گواهینامه IMS

گواهینامه IMS سیستم، ارتباط بین اجزا برای رسیدن به یک هدف است .

این اجزا شامل ، سازمان منابع و فرآیند هاست.سیستم مدیریت یکپارچه IMS اشخاص تجهیزات و فرهنگ همانند سیاستهای کاری مستند و تجربیات بخشی از سیستم هستند .

سیستم مدیریت یکپارچه IMS سیستمی ست که تمام اجزای یک کسب و کار را برای رسیدن به هدف و ماموریت یکپارچه منسجم می سازد .

هرچیزی که بر بیزنس موثر است باید بخشی از سیستم مدیریت یکپارچه باشد. سیستم IMS تمامی سیستم هایی که بر کیفیت تمرکز دارند را یکپارچه می سازد . سلامت و ایمنی، محیط زیست ، کارکنان، مالی، امنیت و غیره. این به آن معنی ست تمام فرایندها و اسنادی که آنهارا تشریح می کند یکپارچه خواهند شد .

چه چیز یکپارچه نیست؟
برای یکپارچه سازی برخی چیزها تنها قراردادن آنها کنار سایر جزئیات نیست بلکه بایستی برای کامل ساختن سایر اجزا به صورت یک مجموعه استفاده شوند .

بنابراین، قراردادن یک سیستم مالی، سیستم کیفیت و سیستم زیست محیطی در یک پکیج روش ها و خط مشی ها، یک سیستم مدیریت یکپارچه IMS محسوب نمیشود.

یک بسته نرم افزاری که مستندات کیفیت، ایمنی و زیست محیطی را اداره می کند، یکپارچه نیست.

ایجاد نظم، به عنوان مثال، قراردادن مدیر کیفیت، مدیر ایمنی ، مدیر محیط زیست دریک بخش، یکپارچه سازی نیست.

هیچکدام یکپارچه نیستند جز، کیفیت، بهداشت، ایمنی، و محیط زیست یک سیستم مدیریت یکپارچه IMS می باشد که به عنوان تنها یک سیستم در هر کسب و کار ی قابل اجرا است.

 

گواهینامه IMS

گواهینامه IMS ( مدرک IMS ) یک خواسته باب شده دربین متقاضیان گواهینامه های ایزو میباشد.

عنوان گواهینامه IMS فقط یک اصطلاح هست و ماهیت فیزیکی ندارد.

IMS مخفف عبارت Integrated management system بمعنای سیستم مدیریت یکپارچه می باشد.

مجموعه ای که سه استاندارد ISO9001 و ISO14001 وOHSAS 18001 راهم زمان باهم پیاده سازی و اجرا نماید و سه گواهینامه ISO9001 ، گواهینامه ISO14001 و گواهینامه OHSAS 18001 رااخذ نماید،

اصطلاحاً گفته میشودکه مجموعه مذکور گواهینامه IMS دارد.

نحوه اخذ گواهینامه IMS

نحوه اخذ گواهینامه IMS ، شرایط دریافت گواهینامه IMS و مراحل دریافت گواهینامه IMS دقیقاً همان شرایط و مراحل اخذ گواهی نامه ISO9001 ، گواهی نامه ISO14001 ، گواهینامه OHSAS 18001 می باشد .

دلیل اینکه سه استاندارد ایزو9001 و ایزو14001 و اوهساس 18001باهم گواهی نامه IMS میشوند ، وجود اشتراکات زیاددر فرآیندهای هریک ازاستانداردهای مربوطه است.

فرآیندهای مشترک
وجود بسیاری فرآیندهای مشترک بین سه استاندارد ایزو 9001، ایزو 14001 و Ohsas 18001 باعث شده تاعنوان IMS شکل بگیرد.

همچنین علاوه براشتراکات بین آنها ، پرکاربرد بودن سه گواهینامه ایزو9001 و گواهینامه ایزو14001 و گواهینامه 18001 میباشد.

برای همین اکثر مجموعه های متقاضی بدنبال گواهینامه IMS هستند.

پس میتوان نتیجه گرفت عبارت IMS و گواهینامه IMS فقط یک اصطلاح بوده و گواهینامه ایی تحت عنوان گواهینامه IMS وجود ندارد.

هرچند که بعضی ازمراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو بمنظور جلب نظر و جذب مشتریان بیشتر ، گواهینامه ایی تحت عنوان گواهینامه IMS صادر میکنند.

اما این گواهینامه ازنظر سازمان استاندارد جهانی و ازنظر مراجع اعتباردهی مطرح غیر قابل اعتبار میباشد.

برای دریافت گواهینامه IMS فقط کافیست گواهینامه ISO9001 و گواهینامه ISO14001 و گواهینامه OHSAS18001 رادریافت نمایید.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی داتیس سیستم به عنوان بزرگترین مرجع مشاوره و اطلاع رسانی ومورد تایید ، در جهت هدف اطلاع رسانی خود آمادگی دارد کلیه اطلاعات تکمیلی درمورد نحوه اخذ گواهینامه IMS ،

شرایط اخذ مدرک IMS و مراحل اخذ مدرک IMS رابه صورت رایگان دراختیار متقاضیان گرفتن , گواهینامه IMS قرار می دهد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در موارد مطروحه در متن زیر عنوان های زیر را کلیک بفرمایید.

ایزو ISO چیست؟
گواهینامه ایزو9001 ( گواهینامه ISO9001 )

گواهینامه ایزو14001 ( گواهینامه ISO14001 )

گواهینامه ایزو 45001 ( گواهینامه ISO45001 )

گواهینامه HSE-MS ( مدرک HSE-MS )

 

سازمان استاندارد جهانی ایزو

گاهی اوقات کلمه “سیستم” حذف می شود، در نتیجه عنوان یکپارچه از سیستم مدیریت تغییر می کند.

مدیریت یکپارچه مفهومی است که بوسیله آن، مدیریت کاربردی ای که در طول یک سازمان پراکنده است را هر یک از مدیران بخشی از این طیف را اداره می کنند.

به عنوان مثال، یک مدیر تولید باید برنامه ریزی، تولید، ایمنی، پرسنل، کیفیت، محیط زیست، امور مالی و … را اداره کند.

داشتن مدیریت یک سازمان می تواند یکی از مهمترین وظایف مالیاتی باشد.

عملیات های مختلفی برای کنترل و نظارت بر همه آن در هر نقطه ای از زمان بسیار دشوار است.

شما واقعا نمی توانید در مورد هر یک از آنها تمرکز کنید مگر اینکه یک سیستم مدیریت یکپارچه داشته باشید که به شما کمک می کند این کار را انجام دهید.

داشتن چنین سیستمی به معنای توانایی نظارت بر تمام فرآیندهای سازمان شما در یک چارچوب است.

صدور گواهینامه از این نوع به شما کمک می کند تا سازمان را به عنوان یک تابع واحد تشخیص دهید و در یک فرآیند واحد برای یک هدف واحد کار کنید.

داشتن مدیریت یک سازمان می تواند یکی از مهمترین وظایف مالیاتی باشد. عملیات های مختلفی برای کنترل و نظارت بر همه آن در هر نقطه ای از زمان بسیار دشوار است. شما واقعا نمی توانید در مورد هر یک از آنها تمرکز کنید مگر اینکه یک سیستم مدیریت یکپارچه داشته باشید که به شما کمک می کند این کار را انجام دهید.

داشتن چنین استانداردهای به این معنی است که قادر به نظارت بر تمام فرآیندهای سازمان شما تحت یک چارچوب است.

داشتن مدیریت یک سازمان می تواند یکی از مهمترین وظایف مالیاتی باشد.
عملیات های مختلفی برای کنترل و نظارتبر همه آن در هر نقطه ای از زمان بسیار دشوار است.
شما واقعا نمی توانید در مورد هر یک از آنها تمرکز کنید مگر اینکه یک سیستم مدیریت یکپارچه داشته باشید که به شما کمک می کند این کار را انجام دهید.
داشتن چنین سیستمی بهمعنای توانایی نظارت بر تمام فرآیندهای سازمان شما در یک چارچوب است.
صدور گواهینامه از این نوع به شما کمک می کند تا سازمان را به عنوان یک تابع واحد تشخیص دهید و در یک فرآیند واحد برای یک هدف واحد کار کنید.

در داتیس سیستم ، امروزه نیاز به یک سیستم مدیریت یکپارچه را درک می کنیم.

این بدان معنی است که قادر به نظارت بر جزئیات دقیقه است که در غیر این صورت ممکن نخواهد بود.

برنامه ریزی یک سیستم برای دستیابی به یک هدف خاص در هر کسب و کار بسیار مهم است.

هنگامی که شما چنین گواهینامه دارید، شما باید یک دید کلی از شرایط عملیات سازمان و چگونگی عملکرد آن داشته باشید.
از آنجا که شما کنترل IMS را دارید، می توانید کارایی کلی سازمان را نیز کنترل کنید. این بدان معنی است که سودآوری بهتر و بازده سرمایه گذاری بهتر است.

برای دستیابی به چنین صدور گواهینامه، داتیس سیستم تنظیمات فعلی شما را ارزیابی می کند و تغییرات را در برنامه های موجود توصیه می کند.
لازم است فرآیندهای متفاوتی را شامل شود و حتی مستند سازی عملیات های مختلف ازآنجایی که هدف شما بهبود بهره وری کلی سیستم است، ضروری است. این به شما وقت و پول با ارزش را صرفه جویی خواهد کرد.

هنگامی که این تغییرات اعمال می شود، ما IMS را ارزیابی می کنیم و به سمت صدور گواهینامه ادامه می دهیم.

این صدور گواهینامه برای مدت سه سال معتبر است و پس از آن بازرسی در IMS باید انجام شود.

داشتن گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه، اگر شما به دنبال جذب سازمان خود به سطح بعدی بهره وری باشید، لازم است.

داشتن مدیریت یک سازمان می تواند یکی از مهمترین وظایف مالیاتی باشد.

عملیات های مختلفی برای کنترل و نظارت بر همه آن در هر نقطه ای از زمان بسیار دشوار است.
شما واقعا نمی توانید در مورد هر یک از آنها تمرکز کنیدمگر اینکه یک سیستم مدیریت یکپارچه داشته باشید که به شما کمک می کند این کار را انجام دهید.
داشتن چنین استانداردهای به این معنی است که قادر به نظارت بر تمام فرآیندهای سازمان شما تحت یک چارچوب است.
در داتیس سیستم ، امروزه نیاز به یک سیستم مدیریت یکپارچه را درک می کنیم.

سیستم ims چیست ؟

یک سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) ترکیبی از تمام اجزای مرتبط یک کسب و کار را به یک سیستم برای مدیریت و عملیات آسان تر می دهد.

سیستم های مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی اغلب به عنوان IMS ادغام و مدیریت می شوند.

این سیستم ها سیستم های جداگانه ای نیستند که بعدها به هم پیوند داده می شوند، بلکه با ارتباطات یکپارچه می شوند تا فرآیندهای مشابه به صورت یکپارچه مدیریت و بدون تکثیر اجرا شوند.

به عنوان بخشی از به دست آوردن گواهینامه ایزو، مهم است که یک سیستم مدیریت کیفیت خوب داشته باشید که نه تنها استانداردها را برآورده می کند، بلکه همچنین فرایندهای تجاری را بهبود می بخشد.

ریسک نکنید
ما در یک دنیای فزاینده ناشناخته زندگی می کنیم و کسب و کارهای ما در معرض تغییرات سریع و گاهی اوقات رادیکال قرار دارند.

صدور گواهینامه نمی تواند این مشکلات را از بین ببرد اما می تواند به ایجاد یک فرهنگ و محیطی که در آن عدم اطمینان می تواند بهتر مدیریت شود کمک کند.

اگر سیستم مدیریت شما در زمینه های ذیل مورد توجه قرار گیرد، شما در موقعیت بسیار خوبی برای مقاومت در برابر شوک های بازار و سیاست خواهید بود.

انجام آنچه شما می گویید انجام می دهید؛
ارائه وضوح در اهداف سازمانی و نتایج مورد نیاز؛
رهبری قوی؛
رضایت مشتری؛
پیشرفت مداوم؛
و انطباق با مقررات و مقررات موجود.

ساختار HSL

ساختار سطح بالا (HSL) برای استانداردهای کیفیت، محیط زیست و ایمنی تعیین می کند که چه چیزی باید پوشش . داده شود و این در تمام استانداردها سازگار باشد (یا یک بار استاندارد ایمنی ISO 45001 در سال 2017 معرفی شود).

همانطور که می بینید هیچ چیز در اینجا وجود ندارد که انتظار نداشته باشید در یک شرکت به خوبی مدیریت کنید. ما سعی کردیم یک توصیف ساده از الزامات هر گروه را ارائه دهیم.

این توصیف ها اعمال می شود که آیا این سیستم QMS، EMS، ای ام اس یا سیستم مدیریت کامل است، گرچه تمرکز اصلی عمدتا بر الزامات ISO 9001: 2015 است.

ارزش صدور گواهینامه

برای ایجاد دنیایی که در آن مصرف کنندگان دارای دسترسی قابل اعتماد به کسب و کار هستند .

به عنوان صادرکننده گواهینامه ایزو، آنها به شما کمک می کنند با میلیون ها نفر از خریداران که از کیفیت و استانداردهای تطبیق شما قدردانی می کنند، ارتباط برقرار کنید، بنابراین می توانید ارزش صدور گواهینامه خود را به حداکثر برسانید.

کالاها و خدمات خود را از شرکت های دارای گواهینامه ایزو تهیه کنید.

مزایا
چندین دلیل خوب برای یکپارچه سازی وجود دارد:

کاهش تکرار و در نتیجه کاهش هزینه ها
کاهش خطرات و افزایش سوددهی
تعادل اهداف متناقض
از بین بردن مسئولیت ها و روابط متضاد
انتشار سیستم قدرتی
تمرکز بر روی اهداف کسب و کار
رسمی کردن سیتم های غیر رسمی
بهینه سازی
ایجاد ثبات
بهبود ارتباطات
تسهیل آموزش و توسعه

فشار
فشار برای یکپارچه سازی سیستم مدیریت یک شرکت، باید از درون شرکت باشد.

خیلی تردیدبرانگیز است که مشتریان درخواست سیستم مدیریت یکپارچه IMS را داشته باشند،

زیرا هیچ استاندارد ملی و یا بین المللی برای سیستم های مدیریت یکپارچه وجود ندارد.

 

گواهینامه IMS

سیستم چگونه باید یکپارچه شود؟

روش های مختلفی وجود دارد که بسته به موقعیت سازمان می توان انجام شود.

تغییر
اگر یک سازمان، دارای گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت باشد، می تواند بر اساس آن، شرکت را ، با اضافه کردن

پروسه های لازم برای تهیه کردن بهداشت، محیط زیست، ایمنی و سایر الزامات استاندارد های سیستم مدیریت بسازد.

همه سیستم ها باید مراحل زیر را به اشتراک بگذارند:

کنترل و توسعه مستندات

آموزش

ممیزی داخلی

بررسی مدیریت

اقدام اصلاحی

اقدام پیشگیرانه

چند نکته مهم دیگری وجود دارد:

ارزیابی ریسک
– خطرات ایمنی، اثرات زیست محیطی و روند شکست . داشتن یک رویکرد متداول مقایسه خطرات در بخش های مختلف کسب و کار آسان تر خواهد کرد.

مدیریت مقررات
–پوششی برای جذب مقررات بهداشت، ایمنی

– امنیت و غیره و تجزیه و تحلیل انها از تاثیرات است.

مدیریت برنامه
– تمرکز بر برنامه های بهبودسازی ویژه مانند پیشرفت ایمنی، محیط زیست و امنیت

آگاهی عمومی

– جنبه های اطلاع رسانی سلامت، ایمنی و محیط زیست رسیدگی یکپارچگی ، اضافه کردن شیوه های جدید را در فرآیندهای موجود با خود به همراه می آورد ، از این رو اصلاح مستندات برای پوشش بهداشت، ایمنی و … را در بردارد.

گواهینامه IMS

سیستم های یکپارچه گواهینامه IMS
اگر یک سازمان دارای بیش از یک سیستم رسمی – به عنوان مثال یک سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی می توان دو سیستم را ادغام کرد و اقدام به یکپارچه سازی کرد به عنوان شروع کار رسمی خودبا این روش ، سازمان می تواند مستندات را یکپارچه کند که از طریق همان روند حمایت می شود.

با این حال، دو سیستم جداگانه با قی می مانند، مگر اینکه بر چسب حذف را داشته باشند و کیفیت و ایمنی و محیط زیست درسطح جزئی جدا نمی شوند.

گواهینامه IMS

رویکرد مهندسی سیستم
خواه یک سازمان دارای یک سیستم رسمی باشد یا نه، می توان رویکرد مهندسی سیستم را به توسعه سیستم مدیریت تعمیم داد.

گواهینامه IMS

به عنوان مثال، طراحی یک سیستم از بالا به پایین برای تحقق یک هدف خاص این رویکرد، با نگاه کردن به کسب و کار به عنوان یک کل ، باعث سازماندهی هدف ، ماموریت و فرآیندهای اصلی که در نهایت رسیدن به این ماموریت می باشد، کمک می کند.

#iguru_soc_icon_wrap_616cc8d8f38e4 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_616cc8d8f38e4 a:hover{ background: transparent; border-color: #ffcb00; }#iguru_soc_icon_wrap_616cc8d8f38e4 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_616cc8d8f38e4 a:hover{ color: #ffffff; }