ایزو 14001 در یک نگاه

 ایزو 14001 یک استاندارد بینالمللی  برای سیستم مدیریت زیست محیطی ( EMS ) است .

 این استاندارد شامل  سیاست گذاری محیطی، تعیین زیان‌های وارده بر طبیعت و یا نقاطی که زیان به آنها ممکن است وارد آید، طراحی و اجرای پروژه‌های محیطی برای بهبود و حفظ حیات کره زمین، تعیین وسائل و امکانات برای رسیدن به این اهداف  جهت بهبود مستمر محیط زیست است.

استاندارد 14001  بسیار به  ایزو 9001  از نظر کیفیت و رعایت کیفیت در تولید، شباهت دارد. برای این منظور نیاز به انتشار و بسط دادن یک شیوه نامه سازمانی کنترل کننده کارایی و بررسی جنبه‌های محیطی کاملاً احساس می‌شود.

الزامات ISO 14001 مجموعه‌ای از پروتکل‌ها، اقدامات، کنترل‌ها، رویه‌ها و روش‌های ممیزی است که برای کمک به سازمان‌ها در شناسایی، نظارت، مدیریت، کنترل و بهبود مسائل زیست‌محیطی  خود با رویکردی جامع‌تر تدوین شده‌اند.

ISO 14001 مجموعه ای از الزامات را برای EMS مشخص می کند، از جمله الزامات برای:

سیاست زیست محیطی ، برنامه ریزی ، اجرا و بهره برداری ، بررسی و اقدام اصلاحی و  بررسی مدیریت

دریک نگاه  iso14001  شامل نظمی است که بر فعالیتهای سازمان حاکم می شود تا از ایجاد وضعیت مطلوب در عملکرد زیست محیطی سازمان اطمینان حاصل شود.

پیاده سازی و آموزش  iso14001

فرآیند اجرای استاندارد ISO14001  شامل شناسایی ریسک های زیست محیطی ، برنامه ریزی و طراحی روش های برای کنترل و کاهش ریسکها و انطباق با الزامات استاندارد ISO14001 و اجرایی کردن آن هاست .

همچنین آموزش کارکنان در خصوص الزامات استاندارد و روش ارزیابی آن بسیار مهم است .

گواهینامه ایزو 14001

همانگونه که بیان شد ایزو 14001 در ارتباط با مدیریت محیطی است و برای کمک به شرکت و یا موسسه در به حداقل رساندن نارسایی‌ها و صدمات به محیط ( مانند تغییرات آب و هوایی مضر، مسموم کردن آب و یا زمین ) با اجابت قوانین رسمی دولت‌ها و جهان در رابطه با حفظ محیط زیست می‌باشد. دریافت ایزو 14001  نشانگر تعهد سازمان به رعایت موارد فوق است . 

برای دریافت ایزو 14001 ، یک سازمان باید توسط یک نهاد صدور گواهینامه مستقل که توسط یک مرجع  معتبر مورد تایید است، تحت ممیزی قرار گیرد. فرآیند ممیزی شامل بررسی کامل سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان، از جمله خط مشی ها، فرآیندها و رویه های آن است تا اطمینان حاصل شود که آنها با الزامات ایزو 14001 مطابقت دارند.

چنانچه  EMS سازمان با الزامات ایزو 14001 مطابقت داشته باشد، مرجع صدور (CB)  گواهینامه  ایزو 14001  را صادر می کند .

دریافت گواهینامه ایزو  برای کلیه سازمان ها که به نوعی فرآیندهای موثر بر محیط زیست دارند کاربردی می باشد و ارتباطی با ابعاد سازمان ندارد . 

پیاده سازی ایزو و آموزش کارکنان در خصوص الزامات استاندارد ایزو 14001 پیش نیاز دریافت گواهینامه ایزو 14001 می باشد .

پرسش های متداول درباره ایزو 14001

مزایای پیاده سازی و دریافت گواهینامه ایزو 14001 چیست ؟

بهبود عملکرد زیست محیطی، افزایش انطباق با مقررات زیست محیطی ، افزایش اعتبار و شهرت ، ایجاد هماهنگی در قوانین مربوط به مدیریت زیست محیطی برای سیستم های مدیریت کیفیت ،  یکپارچه سازی سیستم مدیریت زیست محیطی با نیازمندی های سایر سیستم های مدیریتی و حذف و کنترل مسائل زیست محیطی سازمان از جمله فواید اجرای استاندارد iso14001 می باشند . 

از کدام مرجع گواهینامه ایزو 14001 دریافت کنم ؟

از CB هایی  که دارای مرجع اعتباربخشی بین المللی هستند .

 

DNW  با نام ثبت شده دانانوونداد دارای مجوز از وزات صمت و تاییدیه از ASCB انگلستان نامی آشنا در زمینه ممیزی و صدور گواهینامه  ایزو معتبر می باشد

DNW  خدمات ممیزی، صدور گواهینامه ایزو  و آموزش  سیستم های  مدیریت با ارائه گواهینامه حضور در دوره های آموزشی را ارائه می دهد.

دریافت ایزو 9001 ، را نیز به شما پیشنهاد می کنیم .