ایزو محصولات تزیینی

ایزو محصولات تزیینی

 ایزو محصولات تزیینی : چندین گواهینامه ISO وجود دارد که ممکن است برای محصولات تزئینی مرتبط باشد، بسته به نوع خاص محصول و فرآیندهای درگیر در تولید آن. برخی از استانداردهای ISO مربوطه عبارتند از:

 ISO 9001 : ایزو محصولات تزیینی

 این گواهینامه ایزو برای محصولات دکوراتیو و تزیینی برای سیستم های مدیریت کیفیت است و می تواند برای هر سازمانی، صرف نظر از اندازه یا ماهیت محصولات یا خدمات آن، اعمال شود.

دریافت ایزو 9001

 ISO 14001 : ایزو محصولات تزیینی

  ایزو 14001 برای سیستم های مدیریت زیست محیطی است و می تواند برای هر سازمانی، صرف نظر از اندازه یا ماهیت محصولات یا خدمات آن، اعمال شود.

 ISO 45001 : ایزو محصولات تزیینی

گواهینامه  برای محصولات دکوراتیو و تزیینی برای سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است و می تواند برای هر سازمانی، صرف نظر از اندازه آن یا ماهیت محصولات یا خدمات آن، اعمال شود.

ISO 50001

  ایزو برای محصولات دکوراتیو و تزیینی برای سیستم های مدیریت انرژی است و می تواند برای هر سازمانی صرف نظر از اندازه آن یا ماهیت محصولات یا خدمات آن اعمال شود.

 ISO 26000

گواهینامه ایزو برای محصولات دکوراتیو و تزیینی برای مسئولیت اجتماعی است و راهنمایی هایی را در مورد اینکه چگونه سازمان ها می توانند به شیوه ای مسئولیت پذیر اجتماعی عمل کنند، ارائه می دهد.

علاوه بر این استانداردهای عمومی ISO، ممکن است استانداردهای ISO خاصی وجود داشته باشد که برای انواع خاصی از محصولات تزئینی اعمال می شود. به عنوان مثال،

 

ISO 14024

دستورالعمل هایی را برای برچسب زدن محیط زیست محصولات ارائه می دهد، که ممکن است برای محصولات تزئینی که به عنوان دوستدار محیط زیست به بازار عرضه می شوند مرتبط باشد. به طور مشابه، ISO 11998 دستورالعمل هایی را برای آزمایش سیستم های رنگ تزئینی بیرونی ارائه می دهد که ممکن است برای رنگ های تزئینی مورد استفاده در نمای بیرونی ساختمان ها مرتبط باشد.

اگر سازنده یا تامین کننده محصولات تزئینی هستید، دریافت گواهینامه ISO می تواند تعهد شما را به کیفیت، پایداری محیطی، بهداشت و ایمنی شغلی، مدیریت انرژی یا مسئولیت اجتماعی، بسته به استاندارد ISO خاص، نشان دهد. همچنین می تواند به شما کمک کند تا نیازهای مشتری را برآورده کنید و رقابت خود را در بازار بهبود بخشید.

با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که گواهینامه ISO اجباری نیست و الزام قانونی برای محصولات تزئینی نیست، اما می تواند ابزار ارزشمندی برای بهبود فرآیندهای تجاری شما و نشان دادن تعهد شما به بهترین شیوه ها باشد.

برای دریافت گواهینامه ISO، باید فرآیند صدور گواهینامه را با یک نهاد گواهی معتبر انجام دهید، که مطابقت شما با استاندارد ISO مربوطه را از طریق ممیزی و ارزیابی های دیگر ارزیابی می کند.

 

داتیس سیستم با نام ثبت شده دانانوونداد ارائه دهنده خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ایزو با نام DNW