ایزو 22000

ایزو 22000 الزامات مورد نیاز برای  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است و می تواند گواهی باشد .

برای  آنچه که سازمان نیاز به انجام دارد برای نشان دادن توانایی در کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی ، به منظور اطمینان از تولید غذای سالم .

سیستم مدیریت ایمنی موادغذایی ، صرف نظر از اندازه و یا جایگاه آن سازمان در زنجیره غذایی و تغذیه می تواند توسط هر سازمان استفاده شود.

اجرای سیستم مدیریت کیفیت ایزو 22000 در صنایع غذایی و اخذ گواهینامه با توجه به گستردگی و تعداد فرآیندهای موجود در مجموعه های

غذایی بزرگ امری الزامی می باشد.

 

گواهینامه ایزو 22000

عواقب ناشی از مواد غذائی ناسالم می تواند جدی باشد و استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO در کمک به سازمانها

جهت شناسایی و کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی نقش مهمی ایفا می کنند .

همانطور که بسیاری از مواد غذایی به لحاظ سلامت در تولید و بسته بندی توسط استانداردهای داخلی کشورها مورد آزمون و تایید

قرار می گیرند.

استانداردهای بین المللی ابزار مورد نیاز برای اطمینان از امنیت زنجیره عرضه جهانی مواد غذایی است.

مشاوره ایزو 22000 ، با توجه به حساسیت های موجود از سوی نهادهای ذیربط در عملکرد  سیستم و استانداردسازی موضوعی مهم و تخصصی ست .

 

فواید  ایزو 22000

ایجاد هماهنگی در قوانین مربوط به ایمنی موادغذایی برای سیستم های مدیریت کیفیت
یکپارچه سازی سیستم مدیریت ایمنی موادغذایی با نیازمندی های سایر سیستم های مدیریتی
صدور گواهی و ثبت سیستم مدیریت کیفیت توسط طرف های داخلی و خارجی
تآمین خواسته های GMP در صنایع غذایی
حذف و کنترل خطرات ناشی از مصرف موادغذایی توسط مصرف کنندگان

خانواده ایزو 22000

شامل تعدادی استاندارد است که هر کدام بر جنبه های مختلف مدیریت ایمنی مواد غذایی دلالت دارندکه به شرح زیر می باشند:

ISO 22000:2005 contains the overall guidelines for food safety management.
ISO/TS 22004:2005 contains guidelines for applying ISO 22000
ISO 22005:2007 focuses on tractability in the feed and food chain
ISO22002-1:2009 contains specific prerequisites for food manufacturing
ISO/TS 22002-3:2011 contains specific prerequisites for farming
ISO/TS 22003:2007 provides guidelines for audit and certification bodies

 

گواهینامه DNW

شرکت ممیزی و صدور گواهینامه DNW  ممیز، صادرکننده گواهینامه ایزو و مجری دوره های سیستم مدیریت در محل سازمان شما و ارائه گواهینامه حضور در

دوره های آموزشی مرنبط می باشد.

صدور گواهینامه حضور برای دوره آموزشی  ، که توسط آموزشگاه ها و مدرسین مجاز برگزار می گردد می تواند به عنوان رزومه مورد استفاده قرارگیرد .

سایت مرجع : dnwcert.com

شماره تماس : 22621530-021

واتس اپ : 09335167870