چگونه چرخه فروش بیش تر ، مکرر و مداوم داشته باشیم؟

فروش بیشتر

فروش بیش تر ، دغدغه ی امروزیِ همه ی کسب وکارهاست. همه نهایت تلاش خود را بکار می گیرند تا با انجام تکنیک های جدید و بصرفه به بهبود وضعیت کسب وکار و دستیابی به فروش بیش تر کمک کنند.

تصور کنید یک جعبه ی خیلی خاص و ویژه در اختیار دارید که روی میز و در مقابل مشتری بالقوه ی خود قرار داده اید، شما توضیح می دهید که محتوای این جعبه ی مُهر و موم شده خیلی ارزشمند است.

  • به آنها می گویید که اگر این را داشته باشند، تعجب خواهند کرد که قبلاً چطور بدونِ آن را سپری کرده اند!
  • سپس می گویید دیگران که از این استفاده کردند، به قدری علاقمند شدند که به دوستان شان نیز پیشنهاد دادند.
  • در نهایت، وقتی قیمتِ چیزی را که درون آن هست بگویید آنها را به عقب رانده اید. در آخر، می گویید : دوست داری ببینی چی توی جعبه هست؟

خب، واقعاً چه چیزی درون جعبه هست؟

محصول شما باید قادر باشد تا در همان زمان های معین که شما قول داده اید تحویل داده شود.

بدین ترتیب، همان لحظه ای که مشتری بالقوه آن را ببیند، خواهد خواست!

واقعاً طالب آن می شود.

موفق ترین صاحبان کسب وکار، همیشه به دنبال راه هایی هستند که ارزش را افزایش دهد و فراتر از انتظارات پیش برود.

شما هم اینکارها را انجام دهید تا بتوانید چرخه ای در حال پیشرفت بسازید تا به تکرار فروش بینجامد. ولی چرا؟

دو چیز ضروری به کسب وکارتان می دهد که شما نیاز دارید:

۱- بطور گسترده، تعداد فروش هایی را که بدست می آورید را افزایش می دهد که همه بخاطر همان ارزش های افزوده است.

۲- همینطور بازاریابی دهان به دهان را بصورت پیشرفته تولید خواهد کرد.

که همین قدرت دهان به دهان نیز منجر به قراردادهای خیلی بیش تری (یا سوالات مشتریان) می شود که در نهایت به فروش بیش تر می انجامد.

همین چرخه ادامه می یابد.