تکنیک فروش : ادامه ی مسیر را به نفر بعدی واگذار کنید

تکنیک فروش : ادامه ی مسیر را به نفر بعدی واگذار کنید

تکنیک فروش :زمانی که شخص جدید (همکار شما) وارد می شود مشتری ممکن است به گونه ای رفتار کند که همه چیز طی شده و موافقت صورت گرفته است.

شخص جدیدی که وارد شده هیچ زحمتی به دوش ندارد؛

همینطور مشتری هم تمایلی به ادامه دادن بحث قبلی نداشته و با شخص جدید رو در رو خواهد شد.

اما! مشکل زمانی اتفاق می افتد که مشتری قصد برگشتن به عقب را داشته و در مورد اموری که موافقت شده بود صحبت کند.

موارد دیگری نیز امکان رخ دادن دارند.

مثلاً، مشتری به عقب برگشته و بخاطر صمیمیتی که با فروشنده دارد قصد صحبت کردن داشته باشد.

بله همانطور که مشخص شد، استفاده از این تکنیک، کمی به دقت نظر و مراقبت نیاز دارد.

 

تکنیک فروش : همکاری در فروش 

زمانی که به لحظات فروش نزدیک می شوید یا در حین رخ دادن یک سری مشکلات هستید، ادامه ی مسیر را به نفر بعدی واگذار کنید.

شما می توانید این تکنیک را در قالب های متفاوت دیگری نیز اجرا کنید.

برای مثال: شغل شما این باشد که در انتخاب کردن مشتری به او کمک کنید. اما نفر بعدی (همکار شما) با جزئیات فروش آشنا بوده و با ادامه ی آن در ارتباط است.

مثال

  • صحیح می فرمائید. حالا ما می خوایم اینو درستش کنیم. همکار خوبم آقای محمدی، اینجا هستن تا براساس مدارک راهنمایی تون کنن.
  • شما گفته بودین که قیمت براتون مهمه، برا همین خانم اکبری مدیر ارشد ما اینجا هستن تا این موضوع رو بررسی کنن.

نحوه کار تکنیک

زمانی که شخص جدید (همکار شما) وارد می شود مشتری ممکن است به گونه ای رفتار کند که همه چیز طی شده و موافقت صورت گرفته است.

 

شخص جدیدی که وارد شده هیچ زحمتی به دوش ندارد؛تکنیک فروش

همینطور مشتری هم تمایلی به ادامه دادن بحث قبلی نداشته و با شخص جدید رو در رو خواهد شد.

مشکل زمانی اتفاق می افتد که مشتری قصد برگشتن به عقب را داشته و در مورد اموری که موافقت شده بود صحبت کند.

 

موارد دیگری نیز امکان رخ دادن دارند.تکنیک فروش 

مثلاً، مشتری به عقب برگشته و بخاطر صمیمیتی که با فروشنده دارد قصد صحبت کردن داشته باشد.

بله همانطور که مشخص شد، استفاده از این تکنیک، کمی به دقت نظر و مراقبت نیاز دارد.

 

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW

صدور گواهینامه آموزشی دریافت ایزو 9001