ایزو 22000 چیست و در چه صنایعی کاربرد دارد ؟ 

 الزامات مورد نیاز برای  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است و می تواند گواهی باشد- ایزو 22000 . برای  آنچه که سازمان نیاز به انجام دارد برای نشان دادن توانایی در کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی ، به منظور اطمینان از تولید غذای سالم . سیستم مدیریت ایمنی موادغذایی ، صرف نظر از اندازه و یا جایگاه آن سازمان در زنجیره غذایی و تغذیه می تواند توسط هر سازمان استفاده شود. اجرای سیستم مدیریت کیفیت ایزو 22000 در صنایع غذایی و اخذ گواهینامه با توجه به گستردگی و تعداد فرآیندهای موجود در مجموعه های غذایی بزرگ امری الزامی می باشد.

 

دریافت گواهینامه ایزو 22000

ISO 22000 یک استاندارد گواهی است که الزامات  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را مشخص می کند. این استاندارد برای کمک به سازمان‌های صنایع غذایی طراحی شده است که از ایمنی مواد غذایی در تولید، مدیریت و توزیع اطمینان حاصل کنند. این استاندارد چارچوبی را برای مدیریت خطرات ایمنی مواد غذایی و اطمینان از ایمن بودن محصولات غذایی برای مصرف فراهم می کند.
برای دریافت گواهینامه ایزو 22000، یک سازمان باید یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را ایجاد و اجرا کند که الزامات استاندارد را برآورده کند. این شامل انجام تجزیه و تحلیل خطر، ایجاد اقدامات کنترلی، و نظارت بر اثربخشی سیستم است. سازمان همچنین باید تحت ممیزی های منظم توسط یک نهاد صدور گواهینامه معتبر قرار گیرد تا از انطباق مداوم با استاندارد اطمینان حاصل شود.
گواهینامه ایزو 22000 در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است و می تواند به سازمان ها کمک کند تا تعهد خود را به ایمنی مواد غذایی به مشتریان، تنظیم کننده ها و سایر ذینفعان نشان دهند. همچنین می تواند به سازمان ها کمک کند تا فرآیندهای داخلی خود را بهبود بخشند و خطر حوادث ایمنی مواد غذایی را کاهش دهند.
عواقب ناشی از مواد غذائی ناسالم می تواند جدی باشد و استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO در کمک به سازمانها جهت شناسایی و کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی نقش مهمی ایفا می کنند .
همانطور که بسیاری از مواد غذایی به لحاظ سلامت در تولید و بسته بندی توسط استانداردهای داخلی کشورها مورد آزمون و تایید قرار می گیرند. استانداردهای بین المللی ابزار مورد نیاز برای اطمینان از امنیت زنجیره عرضه جهانی مواد غذایی است. مشاوره ایزو 22000 ، با توجه به حساسیت های موجود از سوی نهادهای ذیربط در عملکرد  سیستم و استانداردسازی موضوعی مهم و تخصصی ست .

مزایای اخذ گواهینامه ایزو 22000 چیست؟

اخذ گواهینامه ایزو 22000 می تواند مزایای متعددی را برای سازمان های صنایع غذایی فراهم کند. در اینجا برخی از مزایای کلیدی ذکر شده است:
ایمنی مواد غذایی افزایش یافته:

پیاده سازی یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر اساس الزامات ISO 22000 می تواند به سازمان ها در شناسایی، مدیریت و کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی کمک کند. این می تواند به اطمینان حاصل شود که محصولات غذایی تولید شده، مدیریت و توزیع شده توسط سازمان برای مصرف ایمن هستند.
بهبود انطباق با مقررات:

گواهینامه ایزو 22000 می تواند به سازمان ها کمک کند تا با مقررات و الزامات ایمنی مواد غذایی در کشورها یا مناطق مربوطه خود مطابقت داشته باشند.
افزایش اعتماد مشتری:

گواهینامه ایزو 22000 در سطح جهانی شناخته شده است و می تواند به سازمان ها کمک کند تا تعهد خود را به ایمنی مواد غذایی به مشتریان، تامین کنندگان و سایر ذینفعان نشان دهند. این می تواند به ایجاد اعتماد و اطمینان نسبت به محصولات و خدمات سازمان کمک کند.
مدیریت ریسک بهتر:

اجرای یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی می تواند به سازمان ها کمک کند تا خطرات مربوط به ایمنی مواد غذایی را شناسایی و کاهش دهند. این می تواند به کاهش احتمال حوادث ایمنی مواد غذایی و هزینه های مرتبط کمک کند.
بهره وری عملیاتی بهبود یافته:

گواهینامه ایزو 22000 می تواند به سازمان ها کمک کند تا عملیات خود را ساده کنند، ارتباطات را بهبود بخشند و ضایعات و دوباره کاری های مرتبط با ایمنی مواد غذایی را کاهش دهند.
به طور کلی، دریافت گواهینامه ایزو 22000 می تواند به سازمان های صنعت غذا کمک کند تا عملکرد ایمنی مواد غذایی خود را بهبود بخشند، خطر را کاهش دهند و اعتماد ذینفعان را افزایش دهند.

پرسش های متداول

آیا استانداردهای ISO دیگری مرتبط با صنایع غذایی وجود دارد؟

بله، چندین استاندارد ISO دیگر وجود دارد که مربوط به صنایع غذایی است. در اینجا برخی از استانداردهای کلیدی آورده شده است:
ایزو 9001: این یک استاندارد مدیریت کیفیت است که برای تمامی صنایع از جمله صنایع غذایی قابل اجرا است. ایزو 9001 الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت را مشخص می کند و می تواند به سازمان ها در بهبود عملکرد کلی کیفیت خود کمک کند.
ایزو 14001: این یک استاندارد مدیریت زیست محیطی است که می تواند مربوط به صنایع غذایی باشد. ایزو 14001 الزامات یک سیستم مدیریت زیست محیطی را مشخص می کند و می تواند به سازمان ها کمک کند تا اثرات زیست محیطی خود را کاهش دهند.
ایزو 45001: این یک استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است که می تواند مربوط به صنایع غذایی باشد. ایزو 45001 الزامات یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای را مشخص می کند و می تواند به سازمان ها کمک کند تا ایمنی و رفاه کارکنان خود را تضمین کنند.
ایزو 22005: این یک استاندارد ردیابی است که می تواند مربوط به صنایع غذایی باشد. ایزو 22005 الزامات یک سیستم ردیابی را مشخص می کند و می تواند به سازمان ها کمک کند تا حرکت محصولات غذایی را در سراسر زنجیره تامین پیگیری کنند.
ISO/TS 22002-1: این یک استاندارد برنامه پیش نیاز است که مختص صنایع غذایی است. ISO/TS 22002-1 الزامات یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را بر اساس شیوه های تولید خوب مشخص می کند و می تواند به سازمان ها کمک کند تا از ایمنی محصولات غذایی خود اطمینان حاصل کنند.
به طور کلی، این استانداردهای ISO می تواند به سازمان های صنعت غذا کمک کند تا عملکرد خود را در زمینه های مختلف مانند کیفیت، مدیریت زیست محیطی، بهداشت و ایمنی شغلی، قابلیت ردیابی و مدیریت ایمنی مواد غذایی بهبود بخشند.

دریافت ایزو 9001

تفاوت ایزو 22000 و ایزو 9001  در چیست ؟ 

ایزو 22000 و  ایزو 9001  هر دو استانداردهای بین المللی برای سیستم های مدیریت کیفیت هستند، اما آنها چندین تفاوت اساسی دارند:
تمرکز: ISO 22000 به طور خاص برای سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی طراحی شده است، در حالی که ISO 9001 استاندارد کلی تری است که می تواند برای هر سازمانی در هر صنعتی اعمال شود.

تجزیه و تحلیل ریسک:

ایزو 22000 سازمان ها را ملزم می کند که برای شناسایی و ارزیابی خطرات بالقوه ایمنی مواد غذایی، تجزیه و تحلیل خطر را انجام دهند، در حالی که ایزو 9001 به این فعالیت خاص نیاز ندارد.
برنامه‌های پیش‌نیاز:

ایزو 22000 به اجرای برنامه‌های پیش‌نیاز (PRPs) برای مدیریت الزامات اولیه ایمنی مواد غذایی مانند بهداشت و بهداشت نیاز دارد. در حالی که ISO 9001 شامل الزامات مربوط به اطمینان از انطباق محصول و رضایت مشتری است، الزامات خاصی برای PRP ها را شامل نمی شود.
قابلیت ردیابی:

ایزو 22000 تاکید بیشتری بر قابلیت ردیابی محصول نسبت به ISO 9001 دارد. ایزو 22000 سازمان ها را ملزم می کند تا یک سیستم ردیابی را پیاده سازی کنند که آنها را قادر می سازد محصولات را در سراسر زنجیره تامین ردیابی کنند و منبع هر مشکلی را شناسایی کنند.
ارتباطات:

ایزو 22000 شامل الزامات خاص مرتبط با ارتباطات، هم در داخل سازمان و هم با طرف های خارجی، در رابطه با مسائل ایمنی مواد غذایی است. انطباق قانونی: در حالی که هر دو استاندارد نیاز به انطباق با الزامات قانونی قابل اجرا دارند، ایزو 22000 تاکید بیشتری بر رعایت مقررات مربوط به ایمنی مواد غذایی دارد.
به طور کلی، ایزو 22000 و ایزو 9001 تمرکزها و الزامات متفاوتی دارند، با ایزو 22000 بیشتر مختص صنایع غذایی است و شامل الزامات اضافی مربوط به تجزیه و تحلیل خطر، PRP، قابلیت ردیابی، ارتباطات و انطباق با مقررات است.

فرآیند دریافت گواهینامه ایزو 22000  چقدر زمان نیاز دارد ؟

مدت زمان لازم برای دریافت گواهینامه ایزو 22000 بسته به عوامل مختلفی مانند اندازه سازمان، پیچیدگی عملیات و سطح آمادگی آن می تواند متفاوت باشد. به طور کلی، تکمیل فرآیند ممکن است از چند ماه تا یک سال یا بیشتر طول بکشد.
در اینجا یک مرور کلی از مراحل معمولی مربوط به اخذ گواهینامه ISO 22000 آورده شده است:
تجزیه و تحلیل شکاف:

سازمان برای شناسایی شکاف های موجود بین سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی فعلی خود و الزامات استاندارد ISO 22000 تجزیه و تحلیل شکاف انجام می دهد.
برنامه ریزی و اجرای بهبود سیستم:

بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل شکاف، سازمان برنامه ای برای رفع شکاف های شناسایی شده ایجاد می کند و بهبودهای لازم را در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی خود اعمال می کند.
ممیزی داخلی: سازمان ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی خود را انجام می دهد تا اطمینان حاصل کند که به طور موثر اجرا شده و الزامات استاندارد ISO 22000 را برآورده می کند.
بررسی مدیریت:

تیم مدیریت سازمان نتایج ممیزی داخلی را بررسی می کند و مشخص می کند که آیا سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی برای صدور گواهینامه آماده است یا خیر.
ممیزی گواهینامه:

یک نهاد صدور گواهینامه معتبر، سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی سازمان را ممیزی انجام می دهد تا تأیید کند که الزامات استاندارد ISO 22000 را برآورده می کند.
تصمیم صدور گواهینامه:

بر اساس نتایج ممیزی، نهاد صدور گواهی در مورد اعطای گواهینامه ایزو 22000 به سازمان تصمیم می گیرد.
جدول زمانی دقیق برای دریافت گواهینامه ISO 22000 به شرایط خاص سازمان و فرآیند صدور گواهینامه بستگی دارد. توجه به این نکته ضروری است که اخذ گواهینامه یک رویداد یکباره نیست، زیرا سازمان برای حفظ گواهینامه خود باید تحت نظارت منظم و ممیزی های تأیید مجدد قرار گیرد.

شرایط نگهداری سیستم مدیریت  ایزو 22000 چیست؟

برای حفظ سیستم مدیریت و اعتبار  گواهینامه ایزو ، سازمان ها باید به رعایت الزامات استاندارد ادامه دهند و تحت نظارت منظم و ممیزی های تأیید مجدد توسط یک نهاد صدور گواهینامه معتبر قرار گیرند. در اینجا برخی از الزامات کلیدی برای حفظ گواهینامه ایزو 22000 آمده است:
حفظ سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی:

سازمان باید به حفظ سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی خود مطابق با استاندارد ایزو 22000 ادامه دهد. این شامل انجام ممیزی های داخلی منظم و بررسی های مدیریتی برای اطمینان از اجرای موثر سیستم و بهبود مستمر است.
رسیدگی به عدم انطباق ها:

اگر عدم انطباق ها در حین نظارت یا ممیزی های تأیید مجدد شناسایی شود، سازمان باید اقدامات اصلاحی را برای رسیدگی به عدم انطباق ها و جلوگیری از تکرار آنها انجام دهد.
نگهداری سوابق:

سازمان باید سوابق سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و فعالیت های مرتبط با آن مانند ممیزی ها، بررسی ها و اقدامات اصلاحی را نگه دارد.
ارتباط با تغییرات:

سازمان باید هرگونه تغییر در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی خود را به کارکنان، تامین کنندگان و سایر ذینفعان خود اطلاع دهد.
شرکت در ممیزی ها:

سازمان باید در نظارت و ممیزی های تایید مجدد که توسط سازمان صدور گواهینامه انجام می شود، شرکت کند.
با حفظ گواهینامه ایزو 22000، یک سازمان می تواند به نشان دادن تعهد خود به ایمنی مواد غذایی و بهبود عملکرد کلی خود در این زمینه ادامه دهد. همچنین می تواند به سازمان کمک کند تا از مقررات و الزامات ایمنی مواد غذایی پیروی کند و اعتماد و اطمینان را با مشتریان و سایر ذینفعان ایجاد کند.

از کدام شرکت  برای دریافت گواهینامه ایزو 22000 اقدام کنم ؟ 

از CB  های دارای اعتبار از مراجع بین المللی  مانند DNW  که از ASCB انگلستان تاییدیه دارد .