گواهینامه ایزو جعلی

چگونه  گواهینامه ایزو جعلی و فاقد اعتبار را تشخیص دهیم ؟ 

برای تشخیص یک گواهینامه ایزو جعلی، مهم است که به دنبال علائم زیر باشید:

گواهینامه ایزو جعلی توسط یک نهاد صدور گواهینامه ایزو معتبر صادر نمی شود:

گواهینامه ISO توسط نهادهای صدور گواهینامه ایزو معتبر صادر می شود که مجاز به ممیزی و صدور گواهینامه ایزو سازمان ها بر اساس استاندارد ISO مربوطه هستند.

اگر گواهینامه ایزو  توسط یک نهاد صدور گواهینامه iso معتبر صادر نشده باشد، ممکن است جعلی باشد.

گواهینامه ایزو جعلی  دارای لوگو سازمان اعتبار سنجی نمی باشد:

ارگان های صدور گواهینامه iso معتبر موظفند آرم نهاد اعتباربخشی خود را روی گواهی درج کنند اگر گواهینامه ایزو  شامل لوگوی سازمان اعتبارسنجی نباشد، ممکن است جعلی و فاقد اعتبار باشد

گواهینامه ایزو جعلی  به روز  نیست:

گواهینامه ISO معمولاً برای سه سال اعتبار دارند و پس از آن باید تمدید شوند. اگر گواهی منقضی شده باشد یا به روز نباشد، ممکن است جعلی باشد.
شامل اشتباهات املایی یا گرامری است: گواهینامه  قانونی اسناد حرفه ای هستند و بعید است که حاوی اشتباهات املایی یا گرامری باشند. اگر گواهینامه  دارای خطا باشد، ممکن است جعلی باشد.

یک استاندارد ISO ناموجود یا ناشناخته است:

اگر گواهینامه iso شامل ارجاع به یک استاندارد ISO باشد که وجود ندارد یا شناخته نشده است، ممکن است جعلی باشد.

گواهینامه ایزو جعلی برای محدوده ای صادر می شود که با فعالیت های سازمان مطابقت ندارد:

گواهینامه ISO برای حوزه ها و فعالیت های خاص صادر می شود. اگر گواهینامه ایزو برای محدوده ای صادر شده باشد که با فعالیت های سازمان مطابقت ندارد، ممکن است جعلی باشد.
اگر مشکوک به جعلی بودن گواهینامه ISO هستید، می‌توانید با تماس با نهاد صدور گواهینامه ایزو که گواهینامه را صادر کرده و درخواست تأیید گواهینامه ایزو را تأیید کنید، صحت آن را تأیید کنید. مرجع صدور گواهینامه ایزو  قادر خواهد بود اطلاعاتی در مورد اعتبار گواهینامه ایزو و اینکه آیا آن توسط یک نهاد صدور گواهینامه iso معتبر صادر شده است ارائه دهد.

همچنین می توانید از طریق تماس با نهاد اعتباربخشی مربوطه یا با بررسی وب سایت آنها، وضعیت اعتبار سنجی را بررسی کنید. اطمینان از قانونی بودن گواهینامه ISO مهم است، زیرا گواهی های جعلی می تواند گمراه کننده باشد و می تواند اعتبار فرآیند صدور گواهینامه ایزو را تضعیف کند.

پرسش های متداول درباره گواهینامه ایزو جعلی

گواهینامه ایزو معتبر را از کجا دریافت کنم ؟

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی