چه چیزهایی باعث می شود مذاکره موفق برگزار نشود

 

مذاکره موفق ما به چه عواملی وابسته است؟

آماده بودن برای مذاکره موفق  یکی از مهم ترین قاعده های هر کسب و کار جهت رسیدن به موفقیت است.

اما چه چیزی آمادگی شما را برای مذاکره به هم می زند؟

در این مقاله می خواهیم بدانیم چه کارهایی قبل از اجرای یک مذاکره مضر هستند و نباید انجام دهیم؟

مذاکره موفق

مذاکره موفق : حضور در مجاورت مکانی شلوغ، پرحرارت با رطوبت هوای بالا

بسیاری از کارآفرینان برای آمادگی در هر گونه جلسات نیاز به تمرکز دارند.

اما با شنیدن صداهای شلوغ از دفترهای مجاور، یا منزل و حتی بیرون تمرکز خود را از دست داده و عصبی می شوند.

اما تقریباً بسیاری از کارکنان با شنیدن صدای بلند تمرکز خودشان را از دست نمی دهند.

بلکه به شکل موفقی در جلسه ها حضور بهم می رسانند.

شما جزو کدام دسته هستید؟

آرامش و سکوت را دوست دارید یا ترجیح می دهید در مکانی شلوغ مانند یک کافه برای جلسه های خود آماده شوید؟

خود را بیازمایید و با هر جزئی که احساس آرامش داشتید آن روش را انتخاب کنید.

آیا در گرما می توانید بدون داشتن هیچ مشکلی یک کنفرانس یا جلسه را مدیریت کنید؟

ممکن است در ابتدا جواب شما مثبت باشد اما با گذشت چند دقیقه دیگر مکان برای شما غیر قابل تحمل شده و تمرکز ادامه دادن را نخواهید داشت.

در این حالت مغز شما بدون اراده نیازمند کمی هوای خنک برای بهتر شدن تفکر و تمرکز خواهد بود.

برای برگزار شدن چنین جلسه هایی از درجه حرارت معتدل و ثابت استفاده نمایید.

مذاکره موفق : گوش دادن به موسیقی ضرر دارد یا خیر !

بسیاری از کارآفرینان قبل از شروع کار خود به موسیقی گوش می دهند.

حتی وقتی در حال مطالعه ی چیزی هستند به انواع آهنگ ها گوش می سپرند.

اما این جا یک سوال مطرح می شود:

شنیدن موسیقی مفید است؟

یا نتیجه عکس بر روی ما خواهد داشت؟

تحقیقات بسیاری درباره این موضوع انجام شده اما مهم ترین اطلاعات ثابت کرده شنیدن موسیقی قبل از جلسات و حتی دادن امتحان مفید واقع می شوند.

ساعت را کنار بگذارید، و روشنایی را چک کنید.

هنگامی که جلسه ای را شروع می کنید ساعت می تواند مانند دشمن شما باشد و نگاه کردن به آن باعث ضعف در برگزاری کنفرانس گردد.

همینطور استرس را هم در وجودتان تا چند برابر افزایش می دهد.

پس به هیچ عنوان به ساعت نگاه نکنید!

بعد از این مرحله، اهداف خودتان را برای توضیحات طولانی و نحوه ی ارائه آن ها، دسته بندی کنید تا سریع تر آن ها را یافته و فشار یا استرسی در سخنرانی خود نداشته باشید.

بدترین چیزی که ممکن است هنگام برگزاری یک جلسه یا ارائه یک کنفرانس به وجود آید کمبود روشنایی ست.

در این حالت ابتدا چشمان شما سعی می کنند روی کلمات تمرکز داشته و به کار خود ادامه دهند

اما کم کم می بینید که از تمرکز زیاد دچار سرگیجه می شوید.

پس قبل از سخنرانی، به مکانی که قرار است در آن جلسات خود را برگزار نمایید بروید و آن را چک کنید.

مذاکره موفق

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

دریافت ایزو 9001