ایزو 14001

استاندارد جهانی برای سیستم مدیریت محیطی ( EMS ) است – ایزو 14001 .

الزامات مورد نظر این استاندارد اقتضا می‌کند که سازمان‌هایی که زیر پوشش این استاندارد می‌روند سیاست گذاری محیطی، تعیین زیان‌های وارده بر طبیعت و یا نقاطی که زیان به آنها ممکن است وارد آید، طراحی و اجرای پروژه‌های محیطی برای بهبود و حفظ حیات کره زمین، تعیین وسائل و امکانات برای رسیدن به این اهداف را انجام داده و به صورت مستمر به بهبود محیط بکوشند.

استاندارد ایزو 14001 بسیار به ایزو 9001 از نظر کیفیت و رعایت کیفیت در تولید، شباهت دارد. برای این منظور نیاز به انتشار و بسط دادن یک شیوه نامه سازمانی کنترل کننده کارایی و بررسی جنبه‌های محیطی کاملاً احساس می‌شود.

الزامات ISO 14001 مجموعه‌ای از پروتکل‌ها، اقدامات، کنترل‌ها، رویه‌ها و روش‌های lممیزی است که برای کمک به سازمان‌ها در شناسایی، نظارت، مدیریت، کنترل و بهبود مسائل زیست‌محیطی  خود با رویکردی جامع‌تر تدوین شده‌اند.

گواهینامه ایزو 14001

در ارتباط با مدیریت محیطی است و برای کمک به شرکت و یا موسسه در به حداقل رساندن نارسایی‌ها و صدمات به محیط ( مانند تغییرات آب و هوایی مضر، مسموم کردن آب و یا زمین ) با اجابت قوانین رسمی دولت‌ها و جهان در رابطه با حفظ محیط زیست می‌باشد.

ایزو 14001 ورژن 2004

استاندارد مدیریت زیست محیطی مجموعه معیارها و روشهایی که برای کنترل و بهبود عملکرد زیست محیطی سازمان ایجاد و اجرا می شود سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان ، اطلاق می شود . این سیستم شامل نظمی است که بر فعالیتهای سازمان حاکم می شود تا از ایجاد وضعیت مطلوب در عملکرد زیست محیطی سازمان اطمینان حاصل شود.

گواهینامه ایزو 14001 برای کلیه سازمان ها که به نوعی فرآیندهای موثر بر محیط زیست دارند کاربردی می باشد.

 

فواید  ایزو 14001:

ایجاد هماهنگی در قوانین مربوط به مدیریت زیست محیطی برای سیستم های مدیریت کیفیت ، یکپارچه سازی سیستم مدیریت زیست محیطی با نیازمندی های سایر سیستم های مدیریتی
حذف و کنترل مسائل زیست محیطی سازمان

 

گواهینامه DNW

شرکت ممیزی و صدور گواهینامه DNW  ممیز، صادرکننده گواهینامه ایزو و مجری دوره های سیستم مدیریت در محل سازمان شما و ارائه گواهینامه حضور در

دوره های آموزشی مرنبط می باشد.

صدور گواهینامه حضور برای دوره آموزشی  ، که توسط آموزشگاه ها و مدرسین مجاز برگزار می گردد می تواند به عنوان رزومه مورد استفاده قرارگیرد .

سایت مرجع : dnwcert.com

شماره تماس : 22621530-021

واتس اپ : 09335167870