گواهینامهHACCP

گواهینامه haccp

گواهینامه haccp تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی ، 

یک رویکرد پیشگیرانه سیستماتیک برای ایمنی مواد غذایی از خطرات بیولوژیکی، شیمیایی ، و  فیزیکی در فرآیند تولید است .

سیستم هسپ در تمام مراحل زنجیره غذایی استفاده می شود، از تولید مواد غذایی و فرآیندهای آماده سازی از جمله بسته بندی، توزیع ، و غیره 

استفاده از هسپ در صنایع غذایی در حال حاضر اختیاری است.

مدیریت و تحلیل نقاط کنترل بحرانی HACCP

گواهینامه haccp در سطح بین المللی به عنوان یک ابزار منطقی برای تطبیق روش های بازرسی سنتی به  مبتنی بر علم،

به رسمیت شناخته شده است.

بر اساس ارزیابی ریسک ، برنامه های HACCP  اجازه می دهد صنعت و دولت هر دو به تخصیص منابع خود

به صورت کارآمد در ایجاد و ممیزی شیوه های تولید مواد غذایی سالم .

از این رو، گواهینامه haccp به طور فزاینده ای در دیگر صنایع ، از جمله مواد آرایشی و دارویی استفاده می شود.

 HACCP  بر روی مسائل ایمنی سلامت محصول و نه کیفیت محصول متمرکز شده است،

در عین حال اصول هسپ -HACCP اساسی ترین سیستم های تضمین کیفیت و ایمنی مواد غذایی در ایالات متحده است .

مزایای haccp

افزایش اعتماد مشتری و مصرف کننده.
دسترسی به بازار را حفظ یا افزایش دهید.
بهبود کنترل فرآیند تولید
کاهش هزینه ها از طریق کاهش تلفات محصول و کار مجدد.
افزایش تمرکز و مالکیت ایمنی مواد غذایی.
حفاظت از مسئولیت تجاری
بهبود کیفیت و ثبات محصول.