ایزو 14001

ایزو 14001

ایزو 14001 یک استاندارد تائید شده بین المللی است که شامل مجموعه ای از الزامات مورد نیاز برای

یک سیستم مدیریت زیست محیطی می باشد.
این استاندارد به بهبود عملکرد زیست محیطی سازمان از طریق استفاده کارآمد تر از منابع و کاهش

ضایعات و اعتماد ذینفعان کمک می کند.

یک سیستم مدیریت زیست محیطی چیست ؟

سیستم مدیریت زیست محیطی به سازمان ها کمک می کند که به شیوه ای جامع  بر مسائل زیست محیطی

، شناسایی، مدیریت ، نظارت و کنترل داشته باشند.
ایزو می تواند  به راحتی برای هر سیستم مدیریت ایزو متحد شود. ایزو 14001 مناسب برای سازمان ها از همه

نوع و اندازه است، چه خصوصی و چه دولتی.
دریافت این استاندارد مستلزم آن است که سازمان تمام مسائل زیست محیطی و انجام عملیات مربوط به آن،

از جمله آلودگی هوا، مسائل آب و فاضلاب ، مدیریت مواد زائد، آلودگی خاک و هوا، کاهش تغییرات و استفاده از

منابع بهره وری را بداند.

فواید ایزو 14001 :

  • نشان دادن انطباقات سازمان با الزامات قانونی و نظارتی می شود .
  • افزایش مشارکت رهبری و مشارکت کارکنان می شود .
  • بهبود شرکت و اعتماد به نفس ذینفعان از طریق ارتباط استراتژیک می شود .
  • دستیابی به اهداف استراتژیک کسب و کار با ترکیب مسائل زیست محیطی در مدیریت کسب و کار
  • ارائه یک مزیت رقابتی و مالی از طریق بهبود بازدهی و کاهش هزینه

شرکت ایزو , ایزو 9001 ,   مشاور ایزو 9001 , گواهینامه ایزو 9001 ,  شرکت مشاور ایزو 9001 , اموزش ایزو 9001 , اخذ ایزو 9001 ,  ایزو 14001 , مشاور ایزو 14001 , گواهینامه  14001 , شرکت مشاور  14001

گواهینامه ایزو 14001

گواهینامه ایزو 14001 در ارتباط با مدیریت محیطی است و برای کمک به شرکت و یا موسسه در به حداقل

رساندن نارسایی‌ها و صدمات به محیط ( مانند تغییرات آب و هوایی مضر، مسموم کردن آب و یا زمین ) با

اجابت قوانین رسمی دولت‌ها و جهان در رابطه با حفظ محیط زیست می‌باشد.

سیستم مدیریت محیطی EMS

ایزو 14001 یک استاندارد جهانی برای سیستم مدیریت محیطی ( EMS ) است.
الزامات مورد نظر این استاندارد اقتضا می‌کند که سازمان‌هایی که زیر پوشش این استاندارد می‌روند سیاست

گذاری محیطی، تعیین زیان‌های وارده بر طبیعت و یا نقاطی که زیان به آنها ممکن است وارد آید، طراحی و اجرای

پروژه‌های محیطی برای بهبود و حفظ حیات کره زمین، تعیین وسائل و امکانات برای رسیدن به این اهداف را

انجام داده و به صورت مستمر به بهبود محیط بکوشند.

ایزو 14001 بسیار به ایزو 9001 از نظر کیفیت و رعایت کیفیت در تولید، شباهت دارد.
برای این منظور  نیاز به انتشار و بسط دادن یک شیوه نامه سازمانی کنترل کننده کارایی و بررسی جنبه‌های

محیطی کاملاً احساس می‌شود.

ایزو 14001  ورژن 2004

ایزو 14001  ورژن 2004 آخرین نسخه استاندارد مدیریت زیست محیطی منتشر شده توسط سازمان جهانی

ایزو می باشد .
استاندارد مدیریت زیست محیطی مجموعه معیارها و روشهایی که برای کنترل و بهبود عملکرد زیست محیطی

سازمان ایجاد و اجرا می
شود سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان ، اطلاق می شود .
این سیستم شامل نظمی است که بر فعالیتهای سازمان حاکم می شود تا از ایجاد وضعیت مطلوب در عملکرد

زیست محیطی سازمان
اطمینان حاصل شود.
گواهینامه ایزو 14001 برای کلیه سازمان ها که به نوعی فرآیندهای موثر بر محیط زیست دارند کاربردی می باشد.

ایزو 14001 ورژن 2015

در حال حاضر نیازمندی های ورژن 2015 به شرح زیر می باشد:

برای هر چه بیشتر برجسته بودن مدیریت زیست محیطی در داخل مسیر استراتژیک سازمان

تعهد عالی رهبری

اجرای طرح های پیشگیرانه حفاظت محیط زیست از آسیب و تخریب مانند، استفاده از منابع پایدار و تغییرات آب و هوا

تمرکز بر تفکر چرخه زمندگی برای اطمینان ا رسیدگی به جنبه های زیست محیطی برای بالا بردن امید به زندگی

چگونه می توانم با ایزو 14001:2015 شروع کنم؟

تعدادی از منابع، شامل چک لیست های ایزو 14001 برای کسب و کار کوچک، ارائه راهنمایی دقیق در مورد

چگونگی استفاده از استاندارد.

در زیر چند راهنمایی برای بدست آوردن ایزو ذکر شده است.

  • تعریف اهداف خود – شما برای رسیدن به این استاندارد چه کارهایی باید انجام دهید؟
  • خیلی ضروری است که رهبران یک سازمان از اهداف سیستم مدیریت زیست محیطی حمایت کنند و
  • به این روند متعهد باشند.
  • دریافت یک دید کلی و خوب از فرآیدها و سیستمهایی که وابسته به اثرات زیست محیطی می باشد.

این فرم بر اساس سیستم مدیریت زیست محیطی ایجاد شده است و اجازه می دهد تا شما  به راحتی هر

مشکلی را شناسایی کنید.

ایزو 14001:2015 الزامات سیستم مدیریت محیط زیست را مشخص می سازد .

که یک سازمان می تواند از آن برای رسیدن به عملکرد محیط زیستی خود استفاده کند .

ایزو 14001:2015 برای سازمانی ست که در جستجوی مدیریت مسئولیت های زیست محیطی خود در یک الگوی

سیستماتیک

است تا به پایداری محیط زیست کمک کند .

ایزو 14001:2015 به سازمان برای رسیدن به خروجی های مطلوب زیست محیطی کمک می کند ، که باعث

ارزش گذاری به محیط زیست می گردد.

پایداری سیاست های محیط زیستی سازمان ، خروجی های مطلوب سیستم مدیریت محیط زیستی شامل موارد

زیر می گردد :

–  دستیابی  به عملکرد منطبق با محیط زیست

– تامین مشاهدات انطباقی

 

فواید بکارگیری استاندارد مدیریت زیست محیطی ایزو 14001:

• ایجاد هماهنگی در قوانین مربوط به مدیریت زیست محیطی برای سیتم های مدیریت کیفیت
• یکپارچه سازی سیستم مدیریت زیست محیطی با نیازمندی های سایر سیستم های مدیریتی
• حذف و کنترل مسائل زیست محیطی سازمان

متن استاندارد ایزو 14001

استاندارد ایزو 14001 : استاندارد ایزو 14001:2004 الزاماتی را برای یک سیستم مدیریت زیست محیطی

مشخص می نماید .
تا یک سازمان بتواند خط مشی و اهدافی را با در نظر گرفتن الزامات قانونی و اطلاعات راجع به پیامدهای

بارز زیست
محیطی تدوین نماید .
کاربرد آن در خصوص آن دسته از جنبه های زیست محیطی است که سازمان می تواند تحت کنترل داشته باشد

و بتوان انتظار

داشت که با آنها تاثیر گذار باشد .
استاندارد ایزو 14001 در مورد هر سازمانی که مایل به اعمال موارد زیر باشد کاربر دارد :

الف: اجرا، نگهداری ، بهبود یک سیستم مدیریت زیست محیطی
ب: حصول اطمینان از انطباق با خط مشی زیست محیطی که خود تعیین کرده است.
ج: اثبات اینن انطباق به دیگران
د: درخواست گواهی / ثبت سیستم مدیریت زیست محیطی خود توسط یک سازمان برونی

تعیین انطباق با این استاندارد و اظهار آن توسط خود سازمان

تعاریف ایزو 14001

بهبود مستمر فرآیند ارتقای سیستم مدیریت زیست محیطی برای دستیابی به بهبود هایی در عملکرد

زیست محیطی کلی در
راستای خط مشی زیست محیطی سازمان
محیط زیست: محیطی شامل هوا، آب ، خاک ، مابع طبیعی ، گیاهان، جانوران، انسان و روابط متقابل

بین آنها که سازمان
در آن فعالیت می نماید.
جنبه زیست محیطی : بخشی از غفعالیت ها، محصولات یا خدات یک سازمان که بتواند با محیط زیست

تاثیر متقابل
داشته باشد.
سیستم مدیریت زیست محیطی : بخشی از کل سیستم مدیریت که شامل ساختار سازمانی ،

فعالیت های طرح ریزی ،
مسئولیت ها، اعمال، روش ها، فرآیندها و منابع برای تهیه، اجرا، حصول، بازنگری و حفظ خط مشی

زیست محیطی است.

ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی
عملکرد زیست محیطی
خط مشی زیست محیطی
هدف خرد زیست محیطی
طرح ذینفع
پیگیری  آلودگی

الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001

در استاندارد ایزو 14001، سازمان باید یک سیستم  مدیریت زیست محیطی  ایجاد نموده و برقرار نگهدارد .
سازمان باید روش یا روش های اجرائی برای شناسایی جنبه های زیست محیطی فعالیت ها محصولات

یا خدات خود که
می تواند آنها را کنترل کند و بتوان انتظار داشت که بتواند بر آنها تاثیر گذار باشد.
سازمان باید روش اجرائی برای شناسایی و دستیابی به الزامات قانونی و سایر الزاماتی که سازمان تقبل

کرده است و قابل
اعمال به جنبه های زیست محیطی فعالیت ها، محصولات یا خدمات آن باشد ، ایجاد کرده و برقرار نگهدارد.
در استاندارد ایزو 14001، سازمان باید برنامه یا برنامه هایی برای دستیابی به اهداف کلان و اهداف خرد ایجاد

کرده و برقرار نگهدارد.
در استاندارد ایزو 14001، سازمان باید نیازهای آموزشی را مشخص کند و باید مقرر نماید تمام کارکنانی که کار

آنها ممکن است پیامد بارزی
بر محیط زیست داشته باشد، آموزشهای مناسب را دیده باشند.
در استادارد ایزو 14001 سازمان باید  روش های اجرائی برای کنترل تمام مدارک مورد نیاز این استاندارد ایجاد

نموده و برقرار نگهدارد.
در استاندارد ایزو 14001،  باید عملیات و فعالیت هایی را که در ارتباط با جنبه های زیست محیطی بارز در راستای

خط مشی، اهداف
کلان و اهداف خرد هستند مشخص نماید.
در استاندارد ایزو 14001، باید روش های اجرائی مدونی  برای پایش و اندازه گیری مشخصه های کلیدی  عملیات

و فعالیت های خود
که امکان دارد پیامد بارزی بر محیط زیست داشت باشند ایجاد نموده و برقرار نگهدارد .
در استاندارد ایزو 14001، سازمان باید برنامه یا برنامه ها و روش ها اجرائی برای ممیز های ادواری سیستم

مدیریت زیست محیطی که قرار
است به اجرا در آید ایجاد نموده و برقرار نگهدارد .

برای دانلود متن استاندارد ایزو 14001 بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

ایزو 14001

 

استانداردهای مرتبط:

ISO 14001:2004
ISO 14001:2004/Cor 1:2009
ISO 14004:2004
ISO 14006:2011

هزینه مشاوره و صدورگواهینامه