دهد. می‌توانید مرجع صدور گواهینامه ایزو که گواهی را صادر کرده است جستجو کنید و وضعیت اعتبار آن را در وب‌سایت IAF  تأیید کنید.

مؤسسه استانداردهای ملی آمریکا (ANSI)

 

فهرستی از نهادهای صدور گواهینامه iso معتبر در ایالات متحده ارائه می دهد. می توانید مرجع صدور گواهینامه ایزو که گواهی را صادر کرده است جستجو کنید و وضعیت اعتبار آن را در وب سایت ANSI  تأیید کنید.

خدمات اعتباربخشی بریتانیا (UKAS)

فهرستی از نهادهای صدور گواهینامه iso معتبر در بریتانیا را ارائه می دهد. می توانید مرجع صدور گواهینامه ایزو که گواهی را صادر کرده است جستجو کنید و وضعیت اعتبار آن را در وب سایت UKAS  تأیید کنید.
ASCB مخفف انجمن آمریکایی نهادهای صدور گواهینامه ایزو است.

یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در ایالات متحده است که خدمات اعتباربخشی را به نهادهای صدور گواهینامه iso در سراسر جهان ارائه می دهد.
ASCB عضو مجمع بین المللی اعتباربخشی (IAF) است که یک انجمن جهانی از نهادهای اعتباربخشی و سایر سازمان هایی است که در فعالیت های ارزیابی انطباق دخیل هستند.

به عنوان یکی از اعضای IAF، ASCB به دلیل توانایی خود در ارائه خدمات اعتباربخشی به نهادهای صدور گواهینامه ایزو که الزامات ISO/IEC 17021 را برآورده می کند، که استانداردی برای اعتباربخشی نهادهای صدور گواهینامه ایزو برای سیستم های مدیریت است، شناخته شده است.
ASCB خدمات اعتباربخشی را برای طیف گسترده ای از برنامه های صدور گواهینامه، از جمله ISO 9001 (مدیریت کیفیت)، ISO 14001 (مدیریت زیست محیطی)، ISO 22000 (مدیریت ایمنی مواد غذایی) و ISO 27001 (مدیریت امنیت اطلاعات) و غیره ارائه می دهد.

نهادهای صدور گواهینامه ایزو که توسط ASCB معتبر هستند به دلیل صلاحیت و اعتبار خود در صدور گواهینامه سیستم های مدیریت شناخته می شوند.

سازمان بین المللی استاندارد ایزو  (ISO)

فهرستی از نهادهای صدور گواهینامه ایزو معتبر برای هر استاندارد ISO را در وب سایت خود ارائه می دهد. می توانید مرجع صدور گواهینامه ایزو را که گواهی را صادر کرده است جستجو کنید و وضعیت اعتبار آن را در وب سایت ISO  تأیید کنید.

توجه به این نکته مهم است که تأیید گواهینامه ISO باید همیشه با تماس مستقیم با سازمان صدور گواهینامه یا با استفاده از یک منبع آنلاین رسمی انجام شود، زیرا وب سایت های تقلبی و سایر کلاهبرداری ها وجود دارد که می تواند منجر به مشکلات بیشتر شود.