ایزو 17024

ایزو 17024

ایزو 17024 :  الزامات عمومی برای موسسات صدور گواهینامه می باشد،  این استاندارد شامل الزامات مورد نیاز برای توسعه و نگهداری از طرح صدور گواهینامه می باشد.

گواهینامه ایزو 17024 یک معیار جهانی برای طرح های صدور گواهینامه پرسنل فراهم می کند تا به شیوه ای سازگار، قابل مقایسه و قابل اعتماد در سراسر جهان عمل کنند. گواهینامه ISO 17024:2012 از افزایش تخصص فنی و جهانی مهارت ها و پرسنل پشتیبانی می کند. گواهینامه ISO 17024 شامل الزاماتی برای توسعه و نگهداری طرح صدور گواهینامه برای افرادی است که گواهینامه بر اساس توانایی  آنها است.

ما مشاوره اعتبارسنجی ISO 17024:2012 را برای پیاده سازی سیستم، مستندسازی، ممیزی داخلی، آموزش ممیزان و غیره ارائه می دهیم. ما تجربه غنی در ارائه مشاوره گواهینامه ایزو 17024 به تعدادی از مراجع صدور گواهینامه پرسنل با کمک به آنها در پیاده سازی سیستم، در تهیه اسناد ISO 17024، داریم. از جمله  اجرای برنامه های آموزشی در زمینه آگاهی از سیستم و آموزش ممیزان. تیم مشاوران تایید صلاحیت ISO 17024 ما دارای تجربه غنی در زمینه مشاوره اعتبار سنجی و مستندسازی ISO 17024 هستند. خدمات ما برای سازمان صدور گواهینامه پرسنل برای دستیابی به اعتبار ISO 17024:2012 در حداقل زمان و هزینه مفید است.

الزامات ایزو 17024

این نسخه شامل الزامات مورد نیاز  (مرجع صدور گواهینامه برای افراد) در زمینه های زیر : الزامات عمومی برای شرکت های صدور گواهینامه برای افراد ، الزامات ساختاری برای شرکت های صدور گواهینامه برای افراد ، منابع مورد نیاز برای الزامات ، سوابق و اطلاعات مورد نیاز برای شرکت های صدور گواهینامه برای افراد ،طرح صدور گواهینامه ، فرآیند صدور گواهینامه مورد نیاز سیستم مدیریت مورد نیاز برای صدور گواهینامه

تغییرات ایزو 17024

تغییرات عمده بین ورژن 2003 و 2012 اطلاعات دقیق در خصوص توسعه این طرح برای صدور گواهینامه می باشد. مشخص می کند که چه آزمونهایی برای مشخص کردن صلاحیت باید صورت گیرد.

  • دانش ، مهارت و ویژگی های شخصی آزمون باید مستقل باشد. آزمون باید یک تست معتبر صلاحیت باشد. که در آن صلاحیت، معمولاً به عنوان نشان دادن توانایی با استفاده از دانش ، مهارت ها و ویژگی ها توصیف می شود.

گواهینامه DNW

شرکت ممیزی و صدور گواهینامه DNW  ممیز، صادرکننده گواهینامه ایزو و مجری دوره های سیستم مدیریت در محل سازمان شما و ارائه گواهینامه حضور در دوره های آموزشی مرنبط می باشد.
صدور گواهینامه حضور برای دوره آموزشی ، که توسط آموزشگاه ها و مدرسین مجاز برگزار می گردد می تواند به عنوان رزومه مورد استفاده قرارگیرد .
سایت مرجع : dnwcert.com

داتیس سیستم ارائه دهنده خدمات مشاوره ایزو  ، صدور گواهینامه ایزو و صدور گواهینامه آموزشی  02122621530