ایزو 16949

 ایزو 16949 ورژن 2009  آخرین ویرایش سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی می باشد

 الزامات سیستم مدیریت کیفیت در طراحی ،توسعه و تولید محصولات مرتبط با خودروسازی را تعریف می کند .

 در زنجیره تامین خودروسازی کارایی دارد.

 

گواهینامه ایزو 16949

برای شرکتهای مرتبط با صنعت خودرو شامل قطعه سازان و کارخانجات تولیدو مونتاژ کاربردی می باشد.

ایزو 16949 یک مشخصه فنی است که توسط IATF و نمایندگانی از ISO/TS 176 و انجمن تولید کنندگان خودرو ژاپن JAMA تهیه گردیده است .
نیازمندی های خاص استاندارد ISO 9001:2008 به این استاندارد اضافه شده و در داخل کادر قرار دارد .
این استاندارد از به هم پیوستن و هماهنگ شدن استاندارد های تضمین کیفیت ،CCFA ،VDA ،QS 9000، بوجود آمده است.
ISO/TS به عنوان مبنایی برای گرفتن گواهینامه تضمین کیفیت در صنایع خودرو سازی خواهد بود که مورد قبول شرکتهای آمریکایی، اروپایی و ژاپنی است.
در تهیه استاندارد TS تلاش گردیده خواسته ها هم راستا با استانداردهای سایر خودرو سازها باشد.

گواهینامه ایزو 16949 برای شرکت های تولید کننده در زمینه خودرو شامل خودروسازان و قطعه سازان الزامیست

 

فواید ایزو 16949

ایجاد یک سیستم کیفیت مبتنی بر بهبود مداوم 

ایجاد یک زبان مشترک جهانی برای سیستم کیفیت
گواهی نامه مورد تایید در سطح جهانی
کاهش ارزیابی های سوم شخص متعدد ایجاد رقابت
راحتی بهبود سیستم کیفیت

منبع یابی در سطح جهانی

پیشگیری از ضایعات کاهش تغییرات و اتلافات در زنجیره تامین.

 

گواهینامه DNW

شرکت ممیزی و صدور گواهینامه DNW  ممیز، صادرکننده گواهینامه ایزو و مجری دوره های سیستم مدیریت در محل سازمان شما و ارائه گواهینامه حضور در

دوره های آموزشی مرنبط می باشد.

صدور گواهینامه حضور برای دوره آموزشی  ، که توسط آموزشگاه ها و مدرسین مجاز برگزار می گردد می تواند به عنوان رزومه مورد استفاده قرارگیرد .

سایت مرجع : dnwcert.com

شماره تماس : 22621530-021

واتس اپ : 09335167870