ایزو 50001 چه کاربردی دارد ؟ 

استاندارد مدیریت انرژی ایزو 50001 توسط سازمان بین المللی ایزو می باشد.

استاندارد ایزو 50001 در برگیرنده الزامات اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی می باشد.

که هدف آن توانمند سازی سازمان جهت دستیابی به راهکاری جهت بهبود بهره وری انرژی ، استفاده و مصرف انرژی می باشد.

راهکارهای لازم شامل اندازه گیری ،تهیه مستندات و گزارشات ، تهیه ذستورالعمل هایی برای تجهیزات ،سیستم ها، فرایندها و پرسنل به صورت اثر گذار بر مصرف انرژی در سازمان است .

ISO 50001 چارچوبی از الزامات را برای سازمان ها فراهم می کند تا:

سیاستی برای استفاده کارآمدتر از انرژی تدوین کنید
اهداف و اهداف را برای دستیابی به خط مشی تعیین کنید
از داده ها برای درک بهتر و تصمیم گیری در مورد مصرف انرژی استفاده کنید
نتایج را اندازه گیری کنید
بررسی کنید که این خط مشی چقدر خوب کار می کند، و
مدیریت انرژی را به طور مداوم بهبود بخشید.

گواهینامه ایزو 50001 چیست ؟ 

گواهینامه سیستم مدیریت انرژی برای کلیه سازمان ها اعم از ادارات و واحدهای تولید مستقل از ابعاد سازمان کاربردی می باشد.

هدف از این استاندارد توانمند سازی سازمان ها  می باشد برقرار ی سیستم ها و فرایندهای لازم برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی، بهره برداری و مصرف انرژی می باشد.

پیاده سازی این استاندارد بین المللی جهت کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای و دیگر پیامدهای زیست محیطی و کاهش هزینه انرژی از طریق مدیریت سیستماتیک انرژی در نظر گرفته شده می باشد .

 

فواید پیاده سازی  ایزو 50001 چیست ؟ 

  • ایزو 50001 بهره وری انرژی را در شیوه های مدیریتی ادغام می کند تا :
  • آگاهی از مصرف انرژی را افزایش دهد،
  • رفتارهای خوب مدیریت انرژی را تقویت کند
  • و از دارایی ها و فرآیندهای مصرف کننده انرژی موجود استفاده بهتر کند.
  • همچنین به سازمان ها کمک می کند تا اجرای فناوری های جدید کارآمد انرژی را ارزیابی و اولویت بندی کنند.

کاهش هزینه های مالی در مصرف انرژی
افزایش کارآیی مصرف انرژی در فرایندهای سازمان
ایجاد فرهنگ اصلاح الگوی مصرف برای استفاده صحیح از انرژی
ایجاد راهکارهای جدید برای استفاده بهینه از انرژی
کنترل و استاندارد سازی در انرژی از دیدگاه مصرف و تولید
سازگاری با استاندارد ISO 14001

 

گواهینامه DNW

شرکت ممیزی و صدور گواهینامه DNW  ممیز، صادرکننده گواهینامه ایزو و مجری دوره های سیستم مدیریت در محل سازمان شما و ارائه گواهینامه حضور در

دوره های آموزشی مرنبط می باشد.

صدور گواهینامه حضور برای دوره آموزشی  ، که توسط آموزشگاه ها و مدرسین مجاز برگزار می گردد می تواند به عنوان رزومه مورد استفاده قرارگیرد .

سایت مرجع : dnwcert.com

شماره تماس : 22621530-021

واتس اپ : 09335167870