گواهینامه ایزو بازرگانی

گواهینامه ایزو  در بازرگانی چیست 

چندین گواهینامه ایزو  برای فعالیت بازرگانی وجود دارد که می تواند  بسته به حوزه فعالیت خاص آنها قابل اجرا باشد. در اینجا برخی از مرتبط ترین آنها آورده شده است:

ISO 9001

سیستم مدیریت کیفیت: این استاندارد الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت (QMS) را برای هر سازمانی که نیاز به نشان دادن توانایی خود در ارائه مداوم محصولات و خدماتی که الزامات قانونی و قانونی مشتری و قابل اجرا را برآورده می کند، مشخص می کند. گواهینامه ISO

ISO 14001 

سیستم مدیریت زیست محیطی: این استاندارد الزامات یک سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS) را برای هر سازمانی که می خواهد مسئولیت های زیست محیطی خود را به شیوه ای سیستماتیک مدیریت کند، مشخص می کند. گواهینامه ایزو

ISO 45001 

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی: این استاندارد الزامات یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSMS) را برای هر سازمانی که می خواهد خطرات و فرصت های ایمنی و بهداشت شغلی خود را به شیوه ای سیستماتیک مدیریت کند، مشخص می کند.

ISO 37001 

سیستم مدیریت ضد رشوه : این استاندارد الزامات را مشخص می کند و راهنمایی هایی را برای استقرار، پیاده سازی، نگهداری، بازنگری و بهبود سیستم مدیریت ضد رشوه (ABMS) برای هر سازمان ارائه می دهد. گواهینامه ایزو

ISO 27001 

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات: این استاندارد الزامات یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) را برای هر سازمانی که می خواهد خطرات امنیت اطلاعات خود را به شیوه ای سیستماتیک و مقرون به صرفه مدیریت کند، مشخص می کند. گواهینامه ایزو

ISO 22301

سیستم مدیریت تداوم کسب و کار: این استاندارد الزامات یک سیستم مدیریت تداوم کسب و کار (BCMS) را برای هر سازمانی که می خواهد از توانایی خود برای ادامه فعالیت در طول و پس از رویدادهای مخرب اطمینان حاصل کند، مشخص می کند.

ISO 50001 

سیستم مدیریت انرژی: این استاندارد الزامات یک سیستم مدیریت انرژی (EnMS) را برای هر سازمانی که می خواهد عملکرد انرژی خود را بهبود بخشد و هزینه های انرژی را کاهش دهد، مشخص می کند.

ISO 19600 

سیستم مدیریت انطباق : این استاندارد دستورالعمل هایی را برای ایجاد، توسعه، پیاده سازی، ارزیابی، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انطباق (CMS) در یک سازمان ارائه می دهد.

ISO 31000 

مدیریت ریسک: این استاندارد اصول و رهنمودهایی را برای مدیریت ریسک برای هر سازمانی از جمله شرکت های تجاری ارائه می کند تا به آنها کمک کند تا ریسک های خود را به طور موثر مدیریت کنند.

ISO 26000 

راهنمای مسئولیت اجتماعی: این استاندارد راهنمایی هایی را در مورد مسئولیت اجتماعی، از جمله مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) برای سازمان ها در هر نوع و اندازه ارائه می دهد.

این گواهینامه ISO می تواند به شرکت های تجاری کمک کند تا فرآیندهای خود را بهبود بخشند، خطرات را کاهش دهند، رضایت مشتری را افزایش دهند و تعهد خود را به مسئولیت اجتماعی، انطباق و پایداری نشان دهند.