ایزو 50001

ایزو 50001 ورژن 2011 آخرین ویرایش استاندارد مدیریت انرژی ایزو 50001 توسط سازمان بین المللی ایزو می باشد.

استاندارد ایزو 50001 در برگیرنده الزامات اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی می باشد.

که هدف آن توانمند سازی سازمان جهت دستیابی به راهکاری جهت بهبود بهره وری انرژی ، استفاده و مصرف انرژی می باشد.

راهکارهای لازم شامل اندازه گیری ،تهیه مستندات و گزارشات ، تهیه ذستورالعمل هایی برای تجهیزات ،سیستم ها،
فرایندها و پرسنل  به صورت اثر گذار بر مصرف انرژی در سازمان است .

گواهینامه سیستم مدیریت انرژی برای کلیه سازمان ها اعم از ادارات و واحدهای تولید مستقل از ابعاد سازمان
کاربردی می باشد.

هدف از این استاندارد توانمند سازی سازمان ها به می باشدقرار سیستم ها و فرایندهای لازم برای بهبود عملکرد
انرژی شامل کارایی، بهره برداری و مصرف انرژی می باشد.

پیاده سازی این استاندارد بین المللی جهت کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای و دیگر پیامدهای زیست محیطی و
کاهش هزینه انرژی از طریق مدیریت سیستماتیک انرژی در نظر گرفته شده می باشد .

در تمام  سازمان ها در اندازه های مختلف صرفنظر از شرایط جغرافیایی ، فرهنگی یا اجتماعی قابل کاربرد می باشد .

پیاده سازی موفق به تعهد کلیه سطوح و بخشهای سازمان و خصوصا مدیریت ارشد بستگی دارد.

الزامات یک سیستم مدیریت انرژی (EnMS) را تشریح می کند که بر مبنای آنها سازمان قادر  به  پیاده سازی خط مشی انرژی ، می باشد.

اهداف کلان و خرد و برنامه های اجرایی می باشد که الزامات قانونی و اطلاعات مربوط به بهره برداری انرژی بارز را زیر نظر می گیرد.

سیستم مدیریت انرژی سازمان را قادر می سازد به تعهدات خط مشی خود برای بهبود عملکرد انرژی اقدامات لازم را به کار ببندد و انطباق سیستم را با الزامات این استاندارد بین المللی نشان دهد.

سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001 توسط کمیته پروژه ISO /PC 242 مدیریت انرژی ، تهیه شده  و در سال 2011 از سوی سازمان بین المللی استاندارد سازی ISO انتشار یافته است.

فواید بکارگیری استاندارد مدیریت انرژی ایزو 50001:

  • کاهش هزینه های مالی در مصرف انرژی
  •  افزایش کارآیی مصرف انرژی در فرایندهای سازمان
  •  ایجاد فرهنگ اصلاح الگوی مصرف برای استفاده صحیح از انرژی
  •  ایجاد راهکارهای جدید برای استفاده بهینه از انرژی
  •  کنترل و استاندارد سازی در انرژی از دیدگاه مصرف و تولید
  •  سازگاری با استاندارد ISO 14001

گواهینامه iso